Vem blir skadeståndsskyldig när barn förstör egendom på skola?

FRÅGA
Min 13 åriga son med diagnos add släpptes in i ett klassrum tillsammans med en annan elev för att studera dock utan lärare. Istället för att studera började dom leka med limtuber som låg framme detta resulterade i förstörda möbler. Skolan kräver nu oss föräldrar för ersättning för detta. Är detta verkligen rätt då det var skolan som lämnade dom utan uppsikt
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Jag anser att skolan inte kan kräva er på skadestånd. Man kan bli skadeståndsskyldig för sakskada på grund av vållande (2 kap. 1 § skadeståndslag). Detta kan man bli på grund av eget handlande eller underlåtenhet. Vanligen kan föräldrar därför bli skadeståndsskyldiga för skador deras barn orsakar på grund av att man inte utövat uppsikt korrekt, och alltså varit vållande genom underlåtenhet. I t. ex NJA 1954 s 450 lät en mamma sin dotter leka med sax. Flickan skadade kamrat och då blev modern skadeståndsskyldig.

Eftersom du inte var i närheten av din son kan du inte bli ansvarig för underlåtenhet att utöva uppsikt. Emellertid anser jag att detta är ett typfall då en annan vuxen ska anses överta denna roll. I den juridiska doktrinen har det ansetts att t. ex personal på förskolor kan anses vara vållande till skador orsakade av barn när denne inte utövat tillräcklig uppsikt (Hellner, 2014, s 257).

Jag anser att detta går att applicera på det fallet du beskriver. Det måste anses culpöst att lämna din son som har ADD utan uppsikt när man tillfälligt förväntas utöva uppsikt över barnet. Arbetsgivaren till den som lämnade ditt barn utan uppsikt blir istället skyldig att ersätta skadan, vilket följer av arbetsgivarens principalansvar (3 kap. 1 § skadeståndslag)

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (166)
2019-08-11 Kan en förälder bli tvungen att betala den andra förälderns del av ett skadeståndskrav?
2019-07-16 Skadeståndsansvar när ens barn lekt ute och förstört annat barns mobiltelefon
2019-06-20 Vilket skadeståndsansvar är rimligt att kräva av mig som vårdnadshavare?
2019-06-10 Vem betalar skadestånd när underårig gjort sig skyldig till misshandel?

Alla besvarade frågor (72172)