FrågaSKATTERÄTTUppskovsavdrag28/01/2018

Krav för uppskov

Hej! Min mor gick bort i januari 2017. Jag ärvde en lägenhet av henne som jag senare sålde under sommaren. Jag köpte ett hus senare samma år och nu undrar jag om jag får göra uppskov på vinsten för lägenheten jag ärvde? Jag uppfyller kravet som säger att man måste bott där 3 år av senaste 5 åren.

Mvh Martin

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uppskov hittar vi i inkomstskattelagens 47 kapitel.

Enligt 47 kap 2 § första stycket får en skattskyldig göra avdrag för uppskovsbelopp om man 1) tar upp en kapitalvinst på grund av avyttringen som omfattar en ursprungsbostad, 2 ) har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad samt 3) har bosatt sig eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden.

I 47 kap 3 § första stycket står det att med ursprungsbostad avses en sådan privatbostad inom EES som vid avyttringen är den skattskyldiges permanentbostad.

Andra stycket säger att med permanentbostad avses en bostad där den skattskyldige varit bosatt under minst ett år närmast före avyttringen eller under minst tre av de senaste fem åren. Om du, som du säger, varit bosatt i lägenheten under minst tre av de senaste fem åren så är lägenheten alltså permanentbostad och således din ursprungsbostad.

Nästa steg blir att se vad som avses med ersättningsbostad. I 47 kap 5 § hittar vi bl.a. att småhus kan vara en ersättningsbostad.

Det finns en tidsgräns i 47 kap 5 a §. Som ersättningsbostad räknas inte en bostad som förvärvas tidigare än året före eller senare än året efter det år då ursprungsbostaden avyttras. Du har förvärvat en ny bostad samma år som avyttringen av ursprungsbostaden skedde, alltså uppfyller bostaden även kravet som ersättningsbostad och du kommer att kunna få uppskov på kapitalvinsten på lägenheten.

Hur beräkningen av uppskovet görs står det om i 47 kap 7-8 §§. Beräkningen kan se olika ut beroende på när du bosätter dig i ersättningsbostaden och hur stor ersättningen du gett för ersättningsbostaden respektive ersättning du fick för ursprungsbostaden. Om vi antar att du bosätter dig i ersättningsbostaden senast den 2 maj året efter då du avyttrat ursprungsbostaden, och ersättningen du erlagt för ersättningsbostaden är minst lika stor som ersättningen för ursprungsbostaden, så ska uppskovsbeloppet motsvara kapitalvinsten ökad med eventuellt tidigare uppskovsbelopp. Kapitalvinsten är alltså vinsten du gjort på försäljningen av lägenhet och beräknas enligt 44 kap 13 §.

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf ÅleskogRådgivare
Hittade du inte det du sökte?