Köpa ut innan skiljsmässa - påverkar det bodelning?

2020-06-19 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej Min man vill köpa en bostadsrätt medan vi ännu är gifta och har betänketid på skilsmässa. Är det juridiskt möjligt att jag köper ut honom medan vi ännu är gifta så han har pengar till insatsen? Vårt hus skulle få bli enskild egendom För mig då, och hans nyinförskaffade bostadsrätt Likaså För honom . Riskerar jag något genom detta vid senare bodelning? Tex att han är belånad till Max och har mindre tillgångar vid bodelningen? Jag har mycket mer besparingar medan hans då går åt till bostadsrätten som blir enskild egendom...?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Du kan inte köpa ut honom i den mening man normalt pratar om i bodelning men du kan ge honom pengarna som en gåva - så länge detta inte påverkar din möjlighet att betala dina egna skulder (ÄktB 8:3). För att göra huset respektive bostadsrätten till enskild egendom måste ni skriva ett äktenskapsförord (ÄktB 7:2 1st 1p). Problemet med detta tillvägagångssätt är dock precis som du säger, det påverkar en senare bodelning. En bodelning går till på så vis att man räknar ut era andelar av "boet", dvs av egendomen som inte är enskild egendom (ÄktB 11:1 j. 10:1). Det första steget är att ni båda får undanta så mycket av era egna tillgångar så att era skulder täcks (ÄktB 11:2 1st). Utgångspunkten är dock att man inte får göra detta för skulder som är kopplade till enskild egendom, dvs att varken du eller din man får undanta tillgångar för att täcka skulderna för huset/bostadsrätten. Det finns dock ett undantag från den utgångspunkten vilket är om din eller din mans enskilda egendom inte kan täcka den skulden, då får man ändå undanta egendom från bodelningen (ÄktB 11:2 2st). Det skulle kunna innebära att din man får behålla mer av era totala tillgångar på grund av lånet. Dessutom är det precis som du själv sa. Om du ger din man pengar som han sedan omvandlar till enskild egendom i form av en bostadsrätt så kommer dessa pengar inte vara en del av bodelningen. Då går du miste om din rätt till hälften av dessa (ÄktB 11:3). Jag hoppas detta gjort juridiken klarare för dig. Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline med fler frågor.

Hur delas egendom mellan makar vid skilsmässa?

