Vem får tillbaka skatt i ett bolag där man har sålt sin andel?

FRÅGA
Hej,Om man har sålt sin andel i ett aktiebolag och lämnat in bokslut och lämnat över till nya ägare och det blir skatt tillbaka från föregående år. Tillfaller det säljaren eller köparen?Tack
SVAR

Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag tolkar din fråga som att det är bolaget som får tillbaka skatt från föregående år.


Skatten
Du
Du skattar som säljare för den vinst du gör på försäljningen privat, men skatt som ligger i bolaget stannar i bolaget.

När du sålde din del i aktiebolaget så gjorde du det som privatperson vilket innebär att den inkomsten du fick från det sågs som en kapitalvinst, se Inkomstskattelagen (IL) 1 kap 6 §, 48 kap 2 § och 41 kap 1-2 §.


Bolaget
Ett aktiebolag är en egen juridisk person och skattar därför för sig själv (IL 1 kap 7 §). Eftersom det är en egen juridisk person som bedriver näringsverksamhet så betalar bolaget näringsverksamhetskatt (IL 13 kap 1 §).

Detta innebär att bolaget betalar sin egen skatt i ett annat inkomstslag än du som privatperson.

Så om det är bolaget som ska få tillbaka skatten så hamnar den hos bolaget, oberoende av vilket år den härstammar ifrån. De som äger bolaget kommer kunna disponera över den skatt som bolaget får tillbaka från föregående år.


Sammanfattningsvis
Aktiebolaget och du som privatperson är två olika skattesubjekt och betalar skatt var för sig. Detta medför att skatt som betalas tillbaka från föregående år hamnar hos det skattesubjektet som betalade in skatten från början.

Hoppas svaret var till hjälp!

Vänliga hälsningar

Malin Waldén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av andelar i bolag (9)
2021-08-20 Kan aktiebolag överlåta byggnad till aktieägare?
2021-03-30 Skatt på aktier vid bodelning
2020-09-21 Försäljning av aktier - Aktiebolagslagen och inkomstskattelagen - Vad gäller?
2019-02-04 Kapitalvinstbeskattning av onoterade andelar, alternativt av kvalificerade andelar

Alla besvarade frågor (96519)