Rätt att få beviljad ledighet för politiska uppdrag

2017-06-28 i Tjänstledighet
FRÅGA
Rätt att få beviljad ledighet för politiska uppdrag. Är det inskrivet i kollektivavtal eller en laglig rättighet? Hur mycket tid för det arbetet med politik ska man anse är rimligt? Stor arbetsgivare eller småföretagare samma problem
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Du har alltid rätt att få beviljad tjänstledighet för politiska uppdrag. Viktigt är dock att du ansöker och får ansökan beviljad av din arbetsgivare. Beroende på det politiska uppdragets art så regleras rättigheten till tjänstledighet i olika lagar.

Om det är ett uppdrag som ledamot i Sveriges Riksdag så är det 6 kap 2 § i Regeringsformen (1974:152) som klargör att ett statsråd inte får inneha någon annan anställning och därmed implicit har rätt till att få tjänstledighet beviljad av nuvarande arbetsgivare, se här

Om det är ett uppdrag inom kommunen eller landstinget så har du rätt till ledighet i den mån det behövs för att du ska kunna vara närvarande vid möten, resor och utöver det kunna få tillräckligt med dygnsvila, 4 kap 11 § Kommunallag (1991:900), se här

Sammanfattningsvis så är det inskrivet på två ställen i lagen att du har rätt att få beviljad ledighet från ditt arbete för att kunna fullgöra ett politiskt uppdrag.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?