Ledighet för att stötta familjemedlem

2017-10-03 i Tjänstledighet
FRÅGA |Min faster har kört av vägen med bilen och ligger i respirator och hennes tillstånd är just nu livshotande. Har jag rätt till ledighet då för att stödja min pappa då hon är den enda släktingen kvar i hans familj och hon stått oss lika nära som min övriga familj? Min arbetsgivare ( Espresso house ) säger att jag juridiskt sätt inte har rätt till det då läget för shopen jag jobbar på ( personal brist) är kritiskt och att min faster inte räknas som "nära anhörig".
Ahmet Ercin |HejFörst och främst vill jag säga att det var tråkigt att höra om din faster och att vi på Lawline hoppas att hon blir bättre snart.Ledighet på grund av livshotande sjukdom hos nära anhörigDet finns ingen lagstadgad förklaring på vad en nära anhörig är. Vanligtvis ges en förklaring i kollektivavtalen för den bransch som man jobbar i. Maka, make, sammanboende, registrerade partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar samt svärföräldrar är allmänt givna som nära anhöriga. Övriga kan i vissa särskilda fall anses vara nära anhöriga. Jag har tittat lite på de olika kollektivavtal som Espresso House är bundna till. Om vi då undersöker kollektivavtalet som är ingånget med arbetstagarorganisationen Unionen så kan vi läsa om dels permission och dels tjänstledighet (se här).Permission (se sida 36 under 13 § i avtalet)Permission innebär en kort ledighet, oftast del av dag. I särskilda fall som föranlett påkommande sjukdomsfall inom den anställdes familj eller nära anhörig, kan permission ges för flera dagar. Du kan då också ha rätt till lön. Tjänstledighet (se sida 37 under 14 § i avtalet)Tjänstledighet innebär ledighet hela dagar utan lön. Det beviljas om arbetsgivaren finner att så kan ske utan olägenhet för verksamheten vid företaget, såvida det inte är fråga om lagstadgad ledighet t ex studie- eller föräldraledighet.FörslagDet viktigaste här är ditt anställningsavtal. Om du inte får svar på den här frågan genom att läsa ditt anställningsavtal, gäller istället deras avtal med Unionen. Kollektivavtalet har alltså en så kallad normerande och utfyllande verkan på ditt anställningsavtal. Detta är en regel som bildats i arbetsdomstolens praxis (bland annat AD 2007 nr 90). Kontakta Unionen och ta fram ditt anställningsavtal samtidigt. Om det inte är Unionen du ska kontakta, så är det antagligen HRF (Hotell- och restaurangfacket). Ta inte ledigt förrän du fått godkännande från Unionen eller arbetsgivaren.Hoppas att du fick svar på din frågaBästa hälsningar

Har jag rätt till tjänstledighet?

2017-07-27 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej,Jag är fast anställd som bussförare hos Transdev.Jag har hittat jobb utomlands inom flyget (som pilot).Hur lång tid har jag rätt till tjänst ledighet utan betalning?
Oskar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget tvång för en arbetsgivare att bevilja tjänstledighet för en arbetstagare. Däremot kan din arbetsgivare gå med på att ge dig tjänstledigt om du frågar.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Rätt att få beviljad ledighet för politiska uppdrag

2017-06-28 i Tjänstledighet
FRÅGA |Rätt att få beviljad ledighet för politiska uppdrag. Är det inskrivet i kollektivavtal eller en laglig rättighet? Hur mycket tid för det arbetet med politik ska man anse är rimligt? Stor arbetsgivare eller småföretagare samma problem
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Du har alltid rätt att få beviljad tjänstledighet för politiska uppdrag. Viktigt är dock att du ansöker och får ansökan beviljad av din arbetsgivare. Beroende på det politiska uppdragets art så regleras rättigheten till tjänstledighet i olika lagar. Om det är ett uppdrag som ledamot i Sveriges Riksdag så är det 6 kap 2 § i Regeringsformen (1974:152) som klargör att ett statsråd inte får inneha någon annan anställning och därmed implicit har rätt till att få tjänstledighet beviljad av nuvarande arbetsgivare, se https://lagen.nu/1974:152 Om det är ett uppdrag inom kommunen eller landstinget så har du rätt till ledighet i den mån det behövs för att du ska kunna vara närvarande vid möten, resor och utöver det kunna få tillräckligt med dygnsvila, 4 kap 11 § Kommunallag (1991:900), se https://lagen.nu/1991:900Sammanfattningsvis så är det inskrivet på två ställen i lagen att du har rätt att få beviljad ledighet från ditt arbete för att kunna fullgöra ett politiskt uppdrag. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Får man arbeta extra vid tjänstledighet för att prova på annat arbete?

