Om sambo ej vill lämna fastigheten

2021-08-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min sambo sedan 25 år och jag ska bli SärbosHan ska flytta till annan ort till sin dotters husDetta fick jag veta av honom i juniDet är ok eftersom vår relation är förbiJag äger huset vi har inga gemensamma barnMen nu är problemet att han inte flyttarVad gör jag för att bli av med honom ????????Han är lätt dement och svår att prata medSonja
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag hade gett dig rådet att försöka få kontakt med hans dotter om du inte redan har det för att göra det så smärtfritt som möjligt för alla parter. Alternativt om du har möjlighet att köra/resa med honom till den andra orten. Om du eller hon inte vill gå tillväga på det sättet blir det ju i sista hand att tillkalla polis för att avlägsna honom från fastigheten, men eftersom ni fortfarande vill ha en relation så hade gett dig rådet att vända dig till hans dotter och att dottern och din sambo får hitta en gemensam lösning på hur han ska flytta dit. Hoppas detta var svar på din fråga!

Om sambo ej flyttar ut enligt överenskommelse?

2021-07-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |HEJ jag och min sambo har bestemt att separera hon har fått flytta in i en av mina lägenhteter då i samma hussom jag bor i .hon smsar till mig att hon flyttar slutet av agusti?? hon betalar ingen månadshyra vad skall jag göra om hon inte flyttar????
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag hade gett dig rådet att prata med henne för att se om ni är oense om saken, om hon tänkt lämna i augusti och det är okej för dig så finns det ingen konflikt. Oavsett om det visar sig att ni är överens eller inte hade jag gett dig rådet att du skriftligt skickar till henne på sms eller i pappersformat att ni kommit överens om hon ska ha flyttat ut till ett visst datum som du anger. Ni har ju inget hyresförhållande mellan er så det finns ingen uppsägningstid utan äger du lägenheten hon bor i och ingen lägenhet förvärvades för er gemensamma användning, så den utgör samboegendom, kan du be henne lämna lägenheten när du vill. Skulle hon inte flytta ut som överenskommet och ej gör det efter tillsägelse så får du i sista hand tillkalla polis för avlägsna henne från platsen men förhoppningsvis kommer ni inte dit. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vad blir automatiskt giftorättsgods vid äktenskap?

2021-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Vi har skrivit ett äktenskapsförord där allt som införskaffas under äktenskapet såsom privat bohag och husgeråd samt vad som förvärvas genom eget arbete ska vara giftorättsgods. Är allt annat att betrakta som enskild egendom? När det gäller olika former av sparkonton exempelvis, var faller det in under? När man får in pengar på sitt lönekonto är det då att betrakta som giftorättsgods men om man sedan flyttar över en del till ett sparkonto, är då överföringen att betrakta som enskild? Hur definierar man det som förvärvas genom eget arbete? Vid tidpunkten för äktenskapets ingående gjordes våra bostadsrätter till enskild egendom och vad som må komma i dess ställe. Det står vidare också att all avkastning av enskild egendom ska vara enskild.Idag står vi på 50/50 av vårt hus och tog ett gemensamt lån vid köpet men hen har löst sin del oss sinsemellan så idag är det bara jag som betalar av på lånet. Bör vi ändra detta med banken där endast jag står som kredittagare om det är möjligt? Tänker annars att hen har en skuld som hen kan dra av vid en ev. bodelning. Den delen skulle jag annars kunna kvitta mot tillgångarna i eget sparande om nu inte detta redan faller in under enskild egendom? Tacksam för svar och förtydligande!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med din fråga! Som utgångspunkt i äktenskap så är allt ni hade med er in i äktenskapet och allt som införskaffas under äktenskapet, giftorättsgods, 7:1 äktenskapsbalken. Detta innebär att vad du nämner ovan så som privat bohag och husgeråd automatiskt blir giftorättsgods om inget annat avtalas och så länge in det är bohag som uteslutande används för ena makens bruk 7:4 3 st ÄktB.. Att avtala att egendom inte som enligt huvudregeln ska vara gemensam, gör ni genom att göra det till enskild egendom. Enskild egendom kan du och make/make göra egendom till genom att upprätta äktenskapsord, 7:3 ÄktB. I övrigt kan egendom bli enskild egendom genom att någon av er mottar antingen arv eller gåva när givaren skrivit att gåvan eller arvet ska vara enskild egendom för mottagaren, 7:2 ÄktB. Så de pengar som ni förvärvar genom eget arbete är som utgångspunkt också giftorättsgods, det som undantas är pensionssparande och t.ex. om någon av er fått ersättning för personskada eller kränkning, 10:2a-3 ÄktB.Gällande uppdelningen av bostaden, så är det en fördel om det finns möjlighet att ni ändrar så att endast du står som låntagare isåfall. Annars får som du säger din make/maka täckning för den skulden ur ert gemensamma giftorättsgods men samtidigt står ju hen risken med att stå kvar som kredittagare och vara solidariskt ansvarig ifall att du inte skulle kunna betala lånet, 11:2-3 ÄktB.Hoppas detta besvarar din fråga annars får ni gärna höra av dig till oss igen!Med vänlig hälsning,

Hur kan äktenskapsförord förhindra gemensamt ägande av fastighet?

