Böter för hög musik sedan 1 juli- gäller det även hög musik från grannar?

2021-07-30 i Övriga brott
FRÅGA |Angående den nya lagen 1 juli om att polisen kan bötfälla för hög musik på plats, gäller detta bara bilar eller även om ex en granne spelar hög musik i ett villakvarter lång in på natten?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad du syftar på med att polis nu kan utfärda böter för hög musik på plats, är ingen ny lag utan ny tillämpning av redan befintlig lagstiftning. Eftersom det var så kort tid sedan detta infördes så finns det ingen direkt praxis på området och därför är det svårt att säga vad som faller inom nya tolkningen av brottet förargelseväckande beteende som detta tillhör. Vad jag förstått det som tar nya tillämpning fokus på hög och störande musik som kommer just från motordrivna fordon. De domar jag sett på området har varit då fordon körts vid allmän plats eller vid bostadsbebyggelse. Jag ser inte att polisen genom denna nya vidare tolkning av brottet förargelseväckande beteende fått något större utrymme att bötfälla privatpersoner som spelar hög musik från sin villa, utan att vad som är nytt är fokus på från motordrivna fordon och framförallt allmän plats. Men som sagt det är väldigt svårt att såhär tidigt utröna vad som kommer falla inom brottet med den nya tillämpningen sedan 1 juli.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,