Har kusiner arvsrätt enligt lag?

2021-07-01 i Arvsordning
FRÅGA |Har kusiner rätt att ärva enligt lag? Om det akulle vara så att jag enbart har två kusiner vid liv och inga andra släktingar vid liv (inga barn eller så)
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den legala arvsrätten kan delas in i tre arvsklasser (parenteler). Den första arvsklassen består enligt 2 kap 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB) av bröstarvingar, dvs. avkomlingar. Den andra arvsklassen består enligt 2 kap 2 § ÄB av arvlåtarens föräldrar, syskon och syskonbarn. Den tredje arvsklassen består enligt 2 kap 3 § ÄB av arvlåtarens mor- och föräldrar och deras barn. Kusiner ingår inte i någon av dessa arvsklasser och om det inte finns någon efterlevande släkting som är arvsberättigad så går arvet istället till den allmänna arvsfonden, vilket följer av 5 kap 1 § ÄB. Om dina kusiner är de enda släktingarna du har kvar vid liv och du vill att de ska ärva dig finns det en möjlighet till att upprätta ett testamente och på så sätt undvika att arvet istället går till den allmänna arvsfonden. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har kusiner arvsrätt enligt lag?

2021-05-04 i Arvsordning
FRÅGA |Stämmer det att kusiner inte har någon rätt att ärva enligt svensk lag? Gäller det även om ens kusin är den enda släktingen man har kvar vid liv? Tacksam för svar.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den legala arvsrätten kan indelas i tre arvsklasser (parenteler). Den första arvsklassen består enligt 2 kap 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB) av bröstarvingar, dvs. avkomlingar. Den andra arvsklassen består enligt 2 kap 2 § ÄB av arvlåtarens föräldrar, syskon och syskonbarn. Den tredje arvsklassen består enligt 2 kap 3 § ÄB av arvlåtarens mor- och föräldrar och deras barn. Kusiner ingår inte i någon av dessa arvsklasser och om det inte finns någon efterlevande släkting som är arvsberättigad så går arvet istället till den allmänna arvsfonden, vilket följer av 5 kap 1 § ÄB. Om din kusin är den enda släkting du har kvar vid liv och du vill att denne ska ärva dig finns det en möjlighet till att upprätta ett testamente och på så sätt undvika att arvet istället går till den allmänna arvsfonden. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har halvsyskon arvsrätt på samma sätt som helsyskon?

2021-06-01 i Arvsordning
FRÅGA |Har halvsyskon arvsrätt på samma sätt som helsyskon??
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt den lagstadgade arvsordningen som återfinns i 2 kap. ärvdabalken (1958:637) (ÄB), är bröstarvingar de närmaste arvingarna. Detta innebär att barn eller barnbarn ärver i första hand. Om det inte finns några bröstarvingar, går arvet enligt 2 kap. 2 § ÄB till den avlidnes föräldrar. Om någon av föräldrarna är avliden ska arvlåtarens syskon dela på den avlidne förälderns lott, vilket följer av 2 kap. 2 § 2 st. ÄB. Halvsyskon har tillsammans med helsyskon rätt till del i den andel som skulle ha tillfallit deras förälder, vilket följer av 2 kap. 2 § 3 st. ÄB. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem har arvsrätt när en bröstarvinge har avlidit före sin förälder?

2020-09-17 i Arvsordning
FRÅGA |Person X var gift vid sin bortgång, Han hade inga gemensamma barn med sin "nya" fru, men Person X hade en dotter sedan ett tidigare äktenskap (inga barnbarn). Om dottern hade varit vid liv vid faderns bortgång hade dottern fått ärva efter sin fader, men vad är det som gäller om dottern var avliden sedan tidigare? Dottern hade inga barn men var gift och efterlämnade en änkling. Dotterns moder lever.Vem ärver efter Person X - hans nya fru, den avlidna dotterns make eller den avlidna dotterns moder? Vi vet inte om det finns något testamente.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken så är det bröstarvingar (avkomlingar) som ska ärva i första hand. Om en bröstarvinge går bort före sin förälder och denne hade egna barn så får dessa träda i sin förälders ställe och ärva istället för sin förälder (2 kap 1 § 2 st Ärvdabalken). Rätten att träda i någons ställe och ärva kallas för istadarätt och gäller endast avkomlingar till den arvsberättigade. I andra hand är det arvlåtarens föräldrar och syskon som har arvsrätt (2 kap 2 § Ärvdabalken) och i tredje hand dennes mor- och farföräldrar (2 kap 3 § Ärvdabalken). En make har arvsrätt enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken och ärver med fri förfoganderätt, och inte med full äganderätt. Detta innebär bl.a. att maken inte får testamentera bort arvet. Vid den efterlevande makens död har den först avlidne makens släktingar rätt till efterarv. I detta fall har person X inga bröstarvingar vid liv. Hans dotter gick bort före honom och hade inga egna barn. Jag tolkar det som att han inte heller har några andra arvsberättigade släktingar vid liv eftersom det inte har nämnts ovan. När det gäller dotterns mor och make så har de ingen rätt att ärva istället för henne eftersom istadarätten endast gäller avkomlingar. Detta innebär alltså att X maka kommer att ärva allting, såvida det inte finns någon annan arvsberättigad enligt testamente.Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,