Skatt på aktier vid bodelning

FRÅGA
Hej, Hur får jag ut mest och bäst ur min X- makes företag vid bodelning? Min X-man äger ett aktiebolag och har investerat i aktier genom företaget och jag har rätt till 50% av dessa. Hur får jag mina andelar till lägsta möjliga skatt och andra avgifter så att jag får mer netto pengar ut? En bodelningsförättare är inkopplad och hon förhåller sig neutral gentemot oss båda.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I inkomstskattelagen (här, nedan kallad IKL) finns regler om beskattning av kapitalvinst. Enligt 44 kap 26 § ska kapitalvinster (från t.ex. aktier) tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras. Enligt 44 kap. 21 § IKL så träder förvärvaren av en tillgång genom bodelning in i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta betyder följande:

1. Om din före detta make säljer aktierna innan boet skiftas så är det han som kommer betala skatten.

2. Om du tar över aktierna så inträder du i hans situation, men detta innebär inte att aktierna avyttrats. Detta innebär att du inte behöver betala skatt förrän du själv säljer aktierna.

Hur du själv skulle gå tillväga för att betala minst skatt vid avyttring är en annan fråga som helt beror på vilka avdrag du kan göra med beaktande av potentiella kapitalförluster.

Hoppas detta besvarade din fråga!

MVH

Fredrik Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av andelar i bolag (9)
2021-08-20 Kan aktiebolag överlåta byggnad till aktieägare?
2021-03-30 Skatt på aktier vid bodelning
2020-09-21 Försäljning av aktier - Aktiebolagslagen och inkomstskattelagen - Vad gäller?
2019-02-04 Kapitalvinstbeskattning av onoterade andelar, alternativt av kvalificerade andelar

Alla besvarade frågor (96528)