När kan jag senast skicka in ett äktenskapsord för registrering?

2021-09-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min blivande man och jag skrev på ett äktenskapsförord 18/8-2017 gifte oss den 19/8 sedan skickade min man in detta papper nu i början på Juli 2021.Gäller detta från det att vi gifte oss eller från Juli 2021?Jag minns inte ens att vi hade skrivit på detta.Om det inte är giltigt har jag rätt till 50% av lägenhetens värde och gåvor som vi fått från svärföräldrar och saker vi har köpt in till familjen under tiden innan 12 juli 2021 då pappret är registrerat?Jag var i kontakt med Juridiskadokument.nu och dom sa att man måste skicka in ett sådant här papper inom 3 månader annars måste man skriva ett nytt?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar Äktenskapsbalken (ÄB). Äktenskapsförord regleras i 7 kap. 3 § ÄB. Bestämmelsen förklarar att makar eller blivande makar genom äktenskapsförord kan bestämma om deras egendom ska vara giftorättsgods eller enskild egendom. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt, daterat, undertecknat och registrerat hos Skatteverket.Enligt bestämmelsens andra stycke gäller äktenskapsförordet från äktenskapets början om det skickas in inom en månad från det att äktenskapet ingicks, annars gäller det från och med den dag det ges in till Skatteverket. Enligt lagtexten finns det ingen tidsgräns för när man senast ska skicka in ett äktenskapsförord för registrering; registrering får dock inte ske om en av parterna avlidit eller om det pågår ett ärende angående skilsmässa hos tingsrätten. Skatteverket registrerar äktenskapsförord men det betyder inte att Skatteverket avgör om äktenskapsförordets innehåll är skäligt och giltigt. Giltigheten av ett äktenskapsförord prövas i allmän domstol (tingsrätt).Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,