Hur länge har föräldrar försörjningsplikt för sina barn?

2020-09-05 i Underhåll
FRÅGA |Hej Jag är gift med man som har en 19 årig son från tidigare äktenskap. Vi har en dotter som är 3 år. Min bounsson studera på gymnasiet. Han göra mycket stress i hemma och respektera inte hans pappa eller mig. Jag vill inte att han bpr kvar hos oss men han vill inte jobba eller lämna hemmet. Vad jag kan göra? Jag känner att mitt liv är katastrof med honnom. Jag försökte att vara vän och snäll med honom men han vill inte. Han hatar mig. Vi uthyra lägenheten om kontrakt är på mitt namn kan jag släppa ut honom. Eller min man måste uthyra lägenhet till honom tills han blir 21.vad är lagligt sätt att han lämna hemmet.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar över hur länge du och din man lagligen behöver försörja din mans barn från ett tidigare äktenskap i form av att erbjuda boende m.m.Det framgår inte om du har adopterat din bonusson eller inte, jag utgår därför från att så inte är fallet. Som vårdnadshavare har följaktligen endast din man försörjningsplikt över sin son till den dag han fyller 18 år (7 kap. 1 § FB). Om hans son går i skolan efter den tidpunkten, vilket han verkar göra utav vad som går att utläsa ur din fråga, har din man en försörjningsplikt under den tid som skolgången pågår fram tills att barnet fyllt 21 år. Med skolgång avses grundskolan, gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning. Detta innebär alltså att din man behöver bistå med boende och annat i några år till innan han juridiskt inte har någon skyldighet över honom längre.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

När ska man ta hänsyn till ett barns önskan vid en separation?

2020-08-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en 7 årig son som bor hos mig, kontra sin pappa, varannan vecka. Nu har jag flyttat till en närliggande kommun då jag blivit sambo och nu har sonen kommit med önskan att bo hos mig permanent (alt. hos pappa varannan helg) och även byta skola till en skola nära dit vi flyttat nu. Min fråga nu är hur mycket man kan ta en 7årigs önskan på allvar? Självklart vill jag hans bästa och hur jag ska förhålla mig till hans pappa. Jag vill ju inte att han ska förlora sin kontakt med sin pappa. Väldigt tacksam för svar!
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du och din sons pappa har separerat och att ni ska bestämma hur/vart er son ska bo och du undrar hur mycket man kan ta hänsyn till en 7 årings önskan.Generellt gäller att ni som föräldrar sinsemellan själva kan bestämma på vilket sätt boendefrågan ska lösas. Skulle ni dock inte komma överens finns en möjlighet att väcka talan i rätten (6 kap. 14a § FB). Beslutet över vart barnet ska bo avgörs då utifrån barnets bästa (6 kap. 2a § FB). Vad som är att anse som barnets bästa avgörs i varje enskilt fall utifrån de individuella omständigheterna. Hänsyn tas då en stor mängd faktorer bl.a. barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Detta innebär att hur stor vikt som ska fästas vid barnets åsikt skiljer sig från fall till fall. För att ge en någorlunda fingervisning brukar ofta gränsen gå vid 12 års ålder.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

När ska man gå vidare med en orosanmälan?

2020-07-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hejsan! Behöver tips på vad jag ska göra! Idag när jag fick hem min dotter från sin pappa, så hade hon ex antal rivmärken i ansiktet, även 2 på hennes ben. Såg ut som om det var från ett djur. Hon har även ett blåmärke vid nyckelbenet/halsen.. Pappan påstår att hon rivit sig på rosor, och trillat av en cykel. Bör jag göra en orosanmälan?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du upptäckt ett antal riv- och blåmärken på din dotter efter ett besök hos sin pappa och du därmed undrar ifall du ska gå vidare med en orosanmälan.Generellt rekommenderas alla att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Då det däremot inte framgår särskild detaljerad information kring händelsen m.m. har jag svårt att uttala mig om vad som vore lämpligt i just ert fall. Skulle det vara så att du nu eller efter upprepade tillfällen misstänker att någonting inte står rätt till bör du enligt min rekommendation gå vidare med en orosanmälan för att utreda situationen.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur långt sträcker sig umgängesrätt vid ensam vårdnad?

