Begå nytt brott under villkorlig dom

2020-05-31 i Påföljder
FRÅGA |Hej,Jag har grovt vårdslöshet i trafik med villkorlig dom och fick göra samhällstjänst men åklagaren yrkade på 1 månads fängelse. Fick 2 års spärrtid. Har nu åkt för grov olovlig körning efter 1.5 år. Då jag har villkorlig dom vad kan få för det här?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du tidigare har dömts för grov vårdslöshet i trafik med villkorlig dom och samhällstjänst som påföljd. I samband med detta fick du körkortet återkallat med en spärrtid på två år, och har under denna tid åkt fast för grov olovlig körning.Bestämmelser kring villkorlig dom går att finna i 27 kap. Brottsbalken. Den som döms till villkorlig dom ska vara underkastad en prövotid i två år. Under prövotiden måste den dömde vara skötsam, 27 kap. 3 § BrB. Eftersom du har begått ett nytt brott under prövotiden kan det påverka din villkorliga dom och även den påföljd du kan få om du döms för det nya brottet. Det är vanligt att domstolen upphäver en villkorlig dom om nya brott begås under prövotiden och istället dömer till en gemensam påföljd för båda brotten. Alternativt kan domstolen döma till en ny påföljd för det nya brottet, 34 kap. 1 § BrB. Om rätten väljer att döma ut en ny påföljd för det nya brottet kan omständigheten att du tidigare dömts för grov vårdslöshet i trafik leda till ett strängare straff, 29 kap. 4 § BrB.Det är svårt att med exakthet säga vad du kan vänta dig för påföljd för den grova olovliga körningen, det beror på hur rätten väljer att hantera din villkorliga dom och i fall du döms till en gemensam påföljd för båda brotten. Straffskalan för grov olovlig körning är böter till fängelse i högst sex månader. Det finns dock en presumtion om att inte döma till fängelse utan välja en så lindrig påföljd som möjligt, 30 kap. 4 § BrB. Presumtionen kan dock brytas i och med den villkorliga domen och att du tidigare har blivit dömd. Med vänliga hälsningar,

Vad för påföljd kan brotten vållande till kroppsskada samt grovt rattfylleri ge?

2020-05-31 i Påföljder
FRÅGA |Hej, för 1 år sedan körde min kompis bil med 1.36 promille alkohol, tillsammans i bilen var 2 av hans kompisar som också är 20 år men det var även en tjej som de knappt kände som var 13 år, han krockade och alla skadade sig ganska allvarligt men inga bestående skador. Han är nu misstänkt för grovt rattfylleri och vållande till kroppsskada, han erkände direkt. Vad kan han få för påföljd?
Carin Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga handlar om vilken påföljd brotten grovt rattfylleri samt vållande till kroppsskada, kan ge.Reglerna kring brott samt dess påföljder finns i brottsbalken (BrB). Trafikbrott i Sverige finns särskilt reglerat i lag om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen).En person som blir dömd till brottet vållande till kroppsskada ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (3 kap. 8 § BrB). En person som döms för grovt rattfylleri ska dömas till fängelse i högst två år (4a§ trafikbrottslagen).När en person döms för flera brott ska personen dömas till en gemensam påföljd för brotten, om inte något annat är föreskrivet (30 kap. 3 § BrB). Vad din kompis kan få för gemensam påföljd om han skulle dömas för dessa brott är tyvärr omöjligt att säga.Det finns dock en del särskilda regler för utdömande av påföljd för unga personer. Av det du skriver tolkar jag det som att din kompis som är misstänkt för brotten är 20 år. En person som har fyllt 18 år men inte 21 år så får endast döma till fängelse om det finns särskilda skäl för det, 30 kap. 5 § andra stycket BrB.Oavsett ålder på den dömde finns det även en del omständigheter som anses vara försvårande som kan leda till ett strängare straff (29 kap. 2 § BrB). Det finns även omständigheter som anses vara förmildrande och kan leda till att ett mildare straff än vad annars skulle ha utdömts, döms ut (29 kap. 3 § BrB).Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Gallringsregler för villkorlig dom och dagsböter

