Ensam vårdnad och vill byta helg med andra föräldern

2021-04-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, Jag har ensam vårdnad och behöver byta helg med barnets pappa. Kan han vägra det? eller kan jag bestämma det? Står inget i beslut från domstol om vilka helger han ska vara hos sin pappa.
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt föräldrabalkens (FB) 6 kap. 2 a § 2 st har ett barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar och barnet ska även ha rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med enl. 6 kap. 15 § FB. Som ensam vårdnadshavare och boendeförälder ska därför du inte förhindra en kontakt mellan barnet och den andra föräldern, eftersom det annars kan uppfattas som umgängessabotage. Om det finns en dom eller ett skriftligt avtal som är godkänt av socialnämnden där dagarna för umgänget regleras är det de dagarna som måste följas, men eftersom du uppger att detta inte finns i ert fall kan du egentligen bestämma själv vad som passar dig bäst men du måste nå en överenskommelse med pappan. Skulle ni ha en muntlig överenskommelse (vilket jag antar att ni har) kring helgerna och ni inte själva kan komma överens om hur umgänget ska se ut nu när du behöver byta helg så rekommenderar jag att ni eventuellt får detta fastslaget i en dom eller ett avtal. Ni kan hos familjerätten i er kommun via samarbetssamtal få hjälp att lösa frågan kring hur umgänget ska se ut, där ni även kan skriva ett rättsligt bindande umgängesavtal som bland annat reglerar vilka dagar ert barn ska ha umgänge med sin pappa (Se 6 kap. 15 a § 3 st).Sammanfattningsvis kan du alltså byta helger, men du måste ändå komma överens om barnets umgänge med pappan. Skulle det bli så att ni inte kan komma överens kan ni alltid vända er till familjerätten och via samarbetssamtal försöka lösa umgängesfrågan. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Lycka till och allt gott,

Begära betänketid vid äktenskapsskillnad

2021-01-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,I torsdags gick vår skilsmässa igenom. Vi har tre veckor på oss att begära överklagan. Domen fastställdes enligt de uppgifter vi lämnat och det skedde utan betänketid.Saken är den att jag har två barn som är under 16 år som bor hos mig, de är dock folkbokförda hos deras pappa men bor hos mig minst på deltid. Jag tänker att vi skulle ha fått svar om betänketid, vilket jag vill ha. Hur gör jag?Domen följer;YRKANDEN M.M.Parterna är gifta med varandra. De har inga gemensamma barn under 18 år och ingenav parterna har vårdnaden om barn under 16 år boende hos sig.I en gemensam ansökan har parterna begärt att tingsrätten ska döma till skilsmässa(äktenskapsskillnad) mellan dem.DOMSKÄLDet finns förutsättningar för att döma till äktenskapsskillnad
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Precis som du säger ska man i vissa fall ha betänketid innan tingsrätten kan besluta om skilsmässa. En av de anledningarna är om det finns barn under 16 år i familjen och ni är vårdnadshavare samt har barnen boende hos er. I beslutet du bifogat beskrivs det att ingen av parterna har vårdnaden om barn under 16 år boende hos sig. Det framkommer dock inte riktigt om dina barns pappa har ensam vårdnad men att barnen ändå bor hos dig. Skulle det vara så att ni har gemensam vårdnad om barnen så kan du överklaga och ange detta fel som uppstått. Du har då nämligen rätt till betänketid. Har du däremot inte vårdnaden om dina barn, kan du testa att överklaga men det blir antagligen svårt att få igenom eftersom att lagen kräver att föräldern i fråga ska vara vårdnadshavare. Viktigt att komma ihåg är att tingsrätten inte kan döma till äktenskapsskillnad mellan er förrän en betänketid om minst sex månader förflutit om båda makarna begär betänketid. Ni skulle alltså kunna överklaga och eventuellt få igenom betänketid om ni båda begär att ni vill ha det. Dessutom anges det i 5 kap. 2 § i äktenskapsbalken att om endast en av makarna ansöker om skilsmässa ska först betänketid löpa.Hoppas att allt löser sig och att du känner att du fick din fråga besvarad! Har du ytterligare frågor ska du inte tveka på att höra av dig igen.Allt gott,

Måste sambor upprätta bodelning?

