Vem får lägenheten vid skilsmässa?

2021-09-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Vem får lägenheten vid en separation? Jag har 2 barn som inte är hans . Han har inga barn. Lägenheten står i hans namn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar vem som får lägenheten vid en skilsmässa. Regler om skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Huvudregeln är att den make som bäst behöver bostaden har rätt till den (11 kap. 8 § ÄktB).

Denna rätt gäller dock inte om bostaden är den andra makens enskilda egendom enligt 7 kap. 2 § första stycket 2-4p. ÄktB.

Huvudregeln för att en bostad är gemensam är att den är avsedd som makarnas gemensamma och används huvudsakligen för detta ändamål (7 kap. 4 § första punkten ÄktB).

En förutsättning för att en make ska få överta bostad som tillhör den andra är att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.

Vem har störst behov av bostaden?

Vid behovsprövningen ska det särskilt beaktas om det finns barn i äktenskapet, i fall där en av parterna har barn eller de har gemensamma barn som en av parterna får ensam vårdnad om (denna har då i regel störst behov av bostaden). Svårigheter att skaffa ny bostad kan också komma i beaktande i bedömningen.

Bedömningen i ditt fall

Du nämner att din partner står på lägenheten, vilket möjligtvis kan innebära att det är hans enskilda egendom - och att han då får behålla lägenheten.

Men om lägenheten är er gemensamma egendom, tyder faktumet att du har barn, på att du har större behov av lägenheten. Lägenheten är som huvudregel gemensam om den huvudsakligen ägs med syftet att användas som ert gemensamma hem (7 kap. 4 § första punkten ÄktB).

Med detta sagt, går det inte för mig att säkerställa vem av er som kommer få lägenheten. Om ni två inte själva kan komma överens, kan det även utses en så kallad bodelningsförättare, som gör en bedömning utifrån samtliga omständigheter och sedan bestämmer vem som får bo kvar i lägenheten. Mer om hur man ansöker om en bodelningsförättare hittar du på Sveriges domstolars hemsida.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline.

Cornelia Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1097)
2021-10-20 Vad händer med aktier och bankmedel vid en skilsmässa?
2021-10-17 Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning

Alla besvarade frågor (96510)