Förutsättningar för uppskov, beräkning och schablonbeskattning

2018-02-15 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har köpt vår första lägenhet tillsammans. Han hade sedan tidigare en lägenhet som har gjorde vinst på vid försäljning.Han undrar nu om han får göra uppskov på denna vinst eller om han måste skatta för den?Hans lägenhet såldes för 2,2 milj, med en vinst på 1,1milj.Vår nya lägenhet kostade oss 3,6 milj där han satte in 1 milj i kontantinsats plus att vi ska äga 50/50 på resten av kostnaden. Hans totala kostnad för bostaden blir därför 2,3 milj.Vad gäller, får man räkna ut hur mycket någon äger av den nya lägenheten och om försäljningen av den gamla lägenheten understiger i vårt fall 60 % av den nya lägenheten så får man göra uppskov på den gamla vinsten?Vänliga hälsningar, Sandra
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om din sambo får göra uppskov eller inte beror bland annat på när han sålt sin tidigare bostad och när ni flyttar in i er nya lägenhet och jag saknar sådana uppgifter. Istället skriver jag allmänt om uppskov och de delar jag tror är relevanta för er. 1. Vad krävs för uppskov och vad finns det för olika typer av uppskov? Enligt 47 kap. 7 § Inkomstskattelag (1999:1229) så får uppskov göras om din sambo köper en annan bostad före utgången av det år då han sålde sin tidigare lägenhet. Han måste också flytta in i den nya lägenheten senaste 2 maj året därefter. Detta kallas slutligt uppskov. Om så inte skulle vara fallet för din sambo, det vill säga om han inte uppfyller kraven ovan, så kan han istället få ett preliminärt uppskov enligt 47 kap. 8 § Inkomstskattelag (1999:1229).) Ett preliminärt uppskov varar bara ett år. Vid nästa års deklaration måste du antingen begära slutgiltigt uppskov eller återföra uppskovet till beskattning, jfr 47 kap. 9 § Inkomstskattelag (1999:1229)Vidare finns också krav på den gamla lägenheten, exempelvis måste din sambo ha bott där i minst 1 år eller 3 av de senaste 5 åren enligt 47 kap. 3 § Inkomstskattelag (1999:1229).2. Hur beräknas uppskovsbeloppet?När din sambo köper en dyrare bostad (så som ni berättar om) så motsvarar uppskovsbeloppet kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp. I frågan står inget om att din sambo har tidigare uppskovsbelopp, så jag utgår från att hans uppskovsbelopp blir den kapitalvinst om 1.1 miljoner han har gjort. Det din sambo ska göra är att yrka på uppskov (med 1.1 miljoner) i sin inkomstdeklaration i samband med kapitalvinstberäkning. Om han får uppskov kommer han betala en skatt på ungefär 0,5 % av uppskovsbeloppet på årlig basis enligt 47 kap. 11 b § Inkomstskattelag (1999:1229). Det blir ca 5 500 kronor/år. Schablonintäkten brukar vara förifylld på din inkomstdeklaration. En annan sak som är bra att veta är att din sambo inte ska betala skatt på uppskovsbeloppet det år din sambo deklarerar försäljningen, utan först nästkommande år och sedan så länge uppskovet varar. Med vänliga hälsningar,

