Får vårt bodelningsavtal se ut som vi vill och måste det skickas in någonstans?

2021-03-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag och min man ska separera. Vi är överens om hur vi ska dela våra tillgångar, i princip tänker vi behålla våra egna sparade pengar som vi har på egna sparkonton, han ska också behålla de skulder han har. Någon gemensam fastighet har vi inte. Är det okej att göra så om vi är överens och skriver i bodelningsavtalet att det är det vi har kommit överens om? Är det någon som ska kontrollera om vi har delat lika eller inte? Måste vi skicka bodelningsavtalet någonstans eller är det bara för vår egen skull?Tack på förhand.
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Överens om bodelningen vid skilsmässaÄr ett par överens om hur bodelningen ska ske kan de på egen hand upprätta bodelningsavtalet likt vilket avtal som helst. Avtalet är då ett bevis på vad ni kommit överens om, vem som ska ha vad samt att ert ekonomiska förhållande upphört. Det finns alltså inget krav på att ni måste ta hjälp av en jurist eller advokat. Många väljer dock ändå att ta hjälp eller ansöka om en bodelningsförrättare, exempelvis för att få hjälp med att komma överens, se till så att avtalet blir rätt eller för att se till att få det en har rätt till ur bodelningen.Bestämmelsen i 9 kap. 5 § äktenskapsbalken som beskriver att bodelningsavtalet ska vara skriftligt och underskrivet av båda makar, är tvingande. Däremot är inte reglerna om hur egendomen skall fördelas tvingande, utan där kan ni som två makar göra upp hur ni vill. Ni kan alltså i bodelningsavtalet besluta hur ni vill om fördelningen av tillgångarna, även om andelarna blir väldigt ojämna.Du skriver i din fråga att ni är överens om hur ni ska fördela era tillgångar, vilket lätt kan skrivas in i avtalet som att "tillgångarna har delats i sämja" eller något liknande. Däremot skulle jag rekommendera att ni tar upp dyrare tillgångar såsom eventuella bilar och annat liknande i avtalet för att undanröja eventuella tvivel.Var kan bodelningsavtalet registreras? Ni kan registrera ert bodelningsavtal hos Skatteverket om ni vill. Detta är alltså inte något som är obligatoriskt utan kan ske frivilligt enligt 13 kap. 6 § äktenskapsbalken. Tänk dock på att ni först måste ha lämnat in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten för att ni ska kunna registrera bodelningsavtalet. Jag rekommenderar att ni registrerar bodelningshandlingen hos Skatteverket för att undvika framtida tvister, då handlingen är ett bevis på vad ni kommit överens om. Hur ni går tillväga steg för steg för att registrera bodelningsavtalet finns på Skatteverkets hemsida.Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Lycka till och allt gott,

Vad innebär enskild egendom?

2020-11-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej skulle bara höra vilka mina rättigheter vid skilsmässa vid enskild egendo
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!7 kapitlet i äktenskapsbalken berörs makars egendom och där kan du även förhoppningsvis få svar på ytterligare frågor som rör egendomsförhållanden mellan två makar. Olika sorters egendom mellan makarMellan makar figurerar två olika sorters egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Dessa får stor betydelse vid bodelning vid skilsmässor. Huvudregeln i svensk rätt är att all egendom som inte är enskild är giftorättsgods. Men vad är då enskild egendom?Enskild egendomI 7 kap. 2 § ÄktB fastslås vad som utgör enskild egendom. Bland annat kan egendom bli enskild genom: Föreskrift i äktenskapsord som makarna upprättat vara egendom som till följd av ett äktenskapsförord är enskild, Villkor av en gåvogivare som inte är den andre makenVillkor för försäkringsersättning enligt ett förmånstagarförordnande av någon annan än den andre maken.I en bodelning ingår endast giftorättsgods, vilket innebär att den andra maken inte har giftorätt i den enskilda egendomen. Skulle det vara så att all egendom som makarna har är enskild behöver en alltså inte göra någon bodelning vid äktenskapsskillnad. Du har alltså rätt att behålla allt som är din enskilda egendom vid en skilsmässa. Jag rekommenderar att du läser 7 kap - 10 kap i äktenskapsbalken för ytterligare klarhet. Skulle du ha fler frågor eller behöva förtydligande så är du mer än välkommen tillbaka till oss!Allt gott,

Måste sambor upprätta bodelning?

2021-01-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag o min fd sambo har separerat sedan flera år tillbaka. Han bor kvar i huset och ska nu köpa ut mig.Min fråga är, måste man upprätta en bodelning? Maria
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Måste sambor förrätta bodelning efter en separation? När två sambor separerar omfattas de av sambolagen, vilket också innebär att reglerna för bodelning inte är lika strikta som vid en skilsmässa då en bodelning måste göras. Det finns alltså ingen skyldighet för sambor att förrätta bodelning efter en separation. När kan då bodelning ske vid ett upplöst samboförhållande? Jo, när ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap varandra ska bodelning ske om en av parterna begär det (8 § sambolagen). Det är alltså det som krävs för att ha laglig rätt till bodelning vid separation.Tidsfrist vid begäran om bodelningDu nämner dock i din fråga att du och din partner separerade för flera år sedan, något som kan komma att ha betydelse i ditt fall. Enligt 8 § 2 st sambolagen ska begäran om bodelning framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Eftersom att tidsfristen har passerat är det inte möjligt för någon av er att begära bodelning på laglig grund, vilket innebär att var och en av er behåller sin egen egendom.Jag hoppas att du känner att du har fått din fråga besvarad, skulle så inte vara fallet är du mer än välkommen tillbaka till oss! Du kan antingen lämna en kommentar nedan eller skicka in en ny fråga så ska vi göra vårt bästa!Allt gott,