Uppskov vid flytt eller bortgång

Vad händer med mitt uppskov på 1.450.000 kr när :

1. Jag dör. Mitt enda barn ärver Bostadsrätten men vad händer med uppskovet :

a) om han behåller bostadsrätten

b) om han säljer den

2. Jag flyttar till en annat boende, äldreboende

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad händer med uppskovet när du dör?

I 47 kap. 11 § inkomstskattelagen (IL) anges vad som gäller när uppskovsbeloppet beskattas vid avyttring av ersättningsbostaden. Enligt 47 kap. 11 § 1 st. IL ska vid avyttring av ersättningsbostaden uppskovsbeloppet återföras till beskattning. Frågan som aktualiseras är därför om din bostad anses avyttrad när du dör. Denna fråga besvaras genom 47 kap. 11 § 3 st. IL. I enlighet med tredje stycket ska bostaden anses avyttrad om den genom arv övergår till någon annan. Om personen som bostaden övergår till är den avlidnes make eller en sambo eller ett hemmavarande barn under 18 år, ska den inte anses avyttrad. Förutsatt att ditt barn är över 18 år ska därför bostaden anses avyttrad vid din bortgång och ditt dödsbo beskattas för uppskovsbeloppet.

Vad händer när du flyttar till äldreboende?

Jag utgår ifrån att flytten till äldreboendet innebär en flytt till en hyresrätt. Om du flyttar till ett äldreboende och avyttrar din bostadsrätt kan du inte få uppskov i samband med försäljningen eftersom att hyresrätter inte är sådana ersättningsbostäder som åsyftas i 47 kap. 2 § IL (jmf. 47 kap. 5 § IL). Istället aktualiseras även i detta fall 47 kap. 11 § 1 st. IL och uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning vid avyttring av ersättningsbostaden, som i ditt fall är den bostad du nu bor i.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Om du har fler är du välkommen att ställa en till.

Ludvig MontanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Uppskovsavdrag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000