2021-01-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag o min fd sambo har separerat sedan flera år tillbaka. Han bor kvar i huset och ska nu köpa ut mig.Min fråga är, måste man upprätta en bodelning? Maria
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Måste sambor förrätta bodelning efter en separation? När två sambor separerar omfattas de av sambolagen, vilket också innebär att reglerna för bodelning inte är lika strikta som vid en skilsmässa då en bodelning måste göras. Det finns alltså ingen skyldighet för sambor att förrätta bodelning efter en separation. När kan då bodelning ske vid ett upplöst samboförhållande? Jo, när ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap varandra ska bodelning ske om en av parterna begär det (8 § sambolagen). Det är alltså det som krävs för att ha laglig rätt till bodelning vid separation.Tidsfrist vid begäran om bodelningDu nämner dock i din fråga att du och din partner separerade för flera år sedan, något som kan komma att ha betydelse i ditt fall. Enligt 8 § 2 st sambolagen ska begäran om bodelning framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Eftersom att tidsfristen har passerat är det inte möjligt för någon av er att begära bodelning på laglig grund, vilket innebär att var och en av er behåller sin egen egendom.Jag hoppas att du känner att du har fått din fråga besvarad, skulle så inte vara fallet är du mer än välkommen tillbaka till oss! Du kan antingen lämna en kommentar nedan eller skicka in en ny fråga så ska vi göra vårt bästa!Allt gott,

Vad kostar ansökan om fullföljd skilsmässa och hur lång tid tar det innan skilsmässan går igenom?

2020-11-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Kostar det något att lämna in en fullföljd av skilsmässan ? Efter att den ena parten blivit delgiven efter fullföljd hur lång tid tar det innan skilsmässan går igenom?
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Efter betänketiden på antingen minst 6 månader eller högst 12 månader måste en begära fullföljd om en fortfarande vill skiljas. När minst 6 månader gått kan du alltså, antingen tillsammans med din f.d make/maka eller var för sig, begära fullföljd av skilsmässan. Exakt datum när detta är möjligt står på tingsrättens beslut om betänketid.Vad kostar en fullföljd skilsmässa? Den enda obligatoriska kostnaden som följer av en skilsmässa är ansökningskostnaden till tingsrätten på 900 kronor (vilket ni redan betalat om ni nu ska ansöka om fullföljd). Givetvis kan andra kostnader uppstå under skilsmässan, tex bodelningsförrättare om ni ska bodela, men detta är som sagt något parterna då själva väljer och har ingenting med själva ansökan att göra. Kort och gott kostar alltså själva fullföljden ingenting!Hur lång tid tar det för en fullföljd skilsmässa att gå igenom? Att säga en exakt tid för när en fullföljd skilsmässa går igenom ("vinner laga kraft") är svårt att säga, då handläggningstiderna kan variera väldigt mycket dels beroende på vilken tingsrätt en tillhör, men också beroende på hur stor belastning den specifika tingsrätten har för tillfället. I vanliga fall brukar en dock kunna räkna med minst ett par veckor. Eventuellt skulle du kunna ringa tingsrätten i fråga och fråga vad deras handläggningstid är för tillfället för att få ett mer specifikt svar!Jag hoppas att du känner att du har fått din fråga besvarad, skulle så inte vara fallet är du mer än välkommen tillbaka till oss! Du kan antingen lämna en kommentar nedan eller skicka in en ny fråga så ska vi göra vårt bästa!All lycka till i framtiden och ta hand om dig!Allt gott,

Får vårt bodelningsavtal se ut som vi vill och måste det skickas in någonstans?