2020-06-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, jag och min man har om ett par dagar varit gifta i 1 år. Vi flyttade snabbt ihop på hans inrådan och hos oss bor mina två yngre barn med min son som är 22. Vi har inte något äktenskapsförord skrivet men min man hotar nu med skilsmässa och jag ska inte få ett öre säger han. Han gick in med handpenning för hus när vi gifte oss på egen inrådan och tjatade till sig att det skulle gå snabbt. Han ville också vid det tillfället lösa mina skulder som jag hade då "det blir en bättre ekonomi för oss båda". Jag har betalt mycket pengar varje månad men nu när det inte fungerar (han är arg, hotar och har varit fysisk gentemot mig vilket medförde besök och röntgen hos sjukvården). Jag försöker hålla lugnet då mina barn är här men han är fortsatt psykiskt våldsam med krav åt alla håll och kanter. Han tjatade till sig att jag skulle skriva på skilsmässa vilket jag gjorde för en tid sedan men han signade aldrig så den försvann. Nu har han förra veckan signat själv och hotar mig att jag måste skriva på eftersom han inte får någon närhet eller sex från min sida. Han hotar också att jag inte ska få ett öre utan jag ska bara vara tacksam för att han betalat mina skulder. Min fråga är, om jag skriver på, hur kommer det att se ut då? Får jag ingenting?Tack för svar
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utan att veta så mycket om din situation vill jag börja med att säga att om din man är våldsam mot dig och/eller dina barn har du möjlighet att polisanmäla honom för misshandel (3 kap. 5 § Brottsbalken). Även kvinnofridskränkning (4 kap. 4a § 2 st. Brottsbalken) kan vara aktuellt. Att inte få närhet eller sex från sin partner är aldrig något som berättigar att man beter sig illa mot denne. Med det sagt går jag vidare till din fråga om vad som skulle hända om ni skiljer er.Betänketid vid äktenskapsskillnadEnligt 5 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) måste en skilsmässa där det finns barn under 16 som bor hemma föregås av en betänketid om 6 månader. Detta innebär att om ni skickar in papper om skilsmässa nu så kommer den inte gå igenom förrän efter dessa sex månader har löpt ut. Detta gäller trots att bara du är förälder till barnen. Huset är giftorättsgodsEftersom ni inte har något äktenskapsförord kommer Äktenskapsbalkens regler gälla för er beträffande hur er egendom delas vid skilsmässa. Huvudregeln är att all egendom som finns inom äktenskapet är så kallat giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Viss egendom kan dock vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Enskild egendom kan uppkomma genom äktenskapsförord, vilket du skriver att ni inte har. Det kan också uppkomma genom att någon av makarna fått en gåva eller erhållit egendom genom testamente/arv med förbehåll att gåvan ska utgöra enskild egendom. Om inget av detta gäller er kommer allt ni båda äger, inklusive huset, ses som giftorättsgods. Hur delas eran egendomDet som händer vid en skilsmässa är att er egendom ska delas mellan er genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Man har rätt att undanta vissa saker som är för personligt bruk, exempelvis kläder och mindre saker av affektionsvärde (10 kap. 2 § ÄktB). I princip går en delning till enligt följande: först beräknar man hur mycket varje make äger enligt 11 kap. 1 § ÄktB (undantaget för om ni har något som utgör enskild egendom). Sedan görs avdrag för vardera makes skulder enligt 11 kap. 2 § ÄktB. Sedan läggs det som återstår samman (11 kap. 3 § ÄktB) och detta värde delas lika mellan er båda. Detta innebär alltså att du inte kommer gå lottlös. Räkneexempel på ovanstående För att lättare förstå det som står ovan ger jag ett fiktivt räkneexempel. Jag utgår här ifrån att ingen av er har någon enskild egendom. Om vi låtsas att du har tillgångar om 100 000 kr och skulder om 50 000 kr och din make har tillgångar om 500 000 kr och inga skulder kommer en uppdelning se ut enligt följande. Du: 100 000 – 50 000 = 50 000 kr Make: 500 000 kr Sammanlagt: 550 000 kr Detta ska delas mellan er båda, innebärande att du får 275 000 kr och din make 275 000 kr. Observera att jag här har utgått från att du har skulder nu. Skulder som redan är betalda är irrelevanta, även om din make betalat dessa. Jag skulle betrakta skulderna som han har betalat som en gåva till dig (jfr 8 kap 1 § ÄktB). JämkningEn möjlighet som din make kan ha, med tanke på att ni varit gifta relativt kort tid, är att begära en jämkning vid bodelningen (12 kap. 1 § ÄktB). Detta kan komma i fråga om det finns stora skillnader i eran förmögenhet. En jämkning skulle kunna innebära att han får behålla mer av sin del och att du därmed får mindre av honom. Detta är något som bara kommer i fråga i undantagsfall och kommer inte innebära att du inte får någonting. Det kan dock vara bra att känna till att denna regel finns, om det är något han skulle påtala. Jag hoppas att mitt svar hjälpte dig att få lite klarhet i situationen! Om du behöver hjälp med att reda ut detta ytterligare skulle jag råda dig att kontakta en jurist för att se till att du får det du har rätt till i en eventuell skilsmässa. Lycka till! Med vänliga hälsningar

Vem har rätt till bostad vid skilsmässa?