2017-05-11 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag är tjänstledig från mitt arbete ca 30 % , jobbarfortfarande 1-2 dagar i veckan. Andra dagarna har jag ett annat arbete där jag testar ett annat yrke.Nu min fråga kan jag gå in & jobba extra på mitt ordinarie jobb under tjänstledigheten
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att du inte är statligt anställd eller bedriver egen verksamhet. Det finns ingen lagstadgad rätt att få tjänstledighet för att prova på ett annat arbete. Med andra ord är det upp till din arbetsgivares godtycke att medge eller avslå en tjänstledighet i det enskilda fallet. Om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal kan det i kollektivavtalet finnas bestämmelser om rätt till tjänstledighet. När du har fått en godkänd tjänstledighet måste du hålla en dialog med din arbetsgivare om villkoren för din tjänstledighet, en del arbetsgivare har policies gällande tjänstledighet. Jag rekommenderar att du kontaktar din ordinarie arbetsgivare och håller en dialog gällande möjligheten att arbeta fler timmar än överenskommet under din tjänstledighet. Med vänlig hälsning,

Fråga om tjänstledigt för att prova på annat jobb

2017-08-23 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag ska troligen få gå som lärling på ett annat jobb, kan man få tjänstledigt från det jobb man har då man jobbat där en längre tid? Vet att arbetsgivaren inte har någon skyldighet till det men undrar bara?
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rent juridiskt finns det inget som säger att en arbetsgivare måste bevilja tjänstledighet för arbetstagare som ska "provjobba" på ett annat jobb. Men du kan alltid fråga din arbetsgivare och se om han eller hon går med på att ge dig tjänstledigt ändå. Går din arbetsgivare med på det så är det fritt fram för dig att gå som lärling på ett annat jobb!Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Uppsägningsförbud som anställd vid inkallelse för tjänstgöring inom det militära