2020-07-30 i Barnrätt
FRÅGA |Min dotter har enskild vårdnad av sin dotter som är 3,5 år och har haft det sedan ett halvår.Något båda föräldrarna kom överens om.På grund av att pappan är alkoholist och har vid upprepade tillfällen druckit sig så berusad att han har tuppat av, när han varit ensam med dottern. De flyttade ifrån varandra innan barnet fyllt ett år. Han har även kört onyckter med barnet och ett syskon.Barnet har inte sovit en endaste natt hos pappan sedan de gick ifrån varandra, vilket då är 2,5 år sedan. Men barnet är ofta hos honom men sover hos sin farmor i stället för hos pappan. Nu har han frågat om barnet får sova hos honom, han säjer att han inte längre dricker, vilket han i och för sig sagt att han egentligen aldrig gjort, utan det är andra som ljuger om honom och hittar på.Sov har varit inblandad ett antal gånger då det gått orosanmälan dit bl a från sjukvården.Måste min dotter gå med på att barnet ska sova hos honom, det finns ju inga bevis på att han inte längre dricker sig medvetslös.Hon har aldrig hindrat honom från att träffa sin dotter utan är väldigt mån om att de ska ha en bra kontakt eftersom flickan så klart tycker om sin pappa. Och flickan är med sin pappa ofta fast sover hos farmodern.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din dotter har ensam vårdnad om sitt barn på 3,5 år på grund av att barnets pappa inte är kapabel till att ta hand om barnet och du undrar huruvida hans umgängesrätt sträcker sig så långt att barnets mamma behöver godkänna en övernattning.Lagen säger att ett barn ska ha rätt till umgänge med den förälder som den inte bor tillsammans med så länge det kan ske på ett tryggt sätt (6 kap. 15 § FB). Utgångspunkten är barnets bästa, men eftersom barnet är såpass ungt tillmäts ingen större vikt dennes vilja (6 kap. 11§ FB). Barnets föräldrar har då istället ett gemensamt ansvar för hur och på vilket sätt detta umgänge ska komma till stånd, om inte socialnämnden eller domstolen har förordnat något annat. I ert fall är min rekommendation att till exempel till en början anordna en övernattning med farmodern närvarande för att sedan bedöma hur situationen kan och bör utvecklas vidare.Om ni vill ha vidare råd rekommenderar jag er att kontakta våra jurister på telefonnumret 08-533 300 03 eller boka tid på hemsidan https://lawline.se/boka. Våra jurister kan samla all nödvändig information som är relevant och därefter förhoppningsvis göra en bättre bedömning. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Föräldrars försörjningsplikt.

2020-09-05 i Underhåll
FRÅGA |Hej jag har en dotter 20år bor hos mig har sökt försörjningsstöd de skulle hjälpa med hyra om hon hittar bostad hon söker jobb men får inga och hemma betalar hon inget gör inga sysslor heller eftersom hon övernattar hos vänner . Vi tjatar om att hon ska ta tag i bostadssökningar o flytta men det händer inget. Jag är nära på kasta ut henne. Är det fel?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har en dotter på 20 år som bor hos dig och varken studerar eller arbetar och du undrar om du juridiskt har något ansvar över henne.Det finns en grundprincip som säger att alla föräldrar är skyldiga att försörja sina barn oavsett om barnet bor hemma eller ej (7 kap. 1 § 1 st FB). Detta gäller fram tills att barnet fyller 18 år eller senast till att barnet fyller 21 år om barnet fortfarande går i skolan (7 kap. 1 § 2 st FB). Med skolgång avses då grundskolan, gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning. I ditt fall då din dotter är 20 år och inte går i skolan har du som förälder inte längre någon försörjningsplikt. Detta innebär alltså att du juridiskt inte längre har något ansvar över din dotter. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Godmannaskap och förvaltarskap.