2020-05-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Jag och min man ska skilja oss och då vill han bo kvar i bostaden och jag flyttar.Det jag funderar på är vad gäller när de är han som står som köpare på lägenheten och på lånet. (Vi flyttade in tillsammans vid köpet) Behöver han köpa ut mig eller har jag inte rätt till något?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Vad händer med egendomen vid äktenskapets upplösande?Reglerna om äktenskap hittar vi i äktenskapsbalken, som följande kommer att benämnas som "ÄktB". När ett äktenskap upplöses ska det ske en bodelning (9 kap 1 § ÄktB). Bodelning är en fördelning mellan makars egendom och i bodelningen är det makarnas giftorättsgods som ska ingå (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap 1§ ÄktB). Dvs. allt förutom den egendom som ni har gjort enskild genom antingen äktenskapsförord eller om någon av er exempelvis fått en gåva med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda. Har ni därför inte skrivit något äktenskapsförord om att lägenheten skulle utgöra din makes enskilda ingår denna i bodelningen.Själva bodelningen går sedan till på så sätt att man först beräknar makarnas andel i boet (11 kap. 1 § ÄktB). Efter att man beräknat båda makarnas andel gör man avdrag för eventuella skulder från respektive makes giftorättsgods (11 kap. 2 § ÄktB). Det som sedan blir över från respektive make räknas ihop och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Efter detta ska en lottläggning ske, dvs. man avgör vem som får vad och egendomen fördelas mellan makarna (11 kap. 7 § ÄktB). Är ni inte överens om hur egendomen ska fördelas kan ni anlita en bodelningsförättare som hjälper er att fördela egendomen. Vem får lägenheten vid en bodelning? Att din man står som köpare på lägenheten och på lånet påverkar alltså inte, så länge ni inte har skrivit ett äktenskapsförord gällande lägenheten, att denna ska fördelas lika mellan er. I frågan framgår det att din man ska bo kvar i lägenheten och du flytta ut. Eftersom ni båda äger lika mycket av lägenheten ska du få kompensation antingen i form av annan egendom eller genom att han köper ut dig. Är ni däremot inte överens om vem som ska bo kvar i lägenheten finns det en regel som säger att den som bäst behöver bostaden är den som har rätt att få den avräknad på sin lott (11 kap. 8 § ÄktB). Vid bedömningen om vem som bäst behöver bostaden tar man bl.a. hänsyn till vem som har vårdnaden om gemensamma barn, ekonomiska förhållanden och den andre makes möjlighet att skaffa annan bostad. Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen! Med vänlig hälsning,

Ska egendom som har förvärvats efter ansökan om skilsmässa ingå i bodelningen?

2020-05-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi har lämnat in ansökan om skilsmässa. Vi har ännu inte fått svar. Vad jag förstår är det en överklaganstid på tre veckor efter domen. Idag har mannen köpt en bostadsrätt, skrivit på kontraktet och lagt handpenning. Övertagande 31/7. Vad händer med detta? Vi har ju inte bodelat ännu? Vi äger även ett hus med hälften var och har ännu inte beslutat hur det blir med försäljning.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om äktenskapsskillnad vilket det finns regler om i Äktenskapsbalken (ÄktB).Jag tolkar att din fråga handlar om vad som händer med den stundande bodelningen, då din nuvarande make har köpt en bostadsrätt innan dom på skilsmässa har vunnit laga kraft. På grund av att jag inte har information om ett eventuellt äktenskapsord kommer jag besvara frågan generellt.Vilken egendom ska ingå i en bodelning?Ett äktenskap upplöses genom att en dom på äktenskapsskillnad vinner laga kraft (5 kap. 6 § ÄktB), vilket vanligtvis sker efter tre veckor efter ansökan om äktenskapsskillnad. När en dom på äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft ska bodelning ske (9 kap. 1 § ÄktB), men en bodelning kan även ske om någon av makarna begär bodelning när ett mål om äktenskapsskillnad pågår (9 kap. 4 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, exempelvis ett hus (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Viktigt att poängtera är att äganderätt inte är samma sak som att egendomen utgör enskild egendom. Egendom kan endast bli enskild på lagens angivna sätt, exempelvis via ett äktenskapsförord, testamente eller gåva (7 kap. 2 § ÄktB).Vid en bodelning ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet skall så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår efter avdraget från skulderna ska sedan läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Därefter sker en så kallad lottläggning. Vid lottläggningen ska giftorättsgodset fördelas på lotter, och varje make har rätt att i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar (11 kap. 7 § ÄktB). Om ingen av makarna vill bo kvar i ett gemensamt hus, kan det säljas och värdet ska sedan delas lika för att sedan göra avdrag för eventuella skulder. Vill den ena make behålla ett hus kan maken antingen kvitta huset mot annan egendom eller köpa ut den andra maken för dennes del.Brytpunkt för egendomsförhållandenEgendom som ska ingå i bodelningen är den egendom som var och en av makarna hade dagen för ansökan om äktenskapsskillnad vid tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB). Vid en ansökan om äktenskapsskillnad sker en så kallad brytpunkt som den framtida bodelningen ska utgå ifrån. Egendom som t.ex. ett arv som tillfaller den ena maken efter att en ansökan om äktenskapsskillnad har inkommit till tingsrätten, ska inte ingå i bodelningen. Om någon av makarna skaffar ny egendom fram tills att domen vinner laga kraft, ska egendomen inte ingå i bodelningen. Bodelningen tar således avstamp i egendomsförhållandena den dagen då ansökan om äktenskapsskillnad inkom. Även värdering av egendom utgår från brytpunkten.Efter att en ansökan om skilsmässa har inkommit till tingsrätten har varje make en redovisningsplikt fram tills att bodelningen förrättas (9 kap. 3 § ÄktB). Denna redovisningsplikt innebär att makarna ska redovisa för all sin egendom, både giftorättsgods och enskild egendom. Makarna ska även lämna uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen.Vad händer om den ena maken har förvärvat egendom efter brytpunkten med tillgångar som skulle ingå i bodelningen?Tillgångar som förvärvas efter brytpunkten ska inte ingå i bodelningen (9 kap. 2 § ÄktB). Om någon av makarna har förvärvat egendom efter brytpunkten för medel som skulle ingå i bodelningen, det vill säga medel som utgör giftorättsgods, så ska pengarna ingå i bodelningen som makens redovisningsfordran (9 kap. 3 § ÄktB). En sådan redovisningsfordran påverkar andelarna vid bodelningen och innebär att den make som har använt giftorättsgods under brytpunkten ska räkna redovisningsfordran som en tillgång trots att medlen inte finns kvar. På så sätt kompenseras den andre maken.Sammanfattning och rekommendationBodelning kan ske efter att en ansökan om äktenskapsskillnad har inkommit till tingsrätten eller efter att domen på äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft. Bodelningen tar avstamp i de egendomsförhållanden som existerade dagen då ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Om en av makarna förvärvar egendom efter brytpunkten ska denna redovisas. Om maken förvärvar ny egendom med medel som utgör giftorättsgods ska värdet ingå i bodelningen som makens redovisningsfordran och beräknas som en tillgång. Den andra maken kompenseras således i bodelningen. Jag rekommenderar att du kollar upp huruvida det existerar ett äktenskapsord eller om det finns enskild egendom i ert äktenskap. Viktigt att komma ihåg är att äganderätt inte är samma sak som enskild egendom. Köpet av bostadsrätten kan komma att bli en redovisningsfordran i bodelningen, under förutsättning att köpeskillingen har utgjorts av giftorättsgods.Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Vem ansvarar för lån efter skilsmässa?

