Bodelning under bestående äktenskap

2020-08-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag ska genomföra bodelning och nu har min fru hittat detta:http://bodelning.nu/bodelning-aktenskap/bodelning-av-fastighet/Men där dras ju kostnader för mäklare av två gånger. Kan det verkligen stämma?Känns inte korrekt.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att ni vänder er till Lawline med eran fråga!Kostnaden för mäklaren dras två gånger för att det är två olika beräkningar som görs. Först görs en beräkning av den latenta skatten och sedan beräknas fastighetens värde. Den latenta skatten är den skatt ni skulle betalat om det skett en försäljning, dvs. en hypotetisk beräkning. Vid beräkning av en eventuell vinst görs bl.a. avdrag för de mäklarkostnader som försäljningen skulle inneburit. Det är den summan som skatten sedan beräknas på. Det är alltså en rent skatterättslig beräkning. Vid beräkning av fastighetens värde minskas marknadsvärdet med både den latenta skatten, lån och de kostnader som försäljningen inneburit, som t.ex. mäklarkostnader. Sidan ni hittat har således inte gjort något fel. Lycka till med bodelningen!Vänligen,

Beskattas fastigheter vid bodelning?

2019-11-30 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning;finns hus o 7ha.mark beskattning?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bodelning är ett skattefritt förfarandeNär överlåtelser av fastigheter sker genom bodelning uppkommer ingen skattskyldighet (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Det innebär att ni inte behöver betala någon skatt vid överlåtelsen.Värdet av fastigheten i bouppteckningen och vid bodelningenI bouppteckningen och i bodelningen tas värdet av fastigheten upp med avdrag för latent skatt. Den som övertar fastigheten ska nämligen kompenseras för att denne vid en framtida försäljning kommer behöva betala kapitalvinstskatt. Det är en endast en hypotetisk skatt och medför som sagt ingen skattskyldighet vid själva bodelningen.Beräkning av latent skatt görs enligt följande:Marknadsvärdet - mäklarkostnader – omkostnadsbeloppet (anskaffningskostnader + förbättringsutgifter) = kapitalvinsten (44 kap. 13-14 §§ inkomstskattelagen)Kapitalvinsten x 0,22 = Den latenta skatteskulden (45 kap. 33 § inkomstskattelagen)Marknadsvärdet – den latenta skattskulden = värdet som ska tas upp i bouppteckningen och i bodelningenHoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,