2020-08-26 i God man & förvaltare
FRÅGA |min mamma är psykisk sjuk och hon handlar på nättet för tiotusentals kronor hur gör jag för att stänga av henne
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din mamma är psykiskt sjuk och spenderar större summor pengar på e-handel varvid du undrar vad du kan göra för att ekonomiskt begränsa hennes beteende.Den som har psykiska problem som gör det svårt att klara praktiska saker som att ta hand om ekonomin kan ansöka om att få hjälp av en god man eller vid svårare fall en förvaltare. En god man handlar med den enskildes samtycke å dennes vägnar (11 kap. 4 § FB). Denne har då fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga att t.ex. ingå avtal. En förvaltare, som är en mer ingripande åtgärd, handlar utan den enskildes samtycke å dennes vägnar (11 kap. 7 § FB). Denne förlorar då sin rättshandlingsförmåga inom ramen för förvaltarskapet och är lämpligt om personen har större behov av hjälp än vad som kan tillgodoses med hjälp av en god man. Du kan själv som nära släkting ansökan om godmanskap eller förvaltarskap för din mamma (11 kap. 15 § FB). Din mamma kan då t.ex. föreslå dig som god man eller förvaltare förutsatt att du av rätten anses lämplig för arbetet (11 kap. 12 § FB). Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Föräldrar skyldighet att försörja barn på HVB med LVU under skolgång.

2020-07-31 i Underhåll
FRÅGA |Vår 19åriga son bor på ett HVB med ett LVU, är vi som föräldrar skyldiga att betala för hans utbildning på en folkhögskola
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att er 19-åriga son bor på ett HVB-hem med LVU-stöd och att du undrar om ni som föräldrar är skyldiga att försörja honom under hans utbildning. Föräldrar har underhållsskyldighet tills ett barn fyller 18 år oavsett om barnet bor hemma eller ej (7 kap. 1 § FB). Om barnet går i skola vid denna tidpunkt ska föräldrar fortsätta betala underhåll, dock längst till och med att barnet är 21 år. Studier i grundskola, gymnasieskola och annan jämförlig grundutbildning räknas som skolgång. Detta innebär alltså att ni är skyldiga att försörja er son om han ska studera på folkhögskola för att t.ex. läsa upp sina gymnasiebetyg, men inte i annat fall. Även fast placering enligt LVU är en tvångsåtgärd kvarligger en viss underhållsskyldighet för er som föräldrar (8 kap. 1 § SoL). Skulle ni på grund av olika anledningar inte har förmåga att fullgöra er försörjningsskyldighet kan dock socialtjänsten besluta om att ge ekonomiskt bistånd till upphälle och hyra för ungdomen.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har en förälder försörjningsplikt över barn som valt att ej bo hemma?

2020-05-29 i Underhåll
FRÅGA |Jag har en stökig 19 åring som går sista året på Gymnasiet och är arbetslös. Hon har efter ett bråk själv gjort valet att sluta ha kontakt med mig som vårdnadshavare och flyttat ut tillfälligt och bor hos en vuxen vän, som nu begär att jag som förälder ska betala hennes boende där. Trots att hon har möjligheten att bo kvar hos mig. Är jag betalningsskyldig för hennes tillfälliga boende som jag inte godkänt? Hon har inte gjort en adressändring och inte tagit med sig några ägodelar mer än kläder till sin vän. Med vänlig hälsning M
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar ifall du som förälder har en har en plikt att försörja ditt barn (särskilt boende) när barnet själv valt att bo någon annanstans. Jag utgår i mitt svar från att du är ensam vårdnadshavare - notera att om så ej är fallet gäller andra regler.Som vårdnadshavare har du en försörjningsplikt till den dag då barnet fyller 18 år (7 kap. 1 § FB). Om barnet går i skolan efter den tidpunkten har föräldrar/vårdnadshavare en försörjningsplikt under den tid som skolgången pågår, dock inte längre än till det att barnet har fyllt 21 år. Med skolgång avses grundskolan, gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning. Föräldrar är underhållsskyldiga gentemot barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets personliga omständigheter och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Detta beloppet bygger på schablonbelopp med hänsyn till barnets personliga omständigheter och föräldrars ekonomiska situation (7 kap. 2 § FB). Vid bestämmande av föräldrarnas underhållsskyldighet måste även hänsyn bl.a. tas till barnets eventuella egna inkomster och tillgångar (7 kap. 1 § första stycket FB). I ditt fall då barnet är yngre än 21 år och fortfarande går kvar i skolan har alltså du som förälder en försörjningsplikt i form av ett underhållsbidrag, oberoende av vart barnet bor, tills dess att denna gått ut skolan. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,