2021-04-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag och min man ska bygga ett hus på en mark som äger hans föräldrar.Jag vill bli ägare av huset vi ska bygga tillsammans med honom.Vi har en äktenskapsförord som jag skrivit på innan giftermålet, att vi inte ska dela på det som han äger.Nu ska vi bygga hus och jag undrar vad behöver man göra? Skriva nån avtal ?kan jag bli ägare tillsammans med honom , om vi har äktenskapsförord?hur gör man att det ska bli rätt ?Mvh
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har ni redan de äktenskapsordet hade absolut rekommenderat dig att ni upprättar något avtal så att du har en viss ägarandel i huset. Utan äktenskapsordet så är utgångspunkten att makarna äger allt gemensamt, jag vet inte med vilka ägandeförhållande ni gick in i äktenskapet med men jag tycker att ni bör upprätta ett äktenskapsord till för tydligande gällande huset som undantag eller alternativt formulera om det äktenskapsord ni redan har som är luddigt formulerat. Ni kan ju skriva ett äktenskapsförord som säger att allt som din man ägde innan ni gifte er kommer vara undantagna en eventuell bodelning i framtiden, detta innebär att du inte kommer få ut något av det som han ägde innan ni träffades. Eller att ni har samma formulering som innan men att ni specificerar att huset är ett undantag där du kommer att äga 50%. Det är svårt att ge ett mer konkret förslag på exakt hur ni ska formulera ett äktenskapsförord eftersom jag inte ordagrant vet vad som står inte i det du redan skrivit på. Men eftersom det du skrivit på är luddigt forumlerat hade jag gett dig rådet att ni skriver ett nytt/alternativt ett till där du har möjlighet till en ägarandel i huset. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får sambo ta del av arv?

2021-08-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej ska ärva från mina föräldrar ca en miljon och är sambo utan gemensamma barn har hon rätt av arvet
Jessica Sarhede |Hej, eftersom ni är sambos är utgångspunkten att om ni inte kommit överens om annat är de enda tillgångarna som ni anses äga gemensamt, er bostad och ert bohag. Detta dessutom med förutsättningen att det är införskaffat för gemensam användning, 3 § sambolagen. Om ni bor i en bostadsrätt t.ex. som du köpte 5 år innan ni träffades, köptes den inte för er gemensamma användning och är då enligt huvudregeln inget ni ska dela på vid en bodelning. Så som svar på din fråga så har din sambo inte rätt till arvet, om du dock t.ex. införskaffar möbler för arvet till ert gemensamma hem hade jag gett dig rådet att ni skriver avtal att de möblerna ska undantas. Men till skillnad från utgångspunkten i äktenskap har ens sambo inte rätt till pengarna om man ärver en summa då det endast är bostad och bohag som ses som gemensamma tillgångar. Om ni har tanken på att en dag bli makar kan du även be dina föräldrar att upprätta en handling att det du ärver ska vara din enskilda egendom. Hoppas detta var svar på din fråga!

Kan en god man godkänna medlemskap?

2021-06-30 i God man
FRÅGA |Jag och min fru har en gemensam son som är född 1974 och som är gravt förståndshandikappad sedan länge han har därför en god man.Vi är medlemmar i svenska kyrkan, vår son är däremot inte detta på grund av att han är född utomlands och döpt i ortodox kyrka.Ortodox dop är godkänt av svenska kykan.Vi vill nu även att sonen skall bli medlem i svenska kyrkan men detta kan han ju av förståliga skäl inte avgöra själv.Min fråga är då kan den gode mannen sätta sig emot detta med hänvisning till ekonomidå medlemskap kostar pengar eller kan den gode mannen ha andra skäl att motsätta sig detta?För mig verkar det givet att detta inte berör gode mannen utan att det är föräldrarna som avgör då det är en familje angelägenhet.Jag har frågat kyrkans representanter (kyrkoherdar) som inta kan svara på fråganutan hänvisar till god man då de aldrig råkat på problemet.Tacksam för svar
Jessica Sarhede |Hej, tack för att ni vänder er till lawline med er fråga!Sonens goda man har huvudfokus att tillvarata er sons intresse och förvalta hans tillgångar, 11:4 föräldrabalken. Den enda anledningen god man bör kunna motsätta sig är som ni själva nämner pga ekonomin isåfall. Den gode mannen kommer göra en bedömning om ett medlemskap i svenska kyrkan är i sin huvudmans intresse, jag har svårt att se att det skulle bli problem då det skulle vara mer tvivelaktigt med t.ex. medlemskap på ett casino. Även om er son inte själv kan uttrycka sina vilja med tanke på familjekopplingen till kyrkan ser jag inte att det bör vara några problem i övrigt.Hoppas detta var svar er fråga!

