Frågor & Svar

Kapitalvinstbeskattning av onoterade andelar, alternativt av kvalificerade andelar

Hej,

Jag jobbar i ett dotterbolag till ett noterat bolag. Bolaget har flera dotterbolag med lite olika inriktning. För drygt tre år sedan startades ett nytt dotterbolag till koncernmodern där modern (det noterade bolaget) äger 80% och jag samt en annan anställd äger 10% vardera (som vi alltså betalade 5 000 kr för vardera när bolaget startades). Tanken var att vi skulle vara med och testa och utveckla nya idéer. Under en period hade vi också en person anställd i bolaget. I slutänden blev det inte så mycket av det hela men nu, drygt tre år senare vill ett utomstående bolag köpa bolaget för 550 000kr. Det innebär alltså att jag får 55 000 kr för mina aktier. Min fråga är hur det beskattas? Jag är inte anställd i bolaget och jobbar inte där och får inte och har aldrig fått någon lön från bolaget. Jag har sedan jag började enbart arbetat i bolaget som jag anställdes i för 10 år sedan. Jag har ingen styrelseposition i det noterade bolaget och har ingen annan koppling till det aktuella bolaget än att jag äger aktier motsvarande 10%. Jag har inte heller några aktier i det noterade bolaget. I det dotterbolag som jag är anställd erhåller jag lön på samma sätt jag gjort sedan jag blev anställd där för 10 år sedan och det finns inga skattemässiga upplägg med bolaget. Det var ett sätt för ägarna av moderbolaget att få oss att stanna kvar genom att vi kunde starta något med eget ägande istället för att sluta och starta eget.

Mvh, Erik

Boka jurist

Behöver du hjälp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig.

0 / 1000