Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset

2021-11-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej Jag och min sambo äger en bostad och nu när vi ska byta bostad och även bank kommer hans enskilda egendom som las in i den första bostaden finnas kvar, fast vi byter bank och flyttar?M.v.h
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huvudregeln är att enskild egendom fortsätter att enskild även om något annat träder i dess ställe, som t ex en ny bostad (4 § 4 punkten Sambolagen). I vissa fall har domstolen dock ansett att enskild egendom upphör att vara enskild på grund av att pengarna mellan sambor/makar, så att säga, blandats ihop för mycket. Att bara köpa ett nytt hus tillsammans med gemensam äganderätt föranleder i normalfallet inte att pengarna blandas ihop i den grad att den enskilda egendomen upphör att vara enskild. Det viktigaste är att du under tiden som pengarna från din sålda fastighet är just pengar, håller de åtskilda. Gärna på ett helt eget konto för bara just de pengarna som bara du har tillgång till. Det är också bra om din andel av pengarna du lägger in i det nya huset motsvarar den andel du äger i huset. Detta kan ni klargöra genom att skriva ett samägandeavtal där det framgår vilken andel ni äger i det nya huset. Att ni byter bank har ingen betydelse såvitt jag kan bedöma. Hoppas du fick svar på din fråga.

Hur kan hjälpa mor med betalningar på banken

2021-10-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, har en förälder kvar i livet och hon är 90 år och behöver hjälp med ekonomin m.m. Vi bor 15 mil från varandra och jag har en framtidsfullmakt från henne. Jag vill ha dispositionrätt på ett av hennes konton så jag kan betala räkningar samt förvalta hennes ekonomi utgifter kläder m.m. Hon har inget emot det och jag är den enda släktingen. Hon bor på äldreboende och är oftast sängliggande så det är svårt att få henne till banken. Närmaste kontor är 4 mil bort. Hur går vi tillväga för att lösa detta dilemma?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns sedan år 2017 en möjlighet för anhöriga att sköta ekonomin när någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter (17 kap. 1 § Föräldrabalken). I behörigheten ingår att sköta den dagliga livsföringen. I detta innefattas i sin tur normalt att betala räkningar och dyl. genom dispositionsrätt till den närståendes konto. Du skriver att du dessutom har en framtidsfullmakt. Det framgår dock inte huruvida du aktiverat framtidsfullmakten eller inte. Om du har aktiverat framtidsfullmakten bör det räcka att visa upp den för banken. Med tanke på att anhörig-behörighet i de flesta fall är tillräckligt så borde framtidsfullmakt som i normalfallet är en mycket mer omfattande behörighet absolut fungera. Ett alternativ om du inte vill aktivera framtidsfullmakten är att din mamma skriver på en fullmakt för bankärenden. En sådan fullmakt kan banken ge dig. Mitt råd är att du för säkerhets skull kontaktar din mammas bank och frågar hur du ska göra. Olika banker kan tolka dessa regler olika och kan ha olika rutiner.

Inneboende eller sambo

2021-09-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag hade från ca december 2020, en inneboende hos mig för ett tag sedan. Detta är någon jag då hade ett förhållande med och som räknades in under "familj" under denna "inneboendeperiod" men som jag sedan bröt upp förhållandet med men personen fick då tillfälligt vara kvar som inneboende. Idag har vi en tvist ang. denna betalning när "hen" bodde hos mig under denna tid och menar på att jag sagt att "hen" inte behövde betala gemensamma kostnader under perioden pga en bortgång från "hens" sida i samband med uppbrottet i förhållandet. Detta förnekar jag att jag sagt utan har sagt att "hen" kan betala detta senare men jag hjälper under tiden.I dagsläget har jag som skriver haft en syster boende hos mig tillfälligt pga en viss livsförändring hos henne och där har jag däremot sagt att hon inte behöver betala gemensamma kostnader pga blodsband."Hen" tycker inte detta är ok eftersom jag sagt att "hen" också ingick i min familj men jag förklarade att det inte är helt samma sak för mig och att det berodde på mycket annat.Så, därför tänker inte "hen" betala pga detta eftersom hen yrkar på att jag inte sagt att det behövs vilket jag som sagt förnekar. Jag har ÄVEN hittat ett inneboendeavtal på detta som vi gjorde då där det står tydligt att gemsamma kostnader (hyra, el) ska betalas av båda. På avtalet står även mitt och hens namn och personnummer samt 2 underskrifter från vardera parter. Detta vägrar hen kolla eller svara på.Kan jag på något sätt gå vidare med detta avtal?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är om jag förstått dig rätt om du kan använda inneboende-avtalet för att kräva in de pengar som den inneboende personen är skyldig dig i hyra. Det handlar ytterst om din inneboende räknas som sambo eller inte. Vi har i Sverige en lag som heter Sambolagen som säger att om två personer bor ihop och har parrelation räknas de som så kallad sambo. Det är alltså lagens kriterier som bestämmer om någon ska drabbas av lagens rättsverkningar eller inte. Parternas överenskommelse spelar mindre roll. Att vi har en sådan lag förvånar många. Enligt 1 § Sambolagen är kriterierna för att räknas som sambo att två personer ska bo ihop, ha en parrelation (vilket innebär att det normalt ska förekomma sex i relationen) samt att man ska ha gemensamt hushåll (vilket innebär att man delar på vardagliga sysslor eller utgifter). Det krävs också en viss varaktighet på förhållandet (tiden skiljer sig åt beroende på omständigheter, men 6 månader ska man ha bott ihop, det är en tumregel). Tyvärr för din del är det du som måste bevisa att ert förhållande inte varit ett samboförhållande. Denna omvända bevisbörda förvånar också många. Det är mycket svårare att kräva en sambo på pengar för levnadskostnader som hyra än att kräva en inneboende på hyran. Utgångspunkten i många rättsfall är att det inte är möjligt att kräva en sambo på pengar för vardagskostnaderna (se t ex rättsfallet NJA 2019 s 23). Förhoppningsvis bodde ni inte tillräckligt lång tid ihop för att din inneboende skulle räknas som sambo. Jag hoppas också för din skull att inneboende-avtalet kan fungera som ett bevis på att ni inte varit sambor. Den formuleringen som du säger att inneboende-avtalet har, det vill säga att ni ska dela på gemensamma kostnader kan dock uppfattas som att ni hade en överenskommelse om gemensamt hushåll. Om du tror att din inneboende räknas som inneboende enligt lagen skulle du kunna vända dig till kronofogden och kräva in din hyra, eller stämma personen vid tingsrätt. Hoppas du fick svar på din fråga.

Hur beräknas skuld mellan sambor för kontantinsats vid separation

2021-08-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Två personer som varit sambo har nu sålt sitt gemensamma hus. Vid köpetillfället uppstod en kostnad på 275.000 kr. Hon betalade vid tillfället 25.000 kr och han 250.000 kr. Ägarskapet har varit 50% vardera och alla kostnader under tiden de bodde gemensamt har delats hälften var. Nu påstår han att han är berättigad att få tillbaka hela sin del om 250.000 kr han betalade vid köpetillfället. Hon påstår att den ursprungliga kostnaden om 275.000 kr blir 137.500 kr var. Då hon redan betalat 25.000 kr vid tillfället bör hon rimligtvis vara skyldig 112.500 kr. Då har han betalat 250.000 - 112.500 = 137.500 kr. Och hon har betalat 25.000 + 112.500 = 137.500 kr. Vem har rätt?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst måste jag nämna att det finns en lag som heter Sambolagen. Om bostadshuset införskaffats för gemensamt bruk gäller Sambolagen (3 § Sambolagen). Sambolagen säger att om någon av parterna begär bodelning ska husets värde delas lika, då spelar det ingen roll hur mycket var och en betalat i kontantinsats (8 § Sambolagen). Om inte sambolagen gäller så gäller Samäganderättslagen. Samäganderättslagen ger dock ingen ledning för just denna fråga eftersom ni är överens om att ägarandelen är lika stor. Frågan blir då istället om det uppstått en skuld i och med att den ena sambon betalt mer än den andre. Huruvida det uppstått en skuld eller inte kan vara en fråga som blir föremål för tvist, men om samborna är överens om att det uppstått en skuld är detta inte heller ett problem. Det rimliga, om ni är överens om att det uppstått en skuld, är att den sambo som betalat mindre är skyldig den som betalat mer i form av mellanskillnaden, alltså 112 500 kr.

