Kan man skriva äktenskapsförord under äktenskapet?

2020-09-06 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan man skriva äktenskapsförord eller något liknande efter man var gift i några år ?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är möjligt att skriva ett bindande äktenskapsförord trots att makarna varit gifta ett par år. Reglerna om äktenskap och äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (här).Äktenskapsförord under äktenskapetSom du säkert känner till kan makar genom ett äktenskapsförord bestämma att viss egendom ska vara enskild och därför inte ingå i bodelningen, se 7 kap 3 § äktenskapsbalken (här). Av denna bestämmelses tredje stycke framgår att äktenskapsförord kan upprättas även under äktenskapet och att det inte finns någon begränsning för hur sent i äktenskapet ett äktenskapsförord kan skrivas. Äktenskapsförordet blir giltigt först den dag det ges in till Skatteverket för registrering, se 7 kap 3 § st 3 äktenskapsbalken (här).Formkrav för äktenskapsförordFör att ett äktenskapsförordet ska vara giltigt ska det, förutom ingivet för registrering hos Skatteverket, vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna, se 7 kap 3 § st 2 äktenskapsbalken (här). Om ett äktenskapsförord inte uppfyller dessa krav är det inte giltigt.SammanfattningDet är alltså fullt möjligt att upprätta ett äktenskapsförord även under äktenskapet. Även om äktenskapsförordet är skriftligt, daterat och undertecknat av makarna måste det alltså även ges in till Skatteverket för registrering. Om man ger in äktenskapsförordet till Skatteverket senare än efter en månad i äktenskapet gäller äktenskapsförordet först från och med den dag det ges in till Skatteverket. Om du önskar upprätta ett äktenskapsförord rekommenderar jag dig att boka tid med en av Lawlines jurister vilket du kan göra här.Vänligen,

Vad gäller när bara en av makarna vill skiljas och måste man göra en bodelning?

2020-09-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejKan en tingsrätt godkänna ansökan om äktenskapsskillnad utan den andra partens medgivande? Och kan tingsrätten döma till äktenskapsskillnad utan att en bodelning gjorts. Vad jag förstått är bodelning obligatorisk vid skilsmässa. Tacksam för svar.Hälsningar
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du har en del praktiska frågor om äktenskapsskillnad. Du undrar om tingsrätten kan godkänna en ansökan om äktenskapsskillnad mot den ena makens vilja och om bodelningen måste ha slutförts innan ansökan om äktenskapsskillnad beviljas. I mitt svar kommer jag därför gå igenom hur det går till när endast en av makarna vill skilja sig och vad som gäller för bodelning vid äktenskapsskillnad. Dessa regler finns i äktenskapsbalken (här).När bara en av makarna vill skiljasDet är fullt möjligt att skilja sig även om den andra parten motsätter sig detta. Om det bara är den ena maken som vill skiljas sig kan det göras efter en s.k. betänketid om sex månader, se 5 kap 2 § äktenskapsbalken (här). Detta betyder att den make som vill skiljas skickar in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten och sedan tidigast sex månader senare återigen gör ett särskilt yrkande om äktenskapsskillnad, se 5 kap 3 § äktenskapsbalken (här). Man skickar in det särskilda yrkandet för att tala om för tingsrätten att man fortfarande vill skilja sig. Vidare har man ett år på sig, från det att man skickade in den första ansökan, att skicka in det särskilda yrkandet.Dom om äktenskapsskillnad innan bodelningDet finns inget krav på att en bodelning ska vara gjord för att tingsrätten ska döma till äktenskapsskillnad. Det finns inte heller något krav på att makarna ska göra en bodelning överhuvudtaget. Som huvudregel ska en bodelning göras efter att tingsrätten dömt till äktenskapsskillnad, men parterna kan också göra bodelningen både innan tingsrätten meddelat domen och flera år efter att skilsmässan gick igenom, se 9 kap 1 och 4 §§ äktenskapsbalken (här).BodelningsavtalBodelningen slutförs genom att parterna undertecknar ett bodelningsavtal som reglerar hur giftorättsgodset ska fördelas dem emellan. Om parterna inte undertecknar ett sådant avtal är bodelningen inte bindande vilket betyder att någon av parterna kan begära en "ny" bodelning flera år senare, se 9 kap 5 § äktenskapsbalken (här). Det finns nämligen ingen preskriptionstid på hur lång tid efter skilsmässan som bodelning kan krävas av någon av parterna, men Högsta domstolen har sagt att om den ena parten genom sin passivitet mer eller mindre förklarat sig nöjd har man förlorat sin rätt att påkalla bodelning, se 9 kap 4 § äktenskapsbalken (här). I ett av fallen hade en make som varit passiv i sju år förlorat sin rätt till bodelning, men i andra fall har det fått gå ännu längre tid utan att maken ansetts ha förlorat sin rätt.SammanfattningDet är alltså möjligt för tingsrätten att bevilja en ansökan om äktenskapsskillnad trots att den andra maken inte vill skilja sig men det kan göras först efter sex månaders betänketid och ett särskilt yrkande om äktenskapsskillnad. Makarna behöver inte ha gjort någon bodelning för att tingsrätten ska döma till äktenskapsskillnad utan i normala fall görs bodelningen efter att skilsmässan gått igenom. Makarna behöver inte göra någon bodelning överhuvudtaget men om man inte undertecknar något bodelningsavtal är man inte skyddad mot att sin före detta make vid ett senare tillfälle begär att bodelning ska göras. Om den före detta maken genom sin passivitet kan sägas ha förklarat sig nöjd med situationen som den var, har denne ändå förlorat sin rätt till bodelning.Vänligen,

Bodelning när den ena maken har ett kontaktförbud

2020-06-30 i Bodelning
FRÅGA |Är i en skilsmässa. Min man har kontaktförbud. Hur gör jag för att få mina bilnycklar,hemnycklar?. Vi har även gemensamma lån som måste lösas. Hur går jag tillväga?. Min man har misshandlat mig. han har adressändrat och jag har sökt kvarsittande rätt. Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du är mitt i en bodelning med din före detta man. Din före detta man har dessutom ett kontaktförbud och detta är nu problematiskt eftersom ni behöver lösa era ekonomiska angelägenheter och vissa praktiska saker. Ett ombud kan hjälpa digDet framgår inte av din fråga om ni har någon som hjälper er med bodelningen eller om du har något eget ombud som företräder dig i den här processen. Ett ombud skulle kunna agera mellanhand mellan dig och din före detta man för att du inte ska behöva ha någon kontakt med honom. Ombudet skulle antingen kunna agera som ert gemensamma ombud eller som en företrädare för dig och dina intressen. Ombudet kan också upprätta ett bodelningsavtal för att bodelningen ska bli slutgiltig.Vi på Lawline hjälper dig gärna i egenskap av ombud och du är varmt välkommen att boka tid med en av våra jurister här.Vänligen,

Vilken egendom ingår i bodelningen vid skilsmässa?

2020-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man har hand om vår ekonomi dvs jag betalar varje månad pengar till hans konto och han har konto (i sitt namn) gör hus, renovering, semester, sparande osv. Vi amorterar ca 13000 varje månad på huslånet, inga övr lån förutom mitt CSn, maken har betalt av sitt i förskott. Han tjänar ca 1 milj/ år och jag ca 450 000Han har nu varit otrogen och jag funderar på hur det blir ekonomiskt vid en skilsmässa. Räknas även de pengar han har på sina konton som gemensamma? Jag bidrar med mindre pengar pga löneskillnaderna men mycket mer med praktiska saker och våra två gemensamma barn. Jag har erfarenhet av en tidigare relation där jag bara "flydde" (vilket tyvärr var nödvändigt) och lämnade allt, det var 20 år sedan och blev i slutändan oerhört ekonomiskt kostsamt. Vill ha bättre koll om det blir aktuellt nu. Tack
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta vad som ingår i en bodelning om du och din man skulle bestämma er för att skiljas. När jag har besvarat din fråga har jag utgått ifrån att ni inte har skrivit något äktenskapsförord mellan er och