Kan en farfar testamentera bort allt till ens faster om ens pappa gått bort?

2021-09-30 i Arvsordning
FRÅGA |Hej, min pappa är bortgången och har pga min faster ej haft så mycket kontakt med min farfar sedan även min farmor gått bort. Nu har vi sporadisk kontakt men han är dement. Ett sommarhus skall vara testamenterat till henne enligt honom och hon har varit folkbokförd där under flera år. Trots att de har sin bostad kvar. Dessutom har hon sagt att min dementa farfar velat ta faderskapstest medan det i alla år cirkulerat om att min farfar ej är hennes biologiska far. Kan dock vara så att farfar adopterat henne men inget vi någonsin fått reda på inte heller min avlidne far. Kan de skriva bort min pappas arv som går till mig?Tacksam för svar!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvet från din pappa Nej, din farfar och din faster har inte möjlighet att skriva bort ditt arv. De tillgångar som din pappa hade när han gick bort ska tillfalla dig ensam om du är hans enda barn och han inte var tillsammans med din mamma vid hans bortgång, 2:1 jämte 3:1 ärvdabalken. Var din mamma och pappa tillsammans vid hans bortgång så får du vänta på arvet från din pappa tills även din mamma avlidit. Arvet från din farfarFörsta att ärva från avliden person är personens barn, i detta fall din pappa och hans faster. Eftersom att din pappa har avlidit kommer du att träda in i hans ställe, 2:1 2st. Din farfar kan inte testamentera bort hur mycket som helst till din faster, utan det som hon mottagit innan han går bort kommer att räknas som förskott på arv så länge det inte finns ett motsvarande värde för dig kvar utöver sommarhuset, 6:1 ÄB. Utgångspunkten är att barn ärver lika, skulle din farfar testamentera bort hela hans kvarlåtenskap till din faster, skulle du i din pappas ställe, ha rätt till en fjärdedel av hans kvarlåtenskap istället för hälften, men inte kunna göras arvslös, 7:1 ÄB.Dessutom ställs det vissa formkrav på testamente men det kan ju vara till din nackdel att påpeka om de skrivit inte är giltigt som det är skrivet just nu. När din farfar gått bort hade jag gett dig rådet att om ni inte kommer överens eller du är osäker om det finns testamente och vilka tillgångar som funnits från början, att vända dig till en familjejurist. Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan man avtala om delar av arv i förväg?

2021-02-28 i Arvsordning
FRÅGA |Hej, Mina föräldrar äger en fastighet de vill ge till mig och min syster. De har dock behov av pengarna för att köpa sig en lägenhet. Min syster vill ta över och äga fastigheten medan jag inte vill det. Hur kan vi göra detta på bästa sätt så att alla känner sig nöjda.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ni kan köra på lite olika upplägg efter vad som passar er och vad ni vill ! Beroende på din systers ekonomiska förutsättningar tror jag det blir lättast om ni kan ni komma överens om att hon köper fastigheten ut både era föräldrar och dig för ett pris ni kommer överens om. Har hon inte möjlighet att köpa ut både era föräldrar och dig kan ni upprätta ett antingen skuldebrev mellan dig och din syster, eller ännu enklare en skriftlig överenskommelse att innan ni delar på resterande del av era föräldrars arv, ska du ha ut den summa som hon skulle köpt ut dig för, eller att du kanske istället ärver lägenheten de ska köpa osv. Ni är fria att komma överens om vilket upplägg som.Annat tillvägagångssätt är att fastigheten ges som en gåva men endast till din syster för att det bara är hon som har intresse av att ta över den så kommer gåvan att ses som ett förskott på arvet, 6:1 ärvdabalken. Den summa som fastigheten är värderad, eller om ni kommer överens om värdering som känns rimlig, så kommer den summa sedan att dras av vid en arvsdelning efter era föräldrar, dock får dina föräldrar inte in de pengar de behöver för lägenheten genom detta upplägg därav hade jag rekommenderat det första. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur blir fördelning av arvet när bröstarvingarna är särkullbarn?