Är det vanlig bodelning om äktenskap endast varat 1 1/2 år?

2021-04-29 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag har varit gifta 1 1/2 år ca. Jag vill nu skiljas. Jag har inte betalat på huslånet eller fasta avgifter på boendet. Vi äger huset tillsammans. Jag har däremot varit med och betalat renoveringar på huset. Nu menar han att de jag inte betalt för boendet varje månad ska dras av från de pengar jag får rätt till vid en skilsmässa.Stämmer det? Jag vill egentligen bara ha tillbaks pengarna jag satsat på renoveringar. Jag flyttade in i hans hus och han skrev över halva huset på mig.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har ni inte upprättat något äktenskapsförord så äger ni alla egendomar tillsammans som makar. Den som står som låntagare kommer som utgångspunkt få täckning för lånet från de gemensamma tillgångarna (11:2 äktenskapsbalken), dock finns det inget lagstöd för ersättning för att din make varit själv med att betala de fasta avgifterna om ni inte kommer överens så jag kan inte se att han har rätt att dra av de pengarna. Dock finns det möjlighet till jämkning med hänsyn till om äktenskapet varit kortvarigt och med hänsyn till de ekonomiska förhållandena, 12:1 ÄktB. Gränsen för kortvarigt dras vid under 5 år vilket gör det möjligt att jämka er bodelning svårare är att dra gränsen för vad som krävs för i de ekonomiska förhållandena för att kunna jämka utan det beror på er individuella situation. Eftersom att du själv har investerat pengar i huset genom renoveringar så talar det för att bodelning i förhållande till huset inte borde jämkas, men det är samtidigt beroende av t.ex. om din make i betydande utsträckning hade fler tillgångar med ett högre värde isåfall kan han vilja försöka jämka bodelningen så att ni inte ska dela på alla hans tillgångar efter att bara varit tillsammans i 1 ½ år, vilket avgörs i en oskälighetsbedömning. Jag hade gett dig rådet att försöka få er att sätta er ned skapa en skriftlig överenskommelse om bodelning vad som är rimligt att dela på efter så kort tid som makar. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur går man tillväga för ändring i vårdnad av barn?

2021-04-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej min son är tillsammans med en tjej och de har ett barn på 3 år och ett på väg . Nu ska de seperera . Hon har enskild vårdnad om treåringen och har vägrat skriva på papperna . Min son har två barn innan och delad vårdnad . Han är duktig och tar hand om sina barn mycket bra . Nu vill han att hon ska skriva på vårdnaden men hon bråkar och vägrar . Min son har en chefsbefattning och hon har inte gjort ett handtag i hela sitt liv . Hur går han till vägar för att få delad vårdnad om sin treåring och även det ofödda barnet som föds i juli ? Hon gör detta bara för att hon skall kunna leva på bidragen . Om hon vägrar går det då till rättegång ? Hur går detta till ? Tacksam för svar Med vänlig hälsning
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt har föräldrarna delad vårdnad om barnen om föräldrarna är gifta vid barnens födsel 6:3 föräldrabalken. Föräldrarna kan gemensamt komma överens om att vårdnaden om den stått på ena av föräldrarna, ska bli gemensam om det upprättas ett skriftligt avtal som socialnämnden godkänner, 6:6 FB. Kommer de inte överens och din son vill få till delad vårdnad så krävs det att din son väcker talan om ändring av vårdnad i rätten, 6:5 1 st FB. Där kommer avgörande vikt läggas vid om föräldrarna kan samarbeta eller inte och först finns det möjlighet till att ha samarbetsavtal där föräldrarna får tillgång till en medlare för att hitta en gemensam lösning istället för slutlig prövning i rätten, 6:18a jämte 6:5 2st FB. Därför är det bra om han sparar t.ex. sms eller liknande på att mamman till 3-åringen inte vill samarbeta, att han framhäver att han har delad vårdnad av sina andra två andra barn osv. Det som är avgörande vid bedömningen är barnets bästa och det är så länge föräldrarna i någon utsträckning kan samarbeta, i svensk rätt delas vårdnad. Det finns ingen möjlighet för henne att vägra gå till rättegång om hon blir kallad, det finns möjlighet till hämtning av polis i sista hand och att vägra från hennes sida kommer endast vara till nackdel för hennes egen del om man ser till hennes inställning om att samarbeta med pappan till barnen då kanske det är lämpligare att han har ensam vårdnad. Detta är kort beskrivning om hur det i stora drag går till vid en vårdnadstvist, först ges som sagt möjlighet till samarbetsavtal eftersom vårdnadstvist är omtumlande för alla inblandade och en sista utväg. Vad som läggs vikt vid i rätten är beroende av den enskilda situationen men jag skulle ge er rådet att dokumentera allt som visar att mamman inte vill samarbeta för barnets bästa. Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsing,