Vad händer om ens barn orsakar skada i skolan?

FRÅGA
Min son som är 10år har sparkat en fotboll som råkat träffa en ruta som är placerad i marknivå och gått sönder. Detta hände under skoltid på rasten när dom spelade på en intilliggande basketplan på skolgården. Har skolan rätt att skicka räkningen till oss när det inte rör sig om avsiktlig skadegörelse?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL).

Om man med avsikt eller av vårdslöshet orsakar personskada eller sakskada så är man skyldig att ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Ifall ett barn under 18 år har orsakat skada så ska han eller hon ersätta skadan i den mån det är skäligt bl.a. med hänsyn till hans eller hennes ålder, utveckling och handlingens beskaffenhet (2 kap. 4 § SkL).

En förälder som har vårdnaden om barnet ska dock ersätta person- eller sakskada som orsakats genom brott eller skada på grund av kränkning (3 kap. 5 §). Eftersom att din son av ren olyckshändelse råkat orsaka skadan, och inte genom brott, är bestämmelsen alltså inte aktuell.

Bestämmelser om tillsyn av barn finns i föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel.

Vårdnadshavaren för ett barn är ansvarig för att se till att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Vidare ska vårdnadshavaren se till att barnet står under uppsikt eller vidta andra lämpliga åtgärder, för att på så sätt hindra att barnet orsakar skada för någon annan (FB 6 kap. 2 § 2 st.).

I situationen du beskriver har sin son befunnit sig i skolan. Man kan därmed se det som att du som förälder har lämnat över tillsynsskyldigheten till skolpersonalen och att det således är personalen som ansvarar för eventuella skador. Det är dock svårt att avgöra vad som gäller, då man måste utgå från omständigheterna i det enskilda fallet. Olika situationer kan skilja sig åt mycket, beroende på omständigheterna.

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98564)