Krav för uppskov

2018-01-29 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej! Min mor gick bort i januari 2017. Jag ärvde en lägenhet av henne som jag senare sålde under sommaren. Jag köpte ett hus senare samma år och nu undrar jag om jag får göra uppskov på vinsten för lägenheten jag ärvde? Jag uppfyller kravet som säger att man måste bott där 3 år av senaste 5 åren. Mvh Martin
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om uppskov hittar vi i inkomstskattelagens 47 kapitel.Enligt 47 kap 2 § första stycket får en skattskyldig göra avdrag för uppskovsbelopp om man 1) tar upp en kapitalvinst på grund av avyttringen som omfattar en ursprungsbostad, 2 ) har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad samt 3) har bosatt sig eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden.I 47 kap 3 § första stycket står det att med ursprungsbostad avses en sådan privatbostad inom EES som vid avyttringen är den skattskyldiges permanentbostad.Andra stycket säger att med permanentbostad avses en bostad där den skattskyldige varit bosatt under minst ett år närmast före avyttringen eller under minst tre av de senaste fem åren. Om du, som du säger, varit bosatt i lägenheten under minst tre av de senaste fem åren så är lägenheten alltså permanentbostad och således din ursprungsbostad.Nästa steg blir att se vad som avses med ersättningsbostad. I 47 kap 5 § hittar vi bl.a. att småhus kan vara en ersättningsbostad. Det finns en tidsgräns i 47 kap 5 a §. Som ersättningsbostad räknas inte en bostad som förvärvas tidigare än året före eller senare än året efter det år då ursprungsbostaden avyttras. Du har förvärvat en ny bostad samma år som avyttringen av ursprungsbostaden skedde, alltså uppfyller bostaden även kravet som ersättningsbostad och du kommer att kunna få uppskov på kapitalvinsten på lägenheten.Hur beräkningen av uppskovet görs står det om i 47 kap 7-8 §§. Beräkningen kan se olika ut beroende på när du bosätter dig i ersättningsbostaden och hur stor ersättningen du gett för ersättningsbostaden respektive ersättning du fick för ursprungsbostaden. Om vi antar att du bosätter dig i ersättningsbostaden senast den 2 maj året efter då du avyttrat ursprungsbostaden, och ersättningen du erlagt för ersättningsbostaden är minst lika stor som ersättningen för ursprungsbostaden, så ska uppskovsbeloppet motsvara kapitalvinsten ökad med eventuellt tidigare uppskovsbelopp. Kapitalvinsten är alltså vinsten du gjort på försäljningen av lägenhet och beräknas enligt 44 kap 13 §.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Uppskov ska återföras till beskattning vid avyttring av ersättningsbostaden

2017-09-30 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej.Jag har idag ca 2 milj kr i uppskov från tidigare bostadsaffärer. Sedan ca 6 månader bor jag i en villa men trivs inte och vill flytta. Min fråga är denna. Jag kommer göra ca 1 milj i vinst, denna vinst kommer jag inte kunna begära uppskov på då jag bott där mindre än ett år.Kommer mina tidigare uppskov också beskattas iom försäljningen av min nuvarande bostad?Med vänlig hälsning,
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan besvaras i inkomstskattelagen, vilken du kan hitta här.Närmare bestämt regleras uppskovsbeloppet i 47 kap. Du har rätt att den villa där du bor inte kan anses utgöra ursprungsbostad, eftersom den inte är din permanentbostad i lagens mening (du har bott där mindre än ett år, detta hittar du under 3§ 2 st.). Det uppskov som du fått med anledning av att du köpte villan som ersättningsbostad kommer att återföras till beskattning när du säljer den, enligt 11§ 1 st.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Uppskovsavdrag

2017-09-11 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, jag säljer en bostad i sep. 2017 och vill göra uppskov på vinsten. Kommer att köpa ett "tillfälligt" boende 2017 och att sälja 2018. Under 2018 kommer jag att köpa den bostad som jag avser att bo i permanent. Hur gör man med uppskov? Kan jag ta med det till mitt permanentboende?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.IL = Inkomstskattelagen. Regler som gäller uppskov med vinst vid försäljning av privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt finns i 47 kap. IL.Tre förutsättningar ska vara uppfyllda för att du ska få göra avdrag för uppskovsbeloppet.1. Du ska ta upp kapitalvinst på grund av avyttring av ursprungsbostad. Med avyttring menas försäljning och med ursprungsbostad menas att det är din tidigare permanentbostad. 2. Du har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad.3. Du har bosatt dig i eller tänker bosätta dig i en ersättningsbostad.Du ska deklarera försäljningen och räkna ut vinsten året efter det att du har sålt och skrivit på köpehandlingarna för den bostad som du säljer. Alltså i ditt fall vid deklarationen år 2018. Den senaste dagen för att köpa en ersättningsbostad, alltså en ny permanentbostad, är den 31 december år 2018. Den senaste dagen för att flytta in i ersättningsbostaden är den 2 maj 2019.Om ursprungsbostaden är ett småhus så heter blanketten du ska fylla i K5 och ifall det är en bostadsrätt så heter blanketten K6. Mer information finns att hitta på skatteverkets hemsida vilken jag rekommenderar att du besöker. Här hittar du en direktlänk till skatteverkets information om försäljning av privatbostad. Vänligen,

Vilka faktorer påverkar uppskovet?

