Vem blir skadeståndsansvarig när underårig orsakat sakskada?

FRÅGA
Hej!Om en 15 åring skulle ta sina föräldrars bil och krocka med en annan bil, vem skulle få betala för reparationen av båda bilarna, 15 åringen eller dens föräldrar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att någon ska kunna hållas ansvarig för skadorna så krävs det att kravet på adekvat kausalitet är uppfyllt, dvs att det finns ett tillräckligt starkt samband mellan 15-åringens handlande och de uppkomna skadorna.

Om så är fallet aktualiseras vem som ska bära ansvar för skadorna. I 2 kap. 4§ Skadeståndslagen (SKL) stadgas huvudregeln, att barn upp till 18 år ska hållas ansvariga för orsakade skador. Detta om det anses skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden. Det går även att beakta andra omständigheter.

Dock finns det en bestämmelse i 3 kap. 5§ SKL som stadgar ett principalansvar för föräldrar. Bestämmelsen innebär att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ansvara för sakskada som barnet orsakat genom brott. Att köra bil utan körkort utgör brottet olovlig körning, se 3§ trafikbrottslagen, och i detta fallet har 15-åringens brottsliga handling resulterat i att bilar har skadats (sakskador).

I 3 kap. 6§ 2 st. SKL stadgas att ersättning enligt 5 § kan jämkas, om det är uppenbart oskäligt att föräldern ska betala skadeståndet med hänsyn till förälderns förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder föräldern har vidtagit för att förhindra att barnet begår brott.

I detta fall, då det rör sig om en sakskada som är orsakad genom brott, är det 15-åringens föräldrar som kan hållas ansvariga för att betala för skadorna.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98564)