2021-02-06 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Jag undrar vem som kommer ärva när min far dör. Hans fru har ett barn från ett tidigare äktenskap men de har inga gemensamma barn. Min far har mig och mitt syskon från hans tidigare äktenskap med vår mor. Då frun är många år yngre och min far har hälsoproblem antar jag att han kommer gå bort först. Får jag och mitt syskon tillsammans 50% och frun 50%? Delas det på 33% eftersom vi är tre med arvsrätt? Kommer mitt bonussyskon ärva min far via min fars fru?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt är alla tillgångar om man är gift giftorättsgods, det vill säga bådas oavsett vem som köpte tillgången. Det enda sättet att komma runt denna utgångspunkt är att din pappa och hans fru skrivit äktenskapsförord, eller att någon av respektive mottagit en gåva eller arv med särskilt villkor från givaren att mottagaren ska mota gåvan eller arvet som enskild egendom 7:1-2 äktenskapsbalken. Har din pappa och hans fru inte enskilda egendomar så är alla äger de hälften var av alla tillgångar. Efter att din pappa gått bort kommer det först att göras en bodelning mellan din pappa och hans fru, där deras totala tillgångar kommer att delas på två., 9:1 jämte 10:1 ÄktB. När de totala tillgångarna har delats på två är det du och din bror som har rätt till er pappas halva från äktenskapet. Hade det varit er mamma han var gift med så hade du och din bror fått avvakta med att få ut ert arv tills även er mamma avlidit, men eftersom ni är särkullbarn till din pappa och hans nuvarande fru har ni rätt att få ut arvet direkt när han gått bort, 3:1 1st Ärvdabalken.Ditt bonussyskon ärver från sin mamma och inte er pappa, sen blir det ju indirekt hälften av din pappa och hans frus tillgångar som bonussyskonet i nästa led ärver. Det som skulle kunna ändra på fördelningen av arvet är annars om din pappa skrivit testamente som fördelar tillgångarna annorlunda.Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Kan man bli adopterad oavsett ålder?

2020-11-07 i Arvsordning
FRÅGA |Jag blev som 20-åring adopterad av en fosterfamilj, som jag kom till när jag var 6 år. Båda fosterföraldrarna hade dött före 1978. Nu undrar min biologiska mors man om han kan adoptera mig eftersom han saknar arvingar. Han vill att jag skall ha hans kvarlåtenskap. (Min biologiska mor dog 2010.)Jag är 77 år så för min del saknar det väl mindre betydelse än för mina barn.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om han saknar andra arvingar behöver han inte adoptera dig för att du ska ha rätt att ärva hans kvarlåtenskap. Utan det krävs endast att han upprättar ett skriftligt testamente där hans avsikt att du ska ärva tydligt framgår, att han själv undertecknar testamentet och att två vittnen bevittnar signaturen, 10:1 ärvdabalken. Det bör även anges datum när testamentet skrivs under, 10:2 ÄrvB. Det blir ett mycket lättare tillvägagångssätt för att uppnå samma resultat, att du ska ärva hans kvarlåtenskap, än att han adopterar dig. Om din biologiska mammas man ska adoptera dig så krävs det att ni ansöker om detta i tingsrätten, 4:12 föräldrabalken. Adoption av vuxna godkänns endast om det finns särskild anledning till adoption med hänsyn till ert personliga förhållande och om adoption i övrigt anses lämplig. Vid bedömningen kommer de se till om din biologiska mammas man uppfostrat dig eller om adoption annars bekräftar en relation som motsvarar den mellan förälder och barn, 4:4 FB. Det finns med andra ord ingen säkerhet för att adoptionen kommer att godkännas av domstolen, därför är att upprätta ett testamente en mycket enklare väg för att du ska kunna ärva hans kvarlåtenskap. Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Kan andra och tredje arvsklassen göras arvslösa?

2021-09-30 i Arvsordning
FRÅGA |Mina två söner är särkullebarn och deras far gick bort 2015. De lät hans fru sitta i orubbat bo med fri förfoganderätt. Testamente finns. Frun gick bort i augusti 2021 och har inga bröstarvingar utan endast en bror och dennes fyra barn som släktingar. I testamentet är brodern inte medtagen utan de som ärver enligt detta testamente är de fyra brorsbarnen tillsammans 1/8 och särkullbarnen 7/8 av den gemensamma kvarlåtenskapen. Kan brodern göra anspråk på delar av arvet som legal arvinge? Är han legal arvinge då han inte är medtagen i testamentet? Måste särkullbarnen komma överens med brodern om fördelning av värdesaker?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De som är först att ärva och tillhör första arvsklassen är bröstarvingar, de avlidnas barn, 2:1 ärvdabalken. Den andra arvsklassen blir aktuell först om det inte finns några i den första, där är det den avlidnes föräldrar, om de ej lever så den den avlidnes syskon därefter syskonens barn, 2:2 ÄB. Den enda arvsklassen som inte går att göra arvslös är bröstarvingarna. Testamenterar föräldrar så att deras barn inte ska ärvda något har de rätt till vad som kallas laglott, dvs hälften av deras arvslott som de skulle ärvt om inte föräldrarna upprättat testamente, 7:1 ÄB. Dvs är det två syskon så ska de enligt arvsordningen ärva hälften var, om föräldern testamenterat så att barnen inte ska ärva något kommer de ärva en fjärdedel var. Dvs att dina barn pappas fru, hennes brodern kan gå arvslös, han ärver endast så länge inte ett testamente säger annorlunda vilket det går i detta fall.Hoppas detta var svar på din fråga!