2020-05-31 i Påföljder
FRÅGA |Hej,Har ställt en annan fråga tidigare. Men glömde lägga till detta.Jag har blivit dömt för köp av sexuella tjänster i domstolen. Straffet blev att jag fick böter och villkorlig dom. Jag blev dömd i år när jag är 26 år gammal. Hur länge kommer pricket att gallras bort? HälsningarTariq
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur länge dagsböter och den villkorliga domen kommer vara synlig i ditt belastningsregister, dvs när de gallras.Hur länge finns böter och villkorlig dom kvar i belastningsregistret?Enligt 17 § p. 9 lagen om belastningsregister ska böter gallras från belastningsregistret fem år efter dagen för beslutet, domen eller godkännandet av strafföreläggande.Enligt 17 § p. 4 lagen om belastningsregister ska en villkorlig dom tas bort 10 år efter dagen för domen eller beslutet. Om personenen var under 18 år vid tidpunkten för brottet är det fem år som gäller. SammanfattningOm du blivit dömd för köp av sexuell tjänst och påföljden bestämts till dagsböter och villkorlig dom, så kommer båda uppgifterna vara synliga i ditt belastningsregister i 10 år, från och med dagen för domen eller beslutet. Viktigt att poängtera i sammanhanget är att om du skulle begå ett nytt brott under dessa 10 år, som leder till annat än penningböter (exempelvis dagsböter, fängelse, villkorlig dom osv), blir alla tidigare uppgifter kvar tills tiden för gallring av det nya brottet.Med vänliga hälsningar,

Hur länge finns trafikbrott kvar i brottsregistret?

2020-05-29 i Påföljder
FRÅGA |Jag fick mitt körkort indraget i 6 månader pga att jag hade 0.23 promille vid test. Hur länge står detta kvar i brottsregistret?
Mikaela Dahl |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur länge ditt brott finns kvar i ett belastningsregister beror på vilket straff personen har fått. Eftersom att du hade 0,23 promille i blodet bör du ha dömts till böter eller fängelse i högst sex månader (4 § trafikbrottslagen). Att ett körkort blir indraget är inte en del av straffet, utan ett beslut av Transportstyrelsen, exempelvis om man blivit dömd för rattfylleri (5 kap. 3 § första punkten c. körkortslagen). Beroende på vilket straff du fick kommer brottet finnas kvar i belastningsregistret i fem eller i tio år. Dömdes du till fängelse finns brottet kvar i tio år efter att du frigivits, och dömdes du till böter finns det kvar i 5 år efter domen, beslutet eller godkännandes om strafföreläggandet beroende på vilken typ av böter du fått (17 § första och nionde punkten lag om belastningsregister). Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Val av påföljd och straffmätning

2020-05-31 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag har en närstående som blev tyvärr inblandat i en stöld. Värde på saken var ca 8500 kr. Allt lämnades tillbaka och personen ångrar sig. Undrar om ni kam vägleda mig lite vad är straffsättning för stöld i det värde? Tack i förhand!
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket straff som kan bli aktuellt för någon som gjort sig skyldig till stöld.Straffskala stöldDet framgår av 8 kap. 1 § BrB att den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år. Den praktiskt tillämpbara straffskalan för stöld blir alltså fängelse i 14 dagar till fängelse i högst två år. En stöld med straffvärde över 6 månader brukar dock räknas som grov stöld. (14 dagar är det kortast möjliga fängelsestraffet).Eftersom värdet på saken är ca 8.500 kronor aktualiseras stöld av normalgraden. (gränsen mellan ringa stöld och stöld går vid 1250 kronor). StraffmätningNär man ska avgöra hur hårt straff som ska utdömas görs en straffmätning. Bestämmelser om straffmätning går att finna i 29 kap. BrB. Vid straffmätningen tar man hänsyn till faktorer i det enskilda fallet, exempelvis hur allvarligt brottet är, vilken avsikt personen har haft, om personen i fråga har dömts för brott tidigare, är under 21 år och om det förekommer andra förmildrande eller försvarande omständigheter. Dessa omständigheter förklaras närmare i 29 kap. 2 § BrB och 29 kap. 3 § BrB. SammanfattningTrots att fängelse finns i straffskalan ska det påpekas att det inte nödvändigtvis behöver vara ett fängelsestraff som utdöms vid en dom. Vid mindre allvarliga brott finns en presumtion om att inte utdöma fängelse, 30 kap. 4 § BrB. Fängelsestraffet ska istället bytas ut mot en annan påföljd, exempelvis villkorlig dom och böter. Presumtionen kan göras gällande vid mindre stölder, så som i fallet med din närstående. Det finns dock som ovan nämnt en rad faktorer som domstolen ska ta hänsyn till vid en straffmätning, som jag inte känner till (exempelvis tidigare domar, ålder, osv) så det är svårt att svara vilken exakt påföljd som kan väntas för din närstående. Sett till tidigare domar brukar liknande fall vid enskilda stölder dömas till böter förenad med villkorlig dom/skyddstillsyn eller samhällstjänst. Med vänliga hälsningar,

