FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder03/09/2023

Straffvärdet för penningtvättsbrott?

Hej! Jag är misstänkt för penningtvätt, med en summa på ca 30 000. Är inte dömd för något innan och inte misstänkt för något. Vad tror ni att straffet kan bli?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Jag tolkar din fråga som att du undrar vad för straff för penningtvättsbrott av en viss summa som kan bli aktuellt. Vid besvarande av frågan kommer jag att utgå ifrån penningtvättsbrottslagen samt brottsbalken (BrB). Jag kommer vid besvarande av frågan att utgå ifrån vad som händer om man blir dömd för brottet, i ditt skede är du hittills bara misstänkt. För att komma hit krävs först och främst att åklagare väcker åtal.


Straffvärde:

Enligt 29 kapitel. 1 § BrB framgår att: Straff ska, med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person.


Försvårande eller förmildrande omständigheter i det enskilda fallet kan även påverka straffvärdet enligt 29 kapitel. 2 § samt 29 kapitel. 3 § BrB.


Penningtvättsbrott:

Enligt 3 § penningtvättsbrottslagen döms den som överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd med egendomen, eller tillhandahåller, förvärvar eller upprättar en handling som kan ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen, deltar i transaktioner som utförs för skens skull, uppträder som bulvan eller vidtar annan sådan åtgärd för penningtvättsbrott, ifall åtgärden bland annat syfta till att dölja pengar.


För penningtvättsbrott  är straffskalan enligt 3 § andra stycket penningtvättsbrottslagen fängelse i högst två år.

Även fast fängelse finns i straffskalan kan annan påföljd bli aktuell. I Sverige finns en generell uppfattning i rätten att fängelse inte ska vara en förstahandspåföljd. Domstolen ska enligt 30 kapitel. 4 § BrB beakta omständigheter som talar för en annan lindrigare påföljd än fängelse vid sin bedömning. Som skäl för fängelse får rätten, utöver brottslighetens straffvärde och art, beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott (30 kapitel. 4 § andra stycket BrB).


Vad gäller i ditt fall?

Jag kan inte fastställa ett exakt straff eftersom domstolen beslutar längden. Du nämner att du inte varit dömd eller misstänkt för något innan vilket är omständigheter rätten kan kolla på. Eftersom att jag nämnde att fängelse i svensk rätt normalt ses som en olämplig påföljd är det möjligt att exempelvis skyddstillsyn eller villkorlig dom (se 30 kapitel. 7 § eller 30 kapitel. 9 § BrB) anses som lämpligare alternativ i ditt fall.


Observera att du hittills bara är misstänkt. Om åklagare väljer att inte väcka åtal blir inget av det ovan sagda aktuellt.

Hoppas du fick svar på din fråga och vid nya funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.


Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”