2020-06-14 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |jag och min sambo har separerats efter 28 år och jag har skulder på cirka 900000 på mig som jag har lånat från olika banker och krediter och satte på hennes konto cirka 500000 ut av de pengarna de senaste 7-8 åren för att befria henne från kronofogden och andra skulder som hon lånade utan min medvetande .jag undrar om de skulder måste vi båda stå för eller det är bara jag som är ansvarig för skulderna
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Om jag förstår dig rätt så har du och din dåvarande make skilt er och redan upprättat en bodelning.Din fråga regleras i Äktenskapsbalken 1 kap 3 §, där det står att vardera make svarar för sina egna tillgångar och skulder. Det innebär att om du tagit ett lån i ditt namn, så är det fortfarande du som har ansvaret för skulden efter att ni skilt er. Om bodelningen ej upprättatsVid en skilsmässa så ska en bodelning göras mellan makarna där egendomen som är giftorättsgods ska fördelas enligt 7 kap 1-2§§ ÄktB. Det som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Vad som är enskild egendom tas upp i 7 kap 2 § ÄktB och är exempelvis egendom som är enskild enligt testamente eller äktenskapsförord. Ett lån räknas inte som enskild egendom.Det innebär att summan av dina skulder dras av mot dina tillgångar och detsamma sker för din make och dennes tillgångar och skulder. Summan som ni var och en får kvar efter avdraget av skulderna kallas för giftorättsgods. Båda makarnas giftorättsgods läggs samman för att därefter delas jämnt mellan er två.Sammanfattningsvis så är det den som står på lånet som ansvarar för lånet. Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är välkommen att ställa fler frågor!Jag önskar dig en trevlig helg!Med vänlig hälsning,

Kan jag begära ersättning för att vi förbrukat min enskilda egendom under äktenskapet?