Påföljd ringa stöld

2020-05-31 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag har gjort någonting riktigt skit dumt. Jag har snattat idag på ica maxi för 650 kronor och jag åkte fast. Jag har erkännt allting, lämnat tillbaka varorna till butiken, fått skämmas och en polisanmälan görs nu på mig. Vad händer nu? Vad har jag att vänta mig de närmsta veckorna? Kan jag hamna i fängelse? Jag är tidigare ostraffad och finns inget i belastningsregistret. Jag vet att jag riskerar böter och jag undrar om man kan välja att ta fängelsestraff istället för att få betala böter? Eller kan man få båda två? Jag är jätte nervös, känner mig ledsen och otroligt jäkla dum. Jag har barn dessutom, som jag är ensamstående till. Känns som jag inte kommer klara av att leva efter det här. Den här skammen och rädslan.Mvh / Dum och korkad
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Efter att ha läst din fråga förstår jag att du är orolig för vilken påföljd du kan förvänta dig efter att ha åkt fast för ringa stöld. Jag ska göra mitt bästa för att försöka klargöra läget.Skillnad på stöld och ringa stöldI 8 kap. 1 § BrB framgår det att "den som olovlige tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld". Påföljden är fängelse i max två år. Om värdet på det som stulits är ringa, och övriga omständigheter vid brottet också är att anse som ringa, ska han dömas för ringa stöld (tidigare snatteri), till böter eller fängelse i högst sex månader, 8 kap. 2 § BrB. Gränsen mellan ringa stöld och stöld var tidigare 1000 kronor, men sedan ett nytt avgörande från Högsta Domstolen under 2019 har gränsen flyttats fram till 1250 kronor.Det är alltså påföljden för ringa stöld som blir aktuellt att beakta i din situation.Påföljd för ringa stöldDen som begår ringa stöld döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Den absolut vanligaste påföljden är böter, och det är därmed inte troligt att ni kommer dömas till fängelse. Det finns en skyldighet hos domstolen att försöka välja en lindrigare påföljd. Fängelsestraff ska som en grundläggande princip så långt som möjligt försöka undvikas och när det gäller brottslighet av den art som ringa stöld (dvs brott av mindre allvarlig karaktär) håller sig domstolen generellt sett till de lägre gränserna för straffet, 30 kap. 4 § BrB.SammanfattningDu är ostraffad sedan tidigare, har erkänt gärningen och lämnat tillbaka varorna. Det finns inget som tyder på att du kan vänta dig ett fängelsestraff utan påföljden kommer med största sannolikhet att bli dagsböter. Dagsböter regleras i 25 kap. 2 § Rättegångsbalken och fastställs till ett visst belopp från och med femtio till och med ettusen kronor, efter vad som bedöms som skäligt med hänsyn till din inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt.Med vänliga hälsningar,

