Vad avses med personlig egendom?

2021-02-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag undrar ifall dyra väskor eller liknande ska ingå vid bodelning efter ev. skilsmässa. Tack på förhand !!
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att all egendom som makarna äger, utgör giftorättsgods och därmed ska ingå i bodelningen. Makars egendom blir giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, vilket anges i 7 kap 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). I 7 kap 2 § anges när egendomen är att betrakta som enskild, och det kan exempelvis vara att egendomen fått den statusen genom ett äktenskapsförord. Ett annat undantag är egendom som används uteslutande för personligt bruk, vilket anges i 10 kap 2 § ÄktB. Detta kan vara kläder, presenter eller andra föremål som endast används av en av makarna. Detta får dock endast ske i skälig omfattning. Dyra väskor eller liknande kan utgöra personlig egendom. Huruvida dessa ska ingå i bodelningen beror på om de kan undantas i skälig omfattning eller inte. Det man tar hänsyn till då är väskornas värde samt makarnas ekonomiska förhållanden i övrigt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får makar samäganderätt till varandras egendom efter ett äktenskaps ingående?

2021-02-23 i Bodelning
FRÅGA |Om man äger en bil före äktenskap och sedan gifter sig, kommer maken då automatiskt bli ägare till bilen?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett äktenskap innebär inte att makarna får samäganderätt till varandras tillgångar. Det som sker vid ett äktenskap är dock att makarnas tillgångar enligt huvudregeln blir giftorättsgods. Giftorättsgodset kommer att ingå i bodelningen som kommer att äga rum vid en eventuell skilsmässa, vilket anges i 10 kap 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Vid en bodelning ska makarnas egendom fördelas mellan dem. Makarnas egendom blir giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, vilket anges i 7 kap 1 § ÄktB. I 7 kap 2 § anges när egendomen är att betrakta som enskild, och det kan exempelvis vara att egendomen fått den statusen genom ett äktenskapsförord. Ett äktenskap i sig förändrar alltså inte äganderätten till ett föremål. Vid ett äktenskaps upphörande kommer dock allt giftorättsgods att ingå i bodelningen, där all egendom ska fördelas mellan makarna. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,