2017-07-03 i Tjänstledighet
FRÅGA |HejJag är i beredskap för FN -tjänst i Finlands försvarsmakt. Har informerat min arbetsgivare angående detta samt att det är en utryckningstid på minst 7 dagar.Dvs att inom 7 dagar skall jag vara beredd i Finland att åka på tjänst. Vad jag har förstått det som så får inte min arbetsgivare sparka mig/säga upp mig under tiden jag tar tjänstledigt samt att han måste ta tillbaka mig till ett likvärdigt arbete ?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Flera lagar innehåller särskilda uppsägningsförbud, som dock i stor utsträckning täcks av reglerna i 7 § Lagen om anställningsskydd (LAS). För att man ska kunna säga upp en arbetstagare så krävs det att arbetsgivaren kan visa på sakliga grund. Och när man tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt så kan det inte utgöra sakliga grund för uppsägning. 9 kap lagen om totalförsvarsplikt reglerar skyddet för uppsägning eller avsked för en arbetstagare som är anställd på ett annat företag än inom försvaret. Enligt 9 kap 1 § så får inte en arbetstagare sägas upp eller avskedas på grund av att han eller hon fullgör sina skyldigheter enligt lagen om totalförsvarsplikt, dvs när du är i beredskap för att rycka in. (se 1 kap 4 § nämnda lag). En arbetstagare som fullgör sina skyldigheter enligt lagen och därigenom hindras att utföra ett arbete som han eller hon har åtagit sig, får inte arbetsgivaren heller åberopa detta mot arbetstagaren som grund för skadestånd eller liknande anspråk.Av 9 kap 3 § framgår kraven om du vill återinträda i arbete efter att du har fullgjort din tjänstgöring. Då är du skyldig att på förfrågan underrätta din arbetsgivare om detta före tjänstgöringens början. Gör du detta har du rätt att återinträda i din anställning igen efter tjänstgöringen. Dock har du också en skyldighet mot din arbetsgivare att lämna arbetsgivaren meddelande om tidpunkten för tjänstgöringens början och om hur länge den beräknas vara. Du bör också i god tid lämna arbetsgivaren meddelande om den dag du förväntas kunna återinträda i arbetet. Om din tjänstgöring kommer pågå i mer än tre månader, är arbetsgivaren inte skyldig att låta dig som arbetstagare återinträda i arbetet tidigare än två veckor från den dag när arbetsgivaren tog emot ett sådant meddelande om att du kan börja arbeta igen.Av 9 kap 6 § lagen om totalförsvarsplikt framgår vad som händer om en uppsägning eller ett avskedande sker ändå, dvs i strid mot bestämmelserna i 9 kap. Då ska en uppsägning eller ett avsked förklaras ogiltig på yrkande av dig som arbetstagare. Dvs uppsägningen kommer bli ogiltig och du har rätt till ditt arbete ändå. Om arbetsgivaren vägrar att ta tillbaka dig har du rätt till skadestånd. Så sammanfattningsvis har du ett väldigt starkt skydd när du tjänstgör enligt ovannämnda lag. Båda dina frågor besvaras jakande.Hoppas det var svar på dina frågor, undrar du något annat är det bara att höra av sig igen! Med vänliga hälsningar

Kan en arbetsgivare avbryta beviljad och påbörjad tjänstledighet för annat arbete?

2017-05-11 i Tjänstledighet
FRÅGA |Har arbetsgivaren rätt att avbryta beviljad och påbörjad tjänstledighet för annat jobb?
Lenita Pettersson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tjänstledighet är ett avbrott i en anställning som beviljas eller nekas av arbetsgivaren. Det finns ingen lagstadgad rätt att få tjänstledigt för att inneha anställning hos en annan arbetsgivare. Din arbetsplats kan däremot ha ett kollektivavtal som ger vägledning i eventuella villkor för tjänstledighet för annat arbete. Arbetsgivaren har i regel inte rätt att ensidigt säga upp tjänstledigheten under förutsättning att den redan var påbörjad, men om du bryter mot eventuella villkor för tjänstledigheten kan det vara annorlunda. Det skulle t ex vara om din nya arbetsplats är en konkurrerande verksamhet till din ordinarie arbetsplats.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Fråga om studieledighets längd

2017-04-22 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej Lawline, Min fråga lyder som följande. Jag ska börja studera till hösten och är tillsvidare anställd sedan 2 månader, kraven på anställning för att kunna få tjänstledighet är uppfyllda. Företaget har inget avtal med facket och hur ska studielagen användas då? Min chef som äger företaget inom privat sektor vill inte godkänna en tjänstledighet på 3,5 år, utan vill max bevilja mig till 6 månaders tjänstledighet därefter avslutas min anställning om jag inte kommer tillbaka. Har han rätt att göra så? Ps, jag tillhör Unionen om det har någon betydelse.
Christoffer Tolf |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Denna lag säger att arbetstagare (i allmän eller enskild tjänst) som vill undergå utbildning har rätt till behövlig ledighet från sin anställning (1 §). Lagen innehåller ingen uttrycklig begränsning av studietidens längd utan ledigheten får enbart begränsas till den tid som i ditt fall behövs för ditt uppsatta studiemål. Om din utbildning har fastställts till en period om 3,5 år får detta anses vara behövligt och ingenting som din arbetsgivare kan ifrågasätta. Då du är medlem i Unionens fackförbund rekommenderar jag dig att ta kontakt med en facklig rådgivare för att få stöd i din fråga. Hoppas att du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,