Sambo vägrar att sälja vår gemensamma lägenhet

2021-11-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Måste hjälpa min syster som har levt många år under förtryck och nu vill hon skiljas men hennes sambo vägrar att sälja deras lägenhet. Hon vill ha hjälp av mig.Hur ska jag , hon göra.Hon äger halva lägenheten.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga ska vi kika i sambolagen (SamboL) och samäganderättslagen (SamägL).Allmänt om samboförhållandeEtt samboförhållande upphör om äktenskap ingås mellan varandra eller med någon annan, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider (2 § SamboL). Genom att flytta upphör alltså samboförhållandet, vilket aktualiserar frågor om hur sambornas gemensamma egendom ska fördelas. En sambo kan begära bodelning senast ett år efter att samboförhållandets upphörde (8 § SamboL). Det innebär att samboegendom ska delas upp mellan din syster och hennes sambo. Det förutsätter dock att de inte har skrivit något samboavtal som säger att sådan bodelning inte ska ske (9 § SamboL). Jag utgår dock i mitt svar ifrån att sådant avtal inte finns och att bodelning därför ska göras. Din syster kan då vända sig till tingsrätten för att ansöka om att få en bodelningsförättare förordnad (26 § SamboL).Den egendom som ingår i sådan bodelning är så kallad samboegendom. Samboegendom är egendom eller bostad som samborna köpt för gemensam användning (3 § SamboL). Jag kommer utgå ifrån att den lägenhet som din syster äger tillsammans med sin sambo köptes för sådan gemensam användning. Alltså utgår jag ifrån att denna lägenheten inte köptes av din syster eller hennes sambo innan samboförhållandet inleddes.Försäljning av bostadSom utgångspunkt gäller att en sambo inte får sälja en bostad utan den andra sambons samtycke (23 § SamboL). Det innebär alltså att din syster som utgångspunkt inte får sälja bostaden om inte hennes sambo går med på det. Det din syster då kan göra är att vända sig till tingsrätten och ansöka om tillstånd att få sälja egendomen (24 § SamboL).Eftersom din syster och hennes sambo äger lägenheten tillsammans finns även en möjlighet att framkalla en försäljning på en offentlig auktion (6 § SamägL). Det görs också genom en ansökan till tingsrätten.Sammanfattning och rådDet finns alltså egentligen tre sätt att lösa det här problemet på. Ni kan vända er till tingsrätten och ansöka om en bodelning.Ni kan vända er till tingsrätten och ansöka om att få sälja lägenheten.Ni kan vända er till tingsrätten och ansöka om en tvångsförsäljning. Jag skulle råda er att ta hjälp av en jurist som kan hjälpa er att gå vidare med detta. Om ni vill kan ni boka tid hos en av våra jurister här. Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Kan jag äga min bostadsrätt själv om jag gifter mig?

2021-03-25 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, jag äger ett bostads rätt och ville gifta mig , kan jag behålla den själv?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.De regler som blir aktuella för att besvara din fråga finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Jag tolkar din fråga som att du äger en bostadsrätt som du vill ska förbli din även fast du ingår ett äktenskap. GiftorättsgodsSom utgångspunkt gäller att all egendom som du och din framtida make/maka äger är så kallad giftorättsgods (7 kap 1 § ÄktB). Det innebär att egendomen ingår i bodelningen vid en eventuell separation.Det skulle alltså innebära att om du gifter dig och sedan skiljer dig, så kommer bostadsrätten som huvudregel att ingå i bodelningen (10 kap 1 § ÄktB). Principiellt sett kommer då hälften av värdet av bostadsrätten tillfalla dig och andra hälften kommer tillfalla din make/maka.Enskild egendomFör att undvika att bostadsrätten ingår i en eventuell bodelning krävs att egendomen är så kallad enskild egendom (7 kap 2 § och 10 kap 1 § ÄktB). Det görs förslagsvis genom att ni upprättar ett äktenskapsförord. ÄktenskapsförordDet finns vissa formkrav som måste uppfyllas för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt. Ett äktenskapsförord måste:vara skriftligt,undertecknat av båda makarna ochregistreras hos Skatteverket (7 kap 3 § och 16 kap 1 § ÄktB).RådGenom ett äktenskapsförordet kan ni alltså reglera vilka av makarnas ägodelar som kommer att ingå i en framtida bodelning, och vilka som inte ska göra det. Mitt råd är därför att göra bostadsrätten till enskild egendom genom att upprätta äktenskapsförord där det skrivs in att bostadsrätten ska vara just enskild egendom. På så sätt kommer du få behålla bostadsrätten vid en eventuell bodelning.Om du vill ha hjälp att upprätta ett äktenskapsförord kan du boka en tid hos en av våra jurister här.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,