Får en bröstarvinge sälja sin förälders saker med fullmakt utan att fråga övriga bröstarvinar

2021-04-04 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Får en bröstarvinge med framtidsfullmakt (som trätt i kraft pga demens) för en förälder slänga/avyttra förälderns saker/bohag i samband med flytt till äldreboende, utan annan bröstarvinges medgivande/vetskap? Givetvis säljs saker som kan antas ha något värde, och givetvis hamnar alla pengar från sådan försäljning på förälderns konto, för senare arv. Allt i syfte att på bästa sätt ta hand om förälderns ekonomi (undvika kostnader för en övergiven bostad eller dyr magasinering)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att fullmakten har trätt i kraft i enighet med 9 § i lagen framtidsfullmakter, vilket är rimligt då demens är just en gällande orsak.

Vad innebär fullmakten

Enligt 1 § lagen om framtidsfullmakt ska fullmakthavaren ta hand om ekonomiska och personliga angelägenheter. Av fullmakten ska det framgå vad fullmaktsuppdraget omfattar. Det vill säga vilka befogenheter har du, se 5 § lag om framtidsfullmakt.

Fullmaktsgivaren

I det här fallet är det din förälder som äger både sina ekonomiska tillgångar samt bohag och lösöre. Det som ägs med full äganderätt kan föräldern göra precis vad den önskar med. Det innebär att du som fullmaktshavare kan inom rimliga gränser sälja och rensa ut bland de saker som du anser inte befäster något värde för övriga bröstarvingar. Det ger uttryck för att du förvaltar fullmaktsgivarens ekonomiska tillgångar genom att inte hyra magasin eller anlita onödiga flyttkostnader.

Var noga med att du inte säljer eller gör dig av med någonting som eventuellt är testamenterat.

Sammanfattning

I egenskap av fullmaktshavare kan du sälja sakerna om det ingår i fullmaktsavtalet. I annat fall är det rimligt att tolka avtalet på det sätt som ger ekonomisk fördel för fullmaktsgivaren, eftersom du skriver att pengarna från försäljningen går in på förälderns konto, talar det för att det går bra att sälja sakerna. För att vara på den säkra sidan är det en god idé att kontakta den andra bröstarvingen och berätta vad du tänker sälja och hur pengarna förvaltas. Om du behöver hjälp med att tolka fullmaktsavtalet är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1432)
2021-10-27 Varför måste man skriva sin underskrift då man returnerar en vara och vad händer om man inte gör det?
2021-10-18 Måste ägaren av bilen försäkra den eller kan någon annan göra det?
2021-10-17 Kan en resebyrå kräva vaccinationspass?
2021-09-30 Begravningsplats

Alla besvarade frågor (96613)