Misstänkt för försök till grovt narkotikabrott

2020-05-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej min son 24 år sitter häktad för försök till grovt narkotika brott 5 kg marijuana , de har ej vad jag fattar det som ej hittat det på honom utan de har haft span vid en ev affär. Han har skyddstillsyn för grov misshandel 1 år som blev förlängt i höstas efter ett grovt bedrägeri, sen har han åkt fast med 30 gram marijuana och även beslagtagit 110 000 kontanter så han har fått hem papper på misstänkt pengatvätt för 1 mån sen ca. Jag förtår ju att han kommer inte undan fängelsestraff denna gång, men var skulle det kunna landa på ca för dessa brott ?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag ska försöka svara på din fråga så gott jag kan utan att veta alla bakomliggande omständigheter. Enkelt uttryckt så får man endast häkta den misstänkte om det finns sannolika skäl att han gjort sig skyldig för ett brott som kan ge ett fängelsestraff om minst ett år (alternativt att det föreligger betydande risk att den misstänkte försvårar utredning, fortsätter att begå brott eller dylikt, men vi bortser från det). Som du också nämner i din fråga finns det alltså risk att hans gärning(ar) kommer utmynna i ett fängelsestraff. PåföljdsbestämningFör att ge dig klarhet i hur påföljdsbestämningen går till så tar vi det från början. Påföljdsbestämningen brukar delas in i två delar: straffmätningsvärde och val av påföljd. Det är straffmätningsvärdet som ligger till grund för påföljdsvalet.1) StraffmätningIfall det rör sig om flerfaldig brottslighet så ska man först och främst konstruera en gemensam straffskala för den samlade brottsligheten, men om jag har uppfattat din situation korrekt så är din son häktad för endast en åtalspunkt. Av 3 § narkotikastrafflagenframgår det att straffet för grovt narkotikabrott uppgår till fängelse i lägst två och högst sju år, vilket utgör det abstrakta straffvärdet för brottet. För att landa i det här tidsspannet tar domstolen hänsyn till en rad olika omständigheter, bland annat: den skada, kränkning eller fara som garningen föranlett och gärningspersonens grad av skuld (29 kap. 1 § brottsbalken), samt försvårande (29 kap. 2 § brottsbalken) och förmildrande omständigheter (29 kap. 3 § brottsbalken). Utfallet blir det så kallade konkreta straffvärdet och domstolen gör en helhetsbedömning i det enskilda fallet för att komma fram till det. Försök till narkotikabrott är givetvis inte lika allvarligt som ett fullbordat brott, så i dessa fall är straffvärdet lägre. För att kunna fällas för försök krävs det (kort sagt) att åklagaren lyckas bevisa att din son haft uppsåt till att föröva det fullbordade brottet, att försökspunkten är nådd och att det förelegat konkret fara att det fullbordade brottet skulle ha inträffat.Därefter ska domstolen beakta omständigheter som kan vara till den tilltalades fördel, då kollar man först i dem så kallade "billighetsskälen" som framgår av 29 kap. 5 § brottsbalkensom kan generera i avdrag från det totala straffvärdet. Eftersom din son fyllt 24 år så betyder det att han inte kan åtnjuta den "ungdomsrabatt" som framgår av 29 kap. 7 § brottsbalken. Som du redan sagt så torde straffmätningsvärdet alltså landa på fängelsenivå.2) Val av påföljdÖverlämnande till särskilt vård kan bli aktuellt enligt 31 kap. 2 § brottsbalkenifall din son lider av missbruksproblematik så kan rätten överlämna åt socialnämnden att föranstalta om behövlig vård. Det finns dock en rad olika förutsättningar i bedömningen av om den tilltalade är i vårdbehov eller inte, jag kommer inte att redogöra för dem här men dessa framgår av lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Ifall den tilltalade lider av en allvarlig psykisk störning så kan rättspsykiatrisk vård bli aktuellt enligt 31 kap. 3 § brottsbalken.Även om en överlämnandepåföljd inte är aktuell så föreligger det en presumtion mot fängelse enligt 30 kap. 4 § första stycket brottsbalken. Det betyder att rätten ska beakta omständigheter som kan tala för en lindrigare påföljd än fängelse, det här är en helhetsbedömning som görs i varje enskilt fall och som jag inte kan ta ställning till. I din sons fall skulle längden av det totala straffmätningsvärdet och hans återfall i brottslighet kunna tala för att den här presumtionen bryts. Vid denna bedömning ska domstolen särskilt beakta:Vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft,Vilken tid som förflutit mellan brotten, ochOm den tidigare och den nya brottsligheten är likartade, ellerOm brottsligheten i båda fallen är särskilt allvarlig.Man brukat säga att ju fler brott desto mer skäl att beakta återfallet, och en tumregel är att högst fyra år får ha förflutit sedan brottsdatumet (alternativt frigivning från fängelsestraffet). Grovt bedrägeri och penningtvätt är två brott som anses vara likartade, (grov) misshandel är dock inte det eftersom det anses vara angrepp på liv och hälsa. Vid återfall i grov brottslighet så finns ett förhöjt straffmaximum om fyra år (som allra mest 18 år) enligt 26 kap 3 § brottsbalken. Det totala straffmätningsvärdet i din son fall och risken för återfall kan alltså tala för att presumtionen mot fängelse är bruten. Även när presumtionen är bruten kan rätten i vissa fall besluta om villkorlig dom eller skyddstillsyn i kombination med tillägg, men det är i regel uteslutet när straffmätningsvärdet överstiger drygt två år. Nytt brottIfall att din son gjort sig skyldig till ett nytt brott inom prövotiden för hans skyddstillsyn kan leda till ny påföljdsbestämning enligt 34 kap. brottsbalken. Huvudregeln i 1 §säger att rätten ska bestämma en ny påföljd för den tillkommande brottsligheten. Den nya påföljden bestäms med tillämpning av reglerna jag redogjort för ovan, men nu beaktar man risken för återfall och omständigheter i övrigt (i straffskärpande riktning) särskilt mycket. I ditt fall:Som du säkert förstår är påföljdsbestämningen ett snårigt rättsområde och det finns heller inga givna regler. Det är fråga om en helhetsbedömning i varje enskilt fall som domstolen tar ställning till, det är därför svårt för mig att svara på vilket straff han kan komma att landa på. Utgångspunkten är att straffet ska stå i proportion till gärningens allvarlighet och gärningspersonens skuld, och huvudregeln i svensk rätt är att man inte får utdöma fängelsestraff om någon lindrigare påföljd kan komma på talNär det rör sig om stora mängder narkotika och/eller det utgör ett led i en verksamhet så anses det i regel vara mer klandervärt jämfört med exempelvis innehav för eget bruk, men även faktorer som vilken roll din son haft i hanteringen är av betydelse. Mängden av cannabis (som är samlingsnamnet för hasch och marijuana) är bara en av många omständigheter som rätten beaktar. Enligt praxis brukar 5 kilo cannabis kunna utmynna i två års fängelsestraff, mängden är dock bara en utgångspunkt och därvid beaktar man även renhetsgraden samt de omständigheter jag redogjort för ovan. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och känner mer klarhet i situationen, du är alltid välkommen att kontakta oss igen eller boka tid med vår juristbyrå. Tillsvidare önskar jag dig lycka till. Med vänlig hälsning,