Kan enskild egendom förlora sin status som enskild

2021-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag fick en fastighet i går av min far, gåvan jämte avkastning skall utgöra min enskilda egendom. Jag är då gift. Jag säljer fastigheten och vi köper en ny fastighet gemensamt med de pengar jag fått från försäljningen av min fastighet. Vi skils och då är frågan hur bodelning räknas?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Av din fråga tolkar jag det som du undrar om de pengar som är din enskilda egendom fortsätter att vara det även om ni köper ett nytt hus tillsammans. Huvudregeln är att det som ersätter enskild egendom fortsätter att vara enskild egendom (7 kap. 2 § 1 stycket 6 punkten Äktenskapsbalken). Det vill säga, säljer man ett hus som är enskild egendom är de pengarna enskild egendom. Köper man sedan ett nytt hus med de pengarna är det huset också enskild egendom osv. I vissa fall har domstolen dock ansett att enskild egendom upphör att vara enskild på grund av att pengarna mellan makarna, så att säga, blandats ihop för mycket. Att bara köpa ett nytt hus tillsammans med gemensam äganderätt föranleder i normalfallet inte att pengarna blandas ihop i den grad att den enskilda egendomen upphör att vara enskild. Det viktigaste är att du under tiden som pengarna från din sålda fastighet är just pengar, håller de åtskilda. Gärna på ett helt eget konto för bara just de pengarna som bara du har tillgång till. Det är också bra om din andel av pengarna du lägger in i det nya huset motsvarar den andel du äger i huset. Detta kan ni klargöra genom att skriva ett samägandeavtal där det framgår vilken andel ni äger i det nya huset. Hoppas du fick svar på din fråga.

Kan min sambo ta över halva mitt hus

2021-10-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Min sambo och jag har gjort slut och han hävdar nu att han har rätt till halva vinsten av huset. Jag äger huset till 100% och står på alla lån för det. Han har inte betalat något för huset vid köptillfället. Jag fick i samband med köpet av huset även låna pengar av min mamma, vilket möjliggjorde köpet. Jag hävdar att jag köpte huset till mig och mina två barn (som inte är min sambos barn). Kom direkt från en bodelning där mitt ex köpte ut mig ur huset vi ägde tillsammans. Jag kände att det var viktigt att jag ägde min nuvarande bostad helt själv då samboförhållandet som nu har tagit slut var så otroligt nytt. Lånet jag fick av min mamma fick jag dessutom under premissen att jag skulle stå som enda ägare av huset. Detta är dock inget som står i skuldebrevet, däremot har det uttalats muntligt med ett vittne närvarande.Min ex-sambo tror nu även att han har rätt att bo i huset varannan vecka med sina barn och att jag då bör hålla mig bort och vice versa. Detta till vi har löst bodelningen. Vad gäller egentligen? Har han öht rätt att bo kvar tills vi har löst allt? Känner mig helt förtvivlad och förstår inte hur jag inte kan anses äga mitt eget hus.
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om Sambolagen:Det avgörande är om din ex-sambo flyttade in i huset i samband med att du köpte huset eller inte och om du hade för avsikt att ni skulle bo där gemensamt. Om du köpte huset för att ni skulle bo där tillsammans (använda bostaden gemensamt) så har sambon rätt till halva värdet av huset vid en bodelning trots att huset är ditt. Detta framkommer av 3 § och 8 § Sambolagen (SamboL). Bestämmelserna gör många förvånade. Den känsla av förtvivlan som du uttrycker delar du med många. Många tycker det är svårt att förstå att halva ens egendom plötsligt kan anses vara någon annans för att man flyttat ihop med en person och efter en tid väljer att flytta isär. Det framgår inte riktigt av din fråga om din ex-sambo flyttade in samtidigt som du köpte huset eller inte. Du hävdar i vart fall att du inte köpte huset med tanken på samboendet. Om du har möjlighet att bevisa detta skulle det kanske kunna vara en framkomlig väg. Enligt de så kallade förarbetena till Sambolagen så är den avgörande faktorn (i de fall då samboskapet inleds samtidigt som husköpet görs) vad som är avsikten med köpet (prop. 1986/87:1 s. 258). Om lånet:Det finns möjlighet att via testamente eller gåvobrev ge någon annan pengar med villkor att egendomen ska vara enskild. Det betyder att den egendom man fått eller den egendom som ersatt denna (om man t ex använt pengar till att köpa ett hus) inte får bodelas. Ett muntligt uttalande vid ett lån är däremot inget som jag kan se påverkar bodelningsreglerna. Dessutom var ju villkoret att du skulle äga huset och det villkoret uppfylldes ju. Om boendefrågan:Om det visar sig att bodelningsreglerna i Sambolagen gäller finns det regler i Sambolagen om boende. Det finns möjlighet för en sambo att ansöka om att domstolen skall avgöra boendefrågan tillfälligt (28 § SamboL). Den som inte har rätt att bo kvar måste flytta (29 § SamboL). Det som främst avgör frågan är vem som bäst behöver bostaden. Sammanfattning:Finns det möjlighet för dig att bevisa att du inte hade för avsikt att huset skulle användas för din och din ex-sambos gemensamma användning vid köptillfället har du ett mycket bättre utgångsläge eftersom Sambolagens regler om bodelning då inte längre gäller. Kom ihåg att alltid i fortsättningen skriva ett samboavtal där det framgår att Sambolagen inte ska gälla, så du slipper hamna i den här situationen igen. Hoppas du fick svar på dina frågor.