Ärver halvsyskon?

2021-02-28 i Arvsordning
FRÅGA |Ärver jag min farbror när han går bort? Han lever ensam är 86 år o har inga barn el fru. Han har däremot en halvsyster i livet,de har olika far. Min pappa och han var helsyskon men min far är död. Har jag rätt till min fars del? Vad jag vet har han inte skrivit nåt testamente..
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I första arvsklassen är det bröstarvingarna och efterlevande make/make som ärver men som du nämner har din farbror varken barn eller fru, 2:1 jämte 3:1 1 st ärvdabalken. I andra arvsklassen finns den avlidnes föräldrar, annars den avlidnes syskon och om syskonens är avlidna, deras barn, 2:2 1-2 st ÄB. I den arvsklass finns även halvsyskon som tillsammans med helsyskon ärver vad som skulle tillfallit den avlidnes förälder som är gemensam för syskonen, dvs i ert fall deras mamma. Om din pappa har avlidit så betyder det att från din farbrors kvarlåtenskap kommer du ärva 75% och halvsystern 25%, 2:2 3 st ÄB. Ha dock i åtanke att finns det ett testamente kan detta ändra arvsordningen, men annars blir utfallet vad som beskrivits ovan. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ärver styvbarn?

2021-01-31 i Arvsordning
FRÅGA |Hej,Min fråga gäller följande. Min moster (98) har inga barn och har utnämnt mina 2 systrar och mig (systerbarn) till arvingar i sitt testament. Mostern är dement och bor på äldreboende i Stockholm.Nu är tyvärr min äldsta syster allvarligt sjuk och kommer inte att leva länge mera. Nu undrar jag hur det blir med vår mosters arv efter att min syster gått bort; hon är änka och har inga egna barn men däremot 5 styvbarn (från hennes mans tidigare 2 äktenskap).Tack på förhand för eran syn på saken.Vänlig hälsning,
Jessica Sarhede |Hej, tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Om din moster inte hade testamenterat sin kvarlåtenskap och din egna mamma inte är vid liv, och mostern inte hade egna barn (1:a arvsklassen) eller make/maka vid liv, så ärver du och dina syskon. 2:2 2 st ärvdabalken (2:a arvsklassen) Sista och 3:e arvsklassen är din mosters mor-och farföräldrar vilka jag antar inte är vid liv. Arvsrätten sträcker sig inte längre än så och därför kommer din systers styvbarn inte kunna ärva hennes andel, utan istället får du och din kvarvarande syster dela hälften var på arvet. Detta gäller i de fall att din ena syster hinner avlida innan din moster. Avlider mostern först och arvet hinner tillfalla din syster som är sjuk, så kan den systern testamentets att styvbarnen men genom den lagreglerade arvsrätten tillfaller inte din systers kvarlåtenskap hennes styvbarn. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsing,

Vem ärver om avlidne saknar barn och inte har föräldrar eller syskon som är vid liv?

2020-08-30 i Arvsordning
FRÅGA |Om en ogift morbror dör - inga levande föräldrar inga barn, inga levande syskon.Däremot ett levande barn till en död syster och 2 levande barn till en annan död syster.Hur fördelas arvet?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I första arvsklassen finns bröstarvingarna, morbrorns barn, men eftersom han inte hade några barn går man över till andra arvsklassen. I andra arvsklassen är den avlidnes föräldrar och syskon vilket i detta fall inte heller var levande. Men eftersom de avlidna systrarna har barn så kommer barnen genom vad kallas istadarätten, ärva i sina mödrars ställe. Arvet kommer fördelas så att mödrarna skulle ju fått hälften var (50%) av den avlidnes tillgångar. Nu kommer det barnet som inte har syskon ärva sin mammas del på 50% av hela arvet, och den andra systern som hade två barn, de barnen kommer få dela på deras mammas andel, dvs 25% var av hela arvet.Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,