FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder09/08/2023

Vad händer om en person som är dömd till villkorlig dom begår nya brott under prövotiden?

Hej. Om en person är dömd och fick villkorlig dom och gör nya brott under sin prövotid, blir det en ny rättegång då eller kommer domen att ändras? Jag är målsägande. Dem nya brotten är inskickade till åklagaren. 

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


I mitt svar ska jag försöka redogöra för vad som händer om en person som är dömd till villkorlig dom begår nya brott under prövotiden. För att besvara detta kommer jag att hänvisa till brottsbalken, förkortad BrB.


Vad gäller när någon har dömts till villkorlig dom?

En person som är dömd till villkorlig dom är föremål för en prövotid som löper under två år (27 kap. 3 § BrB). Under prövotiden ställs krav på att den dömde ska vara skötsam och efter förmåga försöka försörja sig (27 kap. 4 § BrB). Rätten kan besluta om villkorlig dom mot bakgrund av att böter inte anses vara en tillräckligt ingripande påföljd, samtidigt som att domstolen inte tror att den tilltalade kommer att begå nya brott och fängelse inte anses som en nödvändig påföljd.


Vad händer om den som dömts begår nya brott?

Om den tilltalade begår ett nytt brott under prövotiden kan rätten bestämma en ny påföljd för den tillkommande brottsligheten. Rätten kan också bestämma att den tidigare utdömda påföljden ska avse även den nya brottsligheten, alternativt undanröja den utdömda påföljden och döma till en gemensam påföljd för den samlade brottsligheten (34 kap. § 1 BrB).


Jag hoppas mitt svar har gett dig lite klarhet i situationen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo