FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder17/09/2023

Från vilken tid räknas påföljdspreskriptionstiden?

Hej! När preskriberas denna dom? Tingsrätten meddelade domen 2019-10-12 Hovrätten meddelade domen (överklagan) 2020-10-14. Straffet i tingsrätten var 3 månader och efter hovrätten sänktes det till 2 månader. Från vilket datum räknas nu domen? När kommer denna preskriberas? Tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du antingen undrar när en dom gallras från belastningsregistret, alternativt inom vilken tid en påföljd måste påbörjas från det att domen vunnit laga kraft. Tillämpliga lagar för att besvara din fråga är lagen om belastningsregister (LBR) samt brottsbalken (BrB). 

När gallras uppgift om fängelsestraff från belastningsregistret?

När det gäller fängelsestraff (utan fotboja eller annat) så tas dessa uppgifter bort från belastningsregistret 10 år efter att straffet har avtjänats (17 § LBR). Således spelar det mindre roll när domen har meddelats, då tiden räknas från att personen blivit frigiven.

Nu vet jag ju varken när personen i ditt fall började avtjäna sitt straff eller blev frigiven, varför jag inte kan ge ett exakt datum till dig. Men hoppas ändå svaret ovan var tillräckligt tillfredsställande för att du ska kunna räkna ut tiden själv.

Inom vilken tid måste straffet påbörjas från det att domen vunnit laga kraft? 

Enligt 35 kap. 8 § BrB bortfaller ådömt fängelsestraff om domen ej börjat verkställas inom en viss tid efter att domen vunnit laga kraft. Detta kallas för påföljdspreskription. En dom vinner laga kraft när den inte längre kan överklagas, vilket är 3 veckor för en dom från tingsrätten och 4 veckor för en dom från hovrätten. 

Enligt 35 kap. 8 § 1p. BrB är preskriptionstiden 5 år om fängelse under ett år har ådömts. Detta innebär att om fängelsestraffet inte verkställs inom 5 år efter att domen vunnit laga kraft, bortfaller fängelsestraffet. 


Hoppas detta gav dig svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”