2018-02-05 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hejnågra korta frågor:Vi sålde en bostadsrätt i slutet av oktober 2017.(Bostadsrätten var skriven i min frus och dotters namn)Nya hemmet är en egenbyggd villa, som ju totalt kostar betydligt mer än försäljningsvinsten avbostadsrätten.Hur kan vi ta detta i beaktning?Hur påverkar det vinst beskattningen?Vilka avdrag kan göras?
Edith Grundin |Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Avdrag för försäljnings- och förbättringskostnaderNär man säljer en bostad ska man betala skatt på eventuell kapitalvinst. När man räknar ut vinsten får man göra avdrag för vissa kostnader; bland annat försäljningskostnader såsom mäklararvode, samt vissa förbättringsutgifter. Förbättringsutgifter delas in i två olika kategorier: Grundförbättringar samt reparationer och underhåll. Det är olika regler som gäller beroende på vilken av dessa två kategorier som är tillämpliga. Är man osäker på om en specifik förbättringsutgift är avdragsgill, eller vilken kategori den tillhör, kan man fråga Skatteverket. UppskovIbland kan man få göra uppskov med att betala skatt på hela eller delar av vinsten. Vinsten bakas då in i den nya bostaden och läggs till när man i framtiden säljer den nya bostaden. För att få göra uppskov med att betala skatt på vinsten när man sålt en bostad och köpt en ny bostad, måste man uppfylla ett antal kriterier. Man måste (förutom vid några undantagsfall) ha: bott i den sålda bostaden (ursprungsbostaden) sammanhängande hela det senaste året fram tills att man skriver köpekontrakt till den nya bostaden (ersättningsbostaden) eller varit bosatt i ursprungsbostaden minst tre av de senaste fem åren enligt Inkomstskattelagen (IL) 47 kap 3 §, köpt ersättningsbostaden tidigast den 1/1 året före och senast den 31/12 året efter det år man sålt ursprungsbostaden enligt IL 47 kap 5a §, ersättningen för ersättningsbostaden överstiger ersättningen för ursprungsbostaden, enligt IL 47 kap 7 §. De två frågor som uppstår mot bakgrund av din beskrivning, är dels om den egenbyggda villan kan räknas som en sådan bostad som uppfyller lagens kriterier för att få göra uppskov och dels om det faktum att din dotter och fru samägde ursprungsbostaden påverkar bedömningen.Uppskov när man bygger sin egen ersättningsbostadAngående den första frågan är min bedömning är att kriteriet är uppfyllt, eftersom du uppför ett småhus eller en bostadslägenhet på fastigheten. Hade du uppfört ett fritidshus på fastigheten, hade den däremot inte kvalificerats.Om du har köpt själva fastigheten innan den 1/1 året före försäljningsåret av din gamla bostad, kan den räknas som din ersättningsbostad om du utför ny-, till- eller ombyggnadsarbeten på fastigheten under tiden tidigast den 1/1 året före försäljningsåret och fram till och med den 2/5 andra året efter försäljningsåret. Av din beskrivning verkar det som att villan redan är färdigbyggd och redo för inflytt, så därmed ska det inte vara några problem. När ni beräknar hur mycket ersättningsbostaden har kostat, är det dels fastighetens (alltså markens) pris samt kostnaderna ni har haft för att bygga villan från det datum ni köpte fastigheten till och med 2/5 två år efter det år ni sålde ursprungsbostaden. Det är alltså inte ersättningsbostadens nuvarande marknadsvärde som ska ligga till grund för beräkningen, utan de kostnader ni har haft för att köpa den och bygga den.Uppskov när det inte är samma ägare till ursprungsbostaden som ersättningsbostadenNästa fråga blir hur det påverkar bedömningen att din fru och dotter samägde bostadsrätten. Det står inget om det i din fråga, men jag utgår ifrån att det är du och din fru som står på ersättningsbostaden och har betalat för den. Uppskovsreglernas syfte är att du som säljer en bostad för att köpa en ersättningsbostad, ska kunna använda hela vinsten för att investera i din nya bostad. Om det inte är samma person som äger ursprungsbostaden och köper ersättningsbostaden, faller syftet med uppskovet. Om din fru och din dotter ägde ursprungsbostaden 50-50 och nu äger du och din fru ersättningsbostaden 50-50 så kan din fru göra uppskov för sin del, men din dotter kommer att beskattas för vinsten på sin del. Du kan inte göra något slags uppskov, om du inte har sålt någon ursprungsbostad. Om det är något som du tycker är oklart i mitt svar får du gärna maila mig på edith.grundin@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Vad händer med uppskovsbelopp vid gåva?