2021-03-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag och min man ska separera. Vi är överens om hur vi ska dela våra tillgångar, i princip tänker vi behålla våra egna sparade pengar som vi har på egna sparkonton, han ska också behålla de skulder han har. Någon gemensam fastighet har vi inte. Är det okej att göra så om vi är överens och skriver i bodelningsavtalet att det är det vi har kommit överens om? Är det någon som ska kontrollera om vi har delat lika eller inte? Måste vi skicka bodelningsavtalet någonstans eller är det bara för vår egen skull?Tack på förhand.
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Överens om bodelningen vid skilsmässaÄr ett par överens om hur bodelningen ska ske kan de på egen hand upprätta bodelningsavtalet likt vilket avtal som helst. Avtalet är då ett bevis på vad ni kommit överens om, vem som ska ha vad samt att ert ekonomiska förhållande upphört. Det finns alltså inget krav på att ni måste ta hjälp av en jurist eller advokat. Många väljer dock ändå att ta hjälp eller ansöka om en bodelningsförrättare, exempelvis för att få hjälp med att komma överens, se till så att avtalet blir rätt eller för att se till att få det en har rätt till ur bodelningen.Bestämmelsen i 9 kap. 5 § äktenskapsbalken som beskriver att bodelningsavtalet ska vara skriftligt och underskrivet av båda makar, är tvingande. Däremot är inte reglerna om hur egendomen skall fördelas tvingande, utan där kan ni som två makar göra upp hur ni vill. Ni kan alltså i bodelningsavtalet besluta hur ni vill om fördelningen av tillgångarna, även om andelarna blir väldigt ojämna.Du skriver i din fråga att ni är överens om hur ni ska fördela era tillgångar, vilket lätt kan skrivas in i avtalet som att "tillgångarna har delats i sämja" eller något liknande. Däremot skulle jag rekommendera att ni tar upp dyrare tillgångar såsom eventuella bilar och annat liknande i avtalet för att undanröja eventuella tvivel.Var kan bodelningsavtalet registreras? Ni kan registrera ert bodelningsavtal hos Skatteverket om ni vill. Detta är alltså inte något som är obligatoriskt utan kan ske frivilligt enligt 13 kap. 6 § äktenskapsbalken. Tänk dock på att ni först måste ha lämnat in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten för att ni ska kunna registrera bodelningsavtalet. Jag rekommenderar att ni registrerar bodelningshandlingen hos Skatteverket för att undvika framtida tvister, då handlingen är ett bevis på vad ni kommit överens om. Hur ni går tillväga steg för steg för att registrera bodelningsavtalet finns på Skatteverkets hemsida.Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Lycka till och allt gott,

Försörjningsskyldighet för sambos barn

2021-01-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Är jag försörjningsskyldig för min sambos barn sedan ett tidigare förhållande?Barnet bor varannan vecka hos oss. Mvh M
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försörjningsplikt för barn behandlas i föräldrabalken (FB). Enligt 7 kap. 1 § FB har föräldrar en försörjningsplikt gentemot sina barn. Av 7 kap. 5 § FB fastslås att en styvförälder kan bli försörjningsskyldig om hen är gift med föräldern som har vårdnaden om barnet eller om hen har egna barn tillsammans med sambon. Eftersom du inte är gift med din partner så gäller denna bestämmelse endast om ni har egna barn tillsammans. Då din sambos barn är från ett tidigare förhållande har du alltså ingen försörjningsplikt. Har du ytterligare frågor är du mer än välkommen tillbaka till oss på Lawline!Allt gott,

Har jag rätt att behålla barnet trots att pappan inte vill?

