Kan bostaden tvångssäljas vid skilsmässa?

Hej!

Min fru och jag ligger i skilsmässa och kommer att genomföra en bodelning.

Våra barn är vuxna och har flyttat ut sedan länge.

Vi äger gemensamt 50/50 en bostadsrätt som skall ingå i bodelningen.

Jag vill överta bostaden och har fått ok från banken att överta hennes del av lånen på bostadsrätten.

Jag har kontaktat 3 st mäklare för att få en bedömning av marknadsvärdet på bostadsrätten inför bodelningen.

Nu har jag fått indikationer på att min fd fru avser att driva frågan om vår bostad till en tvångsförsäljning trots att jag är beredd att lösa ut henne till det marknadsmässiga värdet. Hon vill inte ha bostaden.

Kan hon göra det? Vad har jag för möjligheter att stoppa en tvångsförsäljning?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida du har rätt att överta bostadsrätten eller om din fru kan få igenom en tvångsförsäljning. Svaret på din fråga hittar vi i samäganderättslagen (SamägL) och äktenskapsbalken (ÄktB).


Tillämplig lagstiftning

Du och din fru äger hälften var och då är det vanligtvis samäganderättslagen som ska tillämpas (1 § SamägL). Du och din fru är dock gifta ska äktenskapsbalken tillämpas först och främst.


Den som bäst behöver bostaden

Varje make har rätt att i första hand få sin egendom på sin lott vid bodelningen (11 kap. 7 § ÄktB). Eftersom att detta är den gemensamma bostaden finns det dock en regel som säger att den make som bäst behöver den gemensamma bostaden har rätt att få den avräknad på sin lott (11 kap. 8 § ÄktB).

Du skriver att era barn har flyttat hemifrån och nämner inget annat som skulle göra att du bäst behöver bostaden. Förutsatt att det inte finns någon omständighet som innebär att du bäst behöver bostaden får ni halva var i bodelningen och samäganderättslagen är istället tillämplig.


Tvångsförsäljning

Vid samägande kan en ägare av en andel ansöka om tvångsförsäljning på offentlig auktion. Ansökan görs då hos Tingsrätten och bara om det finns synnerliga skäl kan övriga delägare förhindra försäljningen (6 § SamägL). "Synnerliga skäl" är mycket svårt att uppnå och det är sällan man får anstånd med försäljningen. Vid en sådan offentlig auktion får vem som helst lägga bud på egendomen och om samtliga delägare är överens om ett bud står det fast men är inte alla överens går egendomen till högstbjudande (12 § SamägL). Vid en sådan tvångsförsäljning visas det verkliga marknadsvärdet och bostadsrätten kan komma att säljas för mer än den värderats till men också för mindre.

Om ni samäger bostadsrätten efter bodelningen har din fru rätt att ansöka om tvångsförsäljning hos Tingsrätten. Du kan hävda synnerliga skäl men då man mycket sällan får anstånd med försäljningen är det inte troligt att det spelar någon roll.


Vad du kan göra

Du borde i första hand försöka komma överens med din fru. Ett argument du kan använda är att vid en tvångsförsäljning visas det verkliga marknadsvärdet och bostadsrätten kan komma att säljas för mindre än den är värderad till. Skulle ni ändå inte kommer överens kan du vid tvångsförsäljningen lägga bud på bostadsrätten och köpa den.


Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning

My JanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000