Är det olagligt att dricka alkohol om man är under 18 år?

2021-06-01 i Övriga brott
FRÅGA |Är det olagligt i sig att dricka alkohol om man är under 18 år om man lyckas få tag på alkohol? Jag undrar alltså inte om den som "fixar" alkoholen gör något olagligt, utan undrar om den som dricker och är under 18 bryter mot lagen tack!
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte olagligt för en minderårig att förtära alkohol. Det är istället den som förser den minderåriga personen med alkohol som bryter mot lagen. Av 3 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) framgår att det är olagligt att köpa ut eller sälja sprit, vin eller starköl till en person som är under 20 år. När det gäller folköl eller annan alkoholdryck med en alkoholhalt upp till 3,5 % är åldersgränsen istället 18 år. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot detta och köper ut alkohol till en minderårig kan dömas för olovligt anskaffande av alkohol till böter eller fängelse i högst 2 år, och vid grovt brott högst 4 år. Detta följer av 11 kap. 7 § alkohollagen. En minderårig person bryter alltså inte mot lagen genom att förtära alkohol. Polisen kan dock beslagta alkohol som har langats i strid med alkohollagen, vilket följer av 12 kap. 1 § alkohollagen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,