Vad krävs för att få ett kontaktförbud/besöksförbud?

2020-11-18 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Vad krävs för att en ansökan om besöksförbud ska beviljas? Förutom att all kontakt ska brytas, finns det också ett visst avstånd som båda parterna ska hålla ifrån varandra som 500 meter? Vad skulle hända om en av parterna bryter mot förbudet?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Besöksförbud, numera enligt lag kallat för kontaktförbud, regleras i lagen om kontaktförbud. Förbudet avser att en person förbjuds att besöka eller på annat sätt kontakta eller följa efter en person. Både den som skyddas av förbudet och den som förbudet avses gälla mot måste förbinda sig att följa lagen om kontaktförbud. Vad krävs för att ett kontaktförbud ska beviljas? Förutsättningarna för kontaktförbud återfinns i 1 § 2 st lag om kontaktförbud, som fastslår att det ska finns en särskild risk för att en person kommer begå brott mot en viss person, men även förfölja eller allvarligt trakassera den som förbudet avser att skydda. Den som förbudet gäller mot får alltså inte på något sätt ta kontakt med den andra personen. Varje kontaktförbud utformas på olika sätt, beroende på det enskilda fallet och kan därför skilja sig från varandra. Till exempel finns bland annat kontaktförbud som innefattar elektronisk övervakning. Detta innebär att varje kontaktförbud dessutom innehåller egna begränsningar och undantag som just avser den specifika situationen.Vad händer om någon bryter mot kontaktförbudet? Om förbudet överträds är det att likställa med ett brott, eftersom kontaktförbud meddelas för en viss tid och ska gälla omedelbart. Den som bryter mot förbudet, döms enligt 24 § i lagen om kontaktförbud till böter eller fängelse i högst 1 år (om det inte är av ringa karaktär, exempelvis en slump att personerna kommit nära varandra och det ej funnits ett syfte att på något sätt kontakta den andra personen) Skulle däremot den person som skyddas av kontraktet själv bryta mot det förbud hen fått beviljat så kan förbudet istället avslutas i förtid. Viktigt att notera är att enligt 4 § ska förbudet meddelas för en viss tid, dock högst ett år. Jag hoppas att du känner att du har fått din fråga besvarad, skulle så inte vara fallet så är du mer än välkommen tillbaka till oss! Du kan antingen lämna en kommentar nedan eller skicka in en ny fråga så ska vi göra vårt bästa!Allt gott,