2020-12-23 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Jag är gravid och har valt att behålla barnet även fast jag inte har någon partner. Det är dock lite osäkert vem som är far till barnet. Det finns två olika män som är potentiella pappor till mitt barn. Den ena säger att om barnet skulle vara hans så kommer han att ta detta till rätten då jag valde att behålla mot hans vilja. Men vad kan hända mig om det skulle visa sig bara hans barn? Vad finns det "att ta till rätten"
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Grattis till graviditeten!Först och främst är det upp till varje kvinna att avgöra om hon vill göra en abort eller fullfölja en graviditet. Kvinnan bestämmer över sin egen kropp och det finns ingen juridisk möjlighet att på något sätt tvinga en kvinna att göra en abort. Att du har valt att behålla barnet "mot mannens vilja" är inte något som kan "tas till rätten." Svaret på din fråga är alltså att du får ta beslut du själv känner är rätt, och kan inte hamna i rätten för att du valt att fullfölja din graviditet. Det framgår av din fråga att du inte vet exakt vem som är pappan till ditt barn, vilket gör att vi måste se till Föräldrabalken (1949:381), nedan kallad FB och till Socialförsäkringsbalk (2010:110), nedan kallad SFB.Barnets rätt till en farEnligt barnkonventionen, som i år officiellt blev svensk lag, har alla barn rätt att veta vilka ens biologiska föräldrar är samt känna till sitt ursprung. Det är därför viktigt att fastställa vilka de biologiska föräldrarna är. Om inte någon far kan fastställas vid ett barns födsel är därför socialnämnden skyldig att försöka utreda vem barnets far är och se till att faderskapet fastställs enligt 2 kapitlet 1 § FB. Då utredningen görs i barnets intresse, tas normalt ingen hänsyn till om modern inte vill att den ska ske. Utredningen går till så att socialnämnden frågar mamman om hon vet vem pappan är eller om hon misstänker vem/vilka som är/skulle kunna vara pappan. I ditt fall har du två potentiella pappor du vet om. Om du väljer att inte berätta så kan socialnämnden enligt 2 kapitlet 4 § 1 st FB fråga andra personer i din närhet om de vet vem som är pappan. Sådana personer är exempelvis din familj och dina vänner. Skulle det vara så att socialnämnden inte får någon information som gör att de kan fastställa vem pappan är så kommer faderskapsutredningen att läggas ned, och en far till barnet kommer inte fastställas enligt 2 kapitlet 7 § 1 st FB. Är det brottsligt att inte ange vem som är far till barnet?Socialnämnden kan inte tvinga dig att berätta vem pappan är, du begår alltså inget brott om du väljer att inte berätta vem pappan är. De konsekvenser som dock kan ske till följd av att du inte berättar vem som är pappan är att du inte kan få något underhållsbidrag av pappan (eftersom det inte finns någon fastställd far) som du annars skulle ha rätt till om barnet bor hos dig på heltid, enligt 7 kapitlet 2 § första stycket FB. Underhållsstöd hade också varit svårt att få om en inte har medverkat till att fastställa vem pappan är (Se 18 kapitlet 8 § SFB). Jag kommer nu väldigt kortfattat förklara hur det fungerar gällande vårdnaden. Regler om vårdnaden om barn finns i föräldrabalken (FB). Det framgår av din fråga att du och den potentiella pappan till ditt framtida barn inte är gifta och jag kommer därför svara på frågan utefter detta. Om föräldrarna inte är gifta - vem får vårdnaden? När föräldrarna är gifta med varandra är regeln att barnet automatiskt står under vårdnaden av båda föräldrarna, då maken presumeras vara pappa till barnet. Om föräldrarna inte är gifta med varandra, då barnet föds, kommer mamman automatiskt att få ensam vårdnad enligt 6 kapitlet 3 § FB. SammanfattningDu kan alltså inte hamna i rätten för att du väljer att fullfölja din graviditet mot pappans vilja, och du begår inte heller något brott om du inte anger vem som är pappan till barnet. Skulle underhållsbidrag/underhållsstöd vara aktuellt för dig i framtiden, kan det dock bli svårt att få underhållsbidrag/underhållsstöd om du inte medverkat till att fastställa vem pappan är. Jag hoppas att du känner att du har fått din fråga besvarad, skulle så inte vara fallet så är du mer än välkommen tillbaka till oss! Du kan antingen lämna en kommentar nedan eller skicka in en ny fråga så ska vi göra vårt bästa!Önskar dig all lycka till med din graviditet! Ta hand om dig! Allt gott,

Vad innebär enskild egendom?

2020-11-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej skulle bara höra vilka mina rättigheter vid skilsmässa vid enskild egendo
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!7 kapitlet i äktenskapsbalken berörs makars egendom och där kan du även förhoppningsvis få svar på ytterligare frågor som rör egendomsförhållanden mellan två makar. Olika sorters egendom mellan makarMellan makar figurerar två olika sorters egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Dessa får stor betydelse vid bodelning vid skilsmässor. Huvudregeln i svensk rätt är att all egendom som inte är enskild är giftorättsgods. Men vad är då enskild egendom?Enskild egendomI 7 kap. 2 § ÄktB fastslås vad som utgör enskild egendom. Bland annat kan egendom bli enskild genom: Föreskrift i äktenskapsord som makarna upprättat vara egendom som till följd av ett äktenskapsförord är enskild, Villkor av en gåvogivare som inte är den andre makenVillkor för försäkringsersättning enligt ett förmånstagarförordnande av någon annan än den andre maken.I en bodelning ingår endast giftorättsgods, vilket innebär att den andra maken inte har giftorätt i den enskilda egendomen. Skulle det vara så att all egendom som makarna har är enskild behöver en alltså inte göra någon bodelning vid äktenskapsskillnad. Du har alltså rätt att behålla allt som är din enskilda egendom vid en skilsmässa. Jag rekommenderar att du läser 7 kap - 10 kap i äktenskapsbalken för ytterligare klarhet. Skulle du ha fler frågor eller behöva förtydligande så är du mer än välkommen tillbaka till oss!Allt gott,