Hur går bodelning och värdering till för sambor som inte är överens

2021-09-11 i Bodelning
FRÅGA |Separation sambos, äger fastighet 50% var, separerade för snart ett år sedan. Ska nu göra upp om fastigheten. En vill sälja, en vill lösa ut den andra, även oense om värdet.Vilken tidpunkt gäller för värde av fastigheten?Om bodelningsförättare måste anlitas, hur kommer borättningsförättaren fram till ett värde?Behöver båda godta det värdet?Tvångsbodelning, behöver båda godta det?Om man har två värderingar från mäklare, finns regler hur man går vidare?Mvh
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om ni köpte fastigheten för gemensam användning ingår fastigheten i den så kallade samboegendomen (3 § Sambolagen (SamboL)) och omfattas av Sambolagens regler om bodelning (8 § SamboL). För att bodelning ska bli aktuell krävs att någon av samborna begär bodelning. Detta ska göras inom ett år. Av din fråga att döma verkar det som ni har begärt bodelning så jag utgår ifrån det i detta svar. Värderingsprinciperna är i princip samma som för makar. Utgångspunkten är att det är det värde på fastigheten som den har då den delas som gäller (prop. 1986/87:1 s 159f). Alltså det mest aktuella värdet.Det räcker att någon av samborna begär en bodelningsförrättare för att denne ska utses. När väl bodelningsförrättaren är tillsatt försöker denne lösa saken på bästa sätt, men hen har möjlighet till det du kallar tvångsbodelning (Se 26 § SamboL som hänvisar till 17 kap. Äktenskapsbalken). Bodelningsförrättaren använder då säkerligen samma princip på värdering som nämndes ovan. Bodelningsförrättarens beslut kan överklagas (17 kap. 8 § Äktenskapsbalken).Hoppas du fick svar på dina frågor.

Skilsmässan har inte gått igenom, gäller bodelningsavtalet

2021-07-10 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Jag och min fru skrev på ett bodelningsavtal i [Månad], om att hon skulle få huset och jag skulle få [XX] tusen kr sammanlagt. Vi har haft en betänketid tom [DD månad ÅÅÅÅ] och skilsmässan är inte igenom. Men min fru flyttade över huset på sitt namn och vi verkar inte skilja oss. I avtalet står det att "vi är överens om att dela bodelningen enligt detta i samband med att skilsmässan går igenom [samma datum som ovan]. Min fråga nu är, borde inte avtalet bli ogiltigt i och med att skilsmässan inte gick igenom [samma datum som ovan] är vi är fortfarande gifta. Jag gick inga pengar heller enligt avtalet. Hon tog endast huset och flyttade över det till sitt namn. Så hon står som ensam ägare på huset. Är detta lagligt? Är avtalet giltigt? När förklaras ett avtal ogiltigt?
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna om äktenskapsskillnad (skilsmässa) finns i Äktenskapsbalkens 5 kap. När betänketiden (6 månader) gått ut, måste åter en begäran om skilsmässa framställas. Görs inte detta inom ytterligare 6 månader blir det ingen skilsmässa (5 kap. 3 § ÄktB). Det finns alltså fortfarande möjlighet att begära skilsmässa.Nu till frågan om bodelning och bodelningsavtal. Huvudregeln är att bodelningsavtalet och bodelningen görs i samband med att skilsmässan är genomförd. Det finns dock möjlighet att göra detta innan om någon av parterna begär det (9 kap. 4 § ÄktB), vilket jag antar är så det gått till i ditt fall. Bodelningsavtalet blir i så fall giltigt. Det råder en viss osäkerhet vad som händer med bodelningsavtalet om skilsmässan aldrig blir genomförd, men det finns ju som sagt fortfarande tid att genomföra skilsmässan i ditt fall.Sammanfattningsvis så tyder det mesta på att du kan utgå ifrån att bodelningsavtalet är giltigt.