Får man förvara hund i bil på natten?

2020-05-29 i Påföljder
FRÅGA |Hejsan! Finns det någon lag på att man inte får förvara sin hund i bilen över natten?Hunden sitter då ensam i en bil i ca 10 timmar utan någon uppsyn.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är nej, det finns ingen lag som säger något om hur länge man får förvara en hund i en bil. Däremot finns det bestämmelser i lagar, och i riktlinjer från jordbruksverket som kan vara vägledande. De lagar som är relevanta är 16 kap. 13 § brottsbalken, som straffbelägger djurplågeri, samt 9 kap djurskyddslagen. Vad 16 kap. 13 § brottsbalken säger är att om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, så gör man sig skyldig till djurplågeri. Även om det inte i lagens mening är frågan djurplågeri kan annat medföra att ett visst agerande är förbjudet.Utan att vara expert på hundar skulle jag kunna tänka mig att en hund som är fast i en bil riskerar att utsättas för sådan vanvård som förutsätts för djurplågeri i lagens mening. Även jordbruksverkets föreskrifter skulle kunna förbjuda att en hund får sitta i en bil en hel natt (även om kravet för djurplågeri inte har uppnåtts). Att sitta i en bil en hel natt utan sin ägare kan sannolikt göra en hund stressad. Det särskilt om det går människor eller andra djur i närheten. En bil måste såklart vara i rätt temperatur för hunden. På nattetid utgör dock temperatur sannolikt inte särskilt stort problem. Det beror dock på väderförhållandena. Även syresättningen i bilen är av relevans.Enligt jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd för hållande av hundar anges i 1 kap. 6 § att temperaturen och luftfuktigheten ska vara lämplig för hunden som förvaras. i 1 kap. 5 § anges att förvaringsutrymmen för hundar ska vara konstruerade så att de är enkla att rengöra och desinficera.Att försumma sin tillsyn över en hund kan innebära ett par påföljder: dels kan det innebära att ägaren meddelas förbud att ha hand om djur (djurförbud). Sådant beslut kan meddelas av länsstyrelsen, exempelvis när någon allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur, har misshandlat ett djur eller har gjort sig skyldig till djurplågeri (se 9 kap. 1 § djurskyddslagen). Dels kan djuret omhändertas efter beslut av länsstyrelsen om djuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter tillsägelse av kontrollmyndigheten (se 9 kap. 5 § djurskyddslagen). Att en hund förvaras i en bil hela nätter kan, enligt min bedömning, åtminstone innebära sådant agerade som kan leda till att hunden omhändertas eller att ägaren meddelas djurförbud. Skulle en hund sitta i en bil en hel natt rekommenderar jag att kontakt tas med länsstyrelsen. Skulle hunden utsättas för någon direkt fara kan polisen kontaktas. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,