Begära betänketid vid äktenskapsskillnad

2021-01-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,I torsdags gick vår skilsmässa igenom. Vi har tre veckor på oss att begära överklagan. Domen fastställdes enligt de uppgifter vi lämnat och det skedde utan betänketid.Saken är den att jag har två barn som är under 16 år som bor hos mig, de är dock folkbokförda hos deras pappa men bor hos mig minst på deltid. Jag tänker att vi skulle ha fått svar om betänketid, vilket jag vill ha. Hur gör jag?Domen följer;YRKANDEN M.M.Parterna är gifta med varandra. De har inga gemensamma barn under 18 år och ingenav parterna har vårdnaden om barn under 16 år boende hos sig.I en gemensam ansökan har parterna begärt att tingsrätten ska döma till skilsmässa(äktenskapsskillnad) mellan dem.DOMSKÄLDet finns förutsättningar för att döma till äktenskapsskillnad
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Precis som du säger ska man i vissa fall ha betänketid innan tingsrätten kan besluta om skilsmässa. En av de anledningarna är om det finns barn under 16 år i familjen och ni är vårdnadshavare samt har barnen boende hos er. I beslutet du bifogat beskrivs det att ingen av parterna har vårdnaden om barn under 16 år boende hos sig. Det framkommer dock inte riktigt om dina barns pappa har ensam vårdnad men att barnen ändå bor hos dig. Skulle det vara så att ni har gemensam vårdnad om barnen så kan du överklaga och ange detta fel som uppstått. Du har då nämligen rätt till betänketid. Har du däremot inte vårdnaden om dina barn, kan du testa att överklaga men det blir antagligen svårt att få igenom eftersom att lagen kräver att föräldern i fråga ska vara vårdnadshavare. Viktigt att komma ihåg är att tingsrätten inte kan döma till äktenskapsskillnad mellan er förrän en betänketid om minst sex månader förflutit om båda makarna begär betänketid. Ni skulle alltså kunna överklaga och eventuellt få igenom betänketid om ni båda begär att ni vill ha det. Dessutom anges det i 5 kap. 2 § i äktenskapsbalken att om endast en av makarna ansöker om skilsmässa ska först betänketid löpa.Hoppas att allt löser sig och att du känner att du fick din fråga besvarad! Har du ytterligare frågor ska du inte tveka på att höra av dig igen.Allt gott,

Underhållsskyldighet mellan makar vid skilsmässa

2020-09-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Är de straffbart att inte försörja sitt ex om man ligger i skiljsmässa och den som inte har inkomst inte får nån ersättning av sitt ex?Mvh L
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör äktenskapsskillnad och underhållsskyldighet mellan makar, därmed ska vi kika i Äktenskapsbalken.Enligt 6 kap. 1 § ÄktB föreligger en underhållsskyldighet makar emellan om det finns stora ekonomiska skillnader mellan makarna. Detta innebär att makarna ska bidra till de personliga och gemensamma utgifterna efter sin egna förmåga och syftet med denna bestämmelse är alltså att makarna ska kunna leva på samma ekonomiska standard. Efter att en skilsmässa gått igenom är dock huvudregeln att makarna ska försörja sig på egen hand enligt 6 kap. 7 § 1 st ÄktB. I din beskrivning använder du orden "ligger i skilsmässa" Skulle det vara så att en betänketid föreligger enligt 5 kap. 1 § ÄktB så är makarna tekniskt sett fortfarande gifta, vilket då betyder att underhållsskyldigheten mellan makarna fortfarande gäller. 6 kap. 7 § 2 st fastslår att om den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångstid, har den maken rätt att få underhållsbidrag av den andra maken efter vad som är skäligt med hänsyn till denna makes förmåga och övriga omständigheter. Skulle då ens ex ha svårigheter med sin ekonomi under denna tid måste en alltså även om det pågår en skilsmässa "försörja" den "f.d maken/makan" fram tills dess att skilsmässan gått igenom. Syftet bakom denna lag och dessa ovannämnda bestämmelser är att säkerställa att personer som är gifta med varandra har samma levnadsstandard. Detta innebär att en till och med kan tvingas att betala underhållsbidrag om en struntar i underhållsskyldigheten. Skulle din make/make inte ha någon inkomst alls och du då har en betydligt högre inkomst så kan hen kräva att du hjälper till ekonomiskt för att tillgodose hens behov. Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga och att allt löser sig! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Allt gott,

Vad kostar ansökan om fullföljd skilsmässa och hur lång tid tar det innan skilsmässan går igenom?

2020-11-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Kostar det något att lämna in en fullföljd av skilsmässan ? Efter att den ena parten blivit delgiven efter fullföljd hur lång tid tar det innan skilsmässan går igenom?
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Efter betänketiden på antingen minst 6 månader eller högst 12 månader måste en begära fullföljd om en fortfarande vill skiljas. När minst 6 månader gått kan du alltså, antingen tillsammans med din f.d make/maka eller var för sig, begära fullföljd av skilsmässan. Exakt datum när detta är möjligt står på tingsrättens beslut om betänketid.Vad kostar en fullföljd skilsmässa? Den enda obligatoriska kostnaden som följer av en skilsmässa är ansökningskostnaden till tingsrätten på 900 kronor (vilket ni redan betalat om ni nu ska ansöka om fullföljd). Givetvis kan andra kostnader uppstå under skilsmässan, tex bodelningsförrättare om ni ska bodela, men detta är som sagt något parterna då själva väljer och har ingenting med själva ansökan att göra. Kort och gott kostar alltså själva fullföljden ingenting!Hur lång tid tar det för en fullföljd skilsmässa att gå igenom? Att säga en exakt tid för när en fullföljd skilsmässa går igenom ("vinner laga kraft") är svårt att säga, då handläggningstiderna kan variera väldigt mycket dels beroende på vilken tingsrätt en tillhör, men också beroende på hur stor belastning den specifika tingsrätten har för tillfället. I vanliga fall brukar en dock kunna räkna med minst ett par veckor. Eventuellt skulle du kunna ringa tingsrätten i fråga och fråga vad deras handläggningstid är för tillfället för att få ett mer specifikt svar!Jag hoppas att du känner att du har fått din fråga besvarad, skulle så inte vara fallet är du mer än välkommen tillbaka till oss! Du kan antingen lämna en kommentar nedan eller skicka in en ny fråga så ska vi göra vårt bästa!All lycka till i framtiden och ta hand om dig!Allt gott,