2020-06-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, I mitt och min fd makes (vår skilsmässa går igenom i dagarna) äktenskapsförord står det bl.a. att våra respektive arv ska vara enskild egendom. Under vårt äktenskap levde vi dock upp det mesta av mina två arv av ekonomiska skäl. Kan man begära detta retroaktivt, tex nu när vi säljer vårt gemensamma hus?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Egendom som trätt i stället för enskild egendom ska också anses vara enskild egendom (7 kap. 2 § 1 stycket 6 punkten ÄktB). Det innebär att om ni hade köpt huset för pengarna du ärvt och som var din enskilda egendom så hade huset "trätt i stället" för pengarna och därmed blivit din enskilda egendom. Som jag tolkar din fråga har ni använt dina arv till löpande utgifter och förbrukningsvaror som mat, kläder och hygienprodukter. Du kan därför inte begära ut någon slags ersättning retroaktivt för att ni förbrukat din enskilda egendom. Om du däremot kan visa att du exempelvis köpt en bil för dina ärvda pengar så kan den bilen bli din enskilda egendom. Slutsats: Nej, du kan inte begära någon retroaktiv ersättning för att ni förbrukat din enskilda egendom.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vilka ekonomiska rättigheter kan jag ha vid en skilsmässa?

2020-05-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man vill skilja sig efter 20 år. Vi var överens om att jag skulle vara hemma med barnen då han tjänar bra med pengar. Jag har alltså varit dels föräldraledig och senare sjukskriven för att 2015 få hel sjukersättning då jag pga sjukdom inte kan jobba. Vi har inte satt undan några pensionspengar eller något till mig utan hans pension skulle gå till oss när han slutar jobba om 4-5 år. Jag har alltid varit hemma och stöttat honom och han har alltid arbetat oregelbundna tider och varit borta dygnsvis då hans jobb är utformat så. På senare år har han fått flera utbildningar genom jobbet där han kunnat utbilda sig till flera andra yrken. Han har därefter jobbat extra med dessa både här och utomlands och varit borta veckovis ibland. Han har löneväxlat både på sitt grundjobb och på sina extrajobb och även lagt semesterdagar till sin pension. Han är statligt anställd. Allt detta hade inte varit möjligt om jag inte varit hemma och jag har stöttat honom i allt. Nu när han vill skiljas tycker han att jag absolut inte har rätt till något av allt han samlat ihop utan tycker att han har slitit och jobbat och att han har rätt till allt. Jag sitter här med ingen pension och sjukersättning. Vi har ett barn kvar hemma som är 17 år och absolut inte självförsörjande. Jag undrar om det finns något sätt jag kan ha rätt till något då jag är i en väldigt utsatt ställning. Hur gör jag för att få hjälp med detta, finns det någon hjälp för mig. Vart vänder jag mig?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Precis som du själv beskriver det så verkar du vara i en ekonomiskt utsatt situation nu när din make sedan många år vill skiljas. Vad tråkigt att han inte verkar inse att ditt arbete i hemmet har möjliggjort hans karriär. Vissa ekonomiska rättigheter följer av er skilsmässa oavsett vad din make hävdar att du har rätt till och det är viktigt att du bevakar dina intressen. Vid bodelning som följer av skilsmässa har du rätt till hälften av ert gemensamma giftorättsgods. Möjligheter till underhållsstöd under en övergångsperiod finns även i vissa fall. Vad får du ut av en bodelning?Makas egendom delas upp i "giftorättsgods" och "enskild egendom" (7 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom, enskild egendom kan vara egendom som till följd av gåva, testamente, förmån eller äktenskapsförord föreskrivs vara enskild egendom (7 kapitlet 2 § Äktenskapsbalken). När ni skiljer er ska en bodelning upprättas (9 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken). Bodelningen innebär i princip att värdet av ert totala giftorättsgods ska delas lika mellan er med avräkning för skulder som kan härröras från giftorättsgodset (11 kapitlet 1 – 3 §§ Äktenskapsbalken). Studieskulder är ett exempel på lån som i första hand ska räknas av mot den enskilda egendomen och i andra hand giftorättsgodset. Ett enkelt räkneexempel: Make 1: 100 000 på banken (giftorättsgods), möbler värda 50 000 kr (giftorättsgods)= 150 000 kr i totalt giftorättsgodsMake 2: 300 000 på banken (giftorättsgods), fastighet värderad till 3 miljoner, fastighetslån på 2 miljoner= 3,3 miljoner – 2 miljoner = 1 300 000 kr i totalt giftorättsgods. (150 000 kr + 1 300 000) / 2 = 725 000 kr. I räkneexemplet får den mindre välbärgade maken 575 000 kr (i egendom eller pengar) från sin mer välbärgade make. Som du kanske förstår så lär du inte gå tomhänt från din skilsmässa. Har du rätt något ytterligare?Att någon av makarna tar hand om hem och barn är en vanlig överenskommelse som ofta resulterar i inkomstbortfall för den make som väljer att vara hemma. Någon generell regel om kompensation för en sådan överenskommelse i ett äktenskap finns emellertid inte. Under vissa förutsättningar kan du dock ha rätt till underhållsbidrag under en övergångsperiod eller i vissa fall längre period efter skilsmässan (6 kapitlet 7 § andra och tredje stycket Äktenskapsbalken). Görs bedömningen att äktenskapet har begränsat dina möjligheter på arbetsmarknaden vilket försvårar din försörjning efter skilsmässan kan du ha rätt till underhållsbidrag under en övergångsperiod. Då ert äktenskap har varit mycket långt och med tanke på omständigheter så som att du är sjuk finns även en möjlighet till underhållsbidrag under än längre period. Skilsmässa kan även aktualisera fråga om underhållsbidrag till ert gemensamma barn som fortfarande är hemmavarande. Slutgiltigt råd.Skilsmässor kan vara kniviga med känslor och pengar som är inblandade. Du har i och med era ojämna egendomsförhållanden mycket att hämta ur en bodelning. Även underhållsbidrag i olika former kan komma att bli aktuellt. Att kontakta en jurist är något som jag starkt rekommenderar dig att göra. På så sätt kan du få hjälp med att få ut så mycket som möjligt ur din skilsmässa. Vi på Lawline har erfarna jurister som kan hjälpa dig vidare, boka en tid här. Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar. Lycka till!

