Skadeståndsansvar när ungdom skadat moped under körtur

En vän till min son önskade köra hans moped. Vilket min son motvilligt gick med på. Tyvärr gick växellådan, växelväljaren, sönder under denna körtur. Var i kontakt med pappan samt "plastpappan" där vi kom överens att lämna in mopeden för repsökning samt reparation.

Det påvisades att växelvajern gått sönder. Detta enligt teknikerna på verkstaden, orsakat av handhavandefel vid körning. Skadan kunde ej härledas till slitage.

När väl reparationen ska betalas vill inte någon betala. Totalkostnad 3519 kr

Pappan säger att mamman tagit över ärendet. Mamman säger att pappan "dumpat ärendet i hennes knä"

Plastpappan" kontaktade mig via telefon och gav upplysning att mopeden omöjligt kan gå sönder på den körsträckan. Denna info. hade han fått från sin reparatör. Jag bad att få denna reparatörs namn, för att visa delen som är sönder och som påvisar hur skadan gått sönder. Detta namn vill han ej uppge.Han avslutar samtalet med "Han har nu sagt sitt och kommer inte betala". Plastpappan mkt respektlös under samtalet.

Jag har skriftligt "bevis" på hur skadan uppkommit och det finns ingen tvekan att den uppkommit under vännens körning. Enl teknikerna kan en växellåda orsakas skada på någon meter, mao körsträcka oväsentligt. Att "plastpappan" ej vill uppge namnet på sin tekniker, sänker trovärdigheten ?

Vännen som kört mopeden har innan fakta förelåg, talat om på skolan att han inte kommer betala för reparationen.

Hur skall vi komma tillrätta med detta och vad gäller?

Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”