2017-10-28 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej,Pappa gav sin lägenhet som gåva till mig. Jag har aldrig bott i lägenheten och sålde den nästan direkt med en mindre vins och avser att betala reavinstskatten direkt. Min fråga är om det uppskov av en tidigare försäljning som jag har påverkas av detta.Enl. Mäklaren så behöver jag inte betala de tidigare uppskovet och vill försäkra mig om att det stämmer, Tack på förhand!Med vänlig hälsning
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Rena gåvor är sedan ett antal år tillbaka skattefria. Grundregeln vid gåva är att gåvomottagaren inträder i gåvogivarens ställe. Det är således din fars anskaffningsvärde som ligger som grund för reavinst-beräkningen när du säljer lägenheten, precis som ni har konstaterat. Uppskovsbelopp är ett undantag från grundregeln om att gåvomottagaren inträder i gåvogivarens ställe. Ett uppskovsbelopp ska nämligen återföras till beskattning när bostadsrätten avyttras (Inkomstskattelag 47:11), och här likställs en gåva med avyttring. Mäklaren har alltså rätt om att DU inte ska betala de tidigare uppskovsbeloppet, dock ska din far återföra uppskovsbeloppet till beskattning. Med vänlig hälsning,

Vid bodelning ska den överlåtande partnern kompensera den övertagande partnern för skatt på medföljande uppskovsbelopp.

2017-09-30 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, jag genomgick bodelning med bodelningsförättare juni 2016. Nu har jag fått ett meddelande från skatteverket där om bostadsrätten. Jag köpte ut partnern från lägenheten. i beräkningen av bodelningslikviden från förrättaren står det: att jag ska ta över lånen, så de avräknas bostadens pris, sedan avräknas mäklararv, sedan latent vinstskatt, sedan skatten på beviljat uppskov. Summan som då blev delades i 2, och jag betalade honom hälften som bodelningslikvid. Min fråga nu är detta om skatten på beviljat uppskov(från tidigare boende)... här förstår jag inte. Jag har alltså fått ta över hela uppskovet och det rullar med, men varför var det då med i beräkningen om bodelningslikvid? Den summan som förrättaren räknat ut som sedan delades, och jag betalade hälften till honom, där är ju skatten på beviljat uppskov medräknad? Det står 22/30*summan, 30%summan = det som sedan delades i 2.Hoppas ni kan svara för jag förstår inte alls tyvärr...
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna förklara situationen så utförligt som möjligt krävs tillgång till själva beräkningen. Jag gör emellertid mitt bästa för att förklara hur det blir med uppskovet. Förblir frågan oklar är du välkommen att återkomma med detaljer om beräkningen av bodelningslikviden från förrättaren. Vad som händer vid en bodelning, när den ena partnern köper ut den andre, är (förenklat uttryckt) att den som får betalar till den som ger den vinst som den andre skulle ha gjort hade bostaden sålts vid bodelningens tidpunkt. En viktig skillnad i ert fall är att en försäljning utgör en avyttring i lagens mening, vilket innebär att uppskovet borde ha återförts till beskattning, medan en bodelning inte gör det. En konsekvens av detta är att den förvärvande partnern får en latent skatteskuld som den överlåtande partnern måste kompensera för.Hur blir en sådan kompensering aktuell i praktiken?Det verkar som om förrättaren, i ert fall, har räknat som följande: du, som köper ut din partner, borde ha betalat din partners andel av vinsten vid en hypotetisk försäljning av bostaden. Detta omfattar bostadens värde minus de övertagande lånen ökade med kostnaderna (t.ex. mäklararvode). På grund av att det finns ett uppskovsbelopp som du övertar vid bodelningen, bör din partners vinst dessutom minskas med hans eller hennes andel av skatten (som du ska betala vid en eventuell försäljning) på uppskovsbeloppet: därför misstänker jag att förrättaren räknar av den delen från din partners andel, för att den minskningen ska utgöra din kompensation för övertagande av bostaden. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Uppskov på bostadsrätt - när ska inkomsten tas upp?

2017-05-09 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, År 2008 sålde jag en bostadsrätt med vinst och då jag köpte en ersättningsbostad så fick jag uppskov på beskattningen av vinsten. År 2015 sålde jag ersättningsbostaden med förlust och ingen ny bostad köptes. Det innebar att uppskovet upphörde och jag betalade skatt på vinstbeloppet jag fått uppskov på. Samma år (2015) erhöll jag bostadsbidrag. Nu har jag fått besked om att jag ska återbetala bostadsbidraget jag fick under 2015 då jag inte anmält uppskovsbeloppet som inkomst av kapital. Detta såg inte jag som en inkomst under 2015, utan 2008 då jag gjorde vinsten. Kan det verkligen stämma att uppskovsbeloppet ska räknas med som bidragsgrundande inkomst till bostadsbidraget 2015? Jag har ju inte haft det som en inkomst under 2015 utan snarare för mig blivit en utgift då det var ett uppskovsbelopp som jag betalde skatt på.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kortfattat svarNär du begärde uppskov så fick du uppskov med hela beskattningen av kapitalvinsten, inte bara uppskov med att betala själva skatten. Därför ska vinsten tas upp som inkomst av kapital under 2015 och inte under 2008 och således ligga till grund för bedömningen av huruvida du skulle ha fått bostadsbidrag eller inte under 2015. Utförligt resonemang: Uppskov vid försäljning av bostadsrättNär man säljer en bostadsrätt kan man ha rätt att få uppskov med beskattningen ifall man säljer med vinst, detta regleras i 47 kapitlet inkomstskattelagen. I korta drag kan man få uppskov ifall man säljer sin privatbostad där man bor permanent om man köper en ny privatbostad där man tänker bosätta sig. Under tiden man har ett uppskovsbelopp ska man ta upp en schablonintäkt som beräknas till 1,67 % av uppskovsbeloppets storlek, vilket man sedan ska betala skatt på och detta resulterar i en skatt på ca 0,5 % av uppskovsbeloppet som betalas årligen.Innebörden av själva ordet uppskov är att man tillåts utföra en viss handling vid en senare tidpunkt än man ursprungligen ålagts. I skatterättslig bemärkelse så innebär uppskov att man skjuter fram beskattningen av vinsten, det innebär inte att man får tillåtelse att betala själva skattebeloppet vid en senare tidpunkt. Vilket resulterar i att när man väl ska beskattas för sin kapitalvinst så gör man det utifrån de regler som gäller vid den nu aktuella tidpunkten, inte utifrån de regler som gällde då man faktiskt sålde sin bostad och då man fick uppskov. Detta kan leda till att man kan få betala både mer och mindre skatt än om man betalar skatten på vinsten direkt vid försäljningen. Följaktligen ska man ta upp uppskovet som inkomst av kapital det år man inte längre vill ha uppskov med beloppet, inte det år man faktiskt sålde sin bostad och ansökte om uppskov.BostadsbidragBostadsbidraget beräknas utifrån en persons inkomster. Eftersom du i detta fallet ska ta upp din vinst från din försäljning av lägenheten beskattningsår 2015 istället för år 2008 pga. uppskov med beskattningen så kommer bostadsbidraget att utgå från att du hade inkomsten år 2015 och inte år 2008, vilket är i enlighet med reglerna om uppskov. Således stämmer det att uppskovsbeloppet ska räknas med som bidragsgrundande inkomst år 2015 varför återkravet avseende bidraget du fick under 2015 är korrekt. SammanfattningsvisUppskov innebär att man skjuter fram själva beskattningen, inte bara betalningen av skattebeloppet. Försäljningen av din lägenhet tas därför upp år 2015 som inkomst av kapital, varför den inkomsten ligger till grund för din bidragsgrundande inkomst när du ansöker om bostadsbidrag.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har några följdfrågor kan du kontakta mig på info@lawline.seMed vänlig hälsning,