Vad händer med bostaden vid skilsmässa?

2020-05-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min fästman äger ett hus. Jag bor i hyresrätt. Nu funderar vi på atr jag ska flytta till hans hus o gifta oss. Min fråga är vad händer om vi skulle skilja oss, kan han då bara slänga ut mig från huset? Har jag någon säkerhet så jag kan bo kvar tills jag hittar en annan bostad. Jag är rädd för atr bli bostadslös ifall det skulle bli skilsmässa. Jag har anmärkningar och kan inte få någon bostad på många år.
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som makar är varje makes egendom giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kapitlet 1 § äktenskapsbalken). Alltså är allt som inte är enskild egendom att anse som giftorättsgods och den egendomen har varje make rätt till halva värdet av. Vad som är att anse som enskild egendom framgår av lagtexten som: 1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, 2. egendom som en mage har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda, 3. egendom som en make erhållit genom testamente med det billkoret att den ska vara mottagarens enskilda, 4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtare ska vara mottagarens enskilda, 5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det billkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda, 6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild. (7 kapitlet 2 § äktenskapsbalken). Är egendomen uppräknad på den listan anses den som enskild och ska inte delas lika på vid en separation (10 kapitlet 1 § äktenskapsbalken). Första punkten i listan anger att enskild egendom är sådan egendom som genom äktenskapsförord är att anse som enskild. Detta innebär att makar, eller blivande makar, kan skriva ett äktenskapsförord för att bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom (7 kapitlet 3 § äktenskapsbalken). Egendom som har gjorts till enskild genom ett sådant äktenskapsförord kan ingå i bodelningen ändå om makarna kommer överens om det vid bodelningen. Har makarna kommit överens om detta ska det därmed ses som giftorättsgods (10 kapitlet 4 § äktenskapsbalken). Med makas gemensamma bostad avses bland annat fast egendom som makarna eller någon av dem äger (7 kapitlet 4 § äktenskapsbalken). Så även om din fästman i detta fall äger en bostad redan innan kommer denna bli er gemensamma bostad vid giftermål. Din fästman har alltså en möjlighet att skriva ett äktenskapsförord gällande bostaden och göra den till sin enskilda egendom. Däremot finns det en undantagsregel. Denna anger att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott vid bodelning (11 kapitlet 8 § äktenskapsbalken). Skulle en sådan situation uppstå spelar alltså äktenskapsförordet ingen roll, utan den som behöver bostaden bäst kan få den. Sammanfattningsvis kommer bostaden att ses som er gemensamma vid giftermål, om inte din fästman genom äktenskapsförord gör bostaden till sin enskilda egendom. En undantagsregel kan dock göra så att den som bäst behöver bostaden kan få den om det skulle uppstå en separation.Jag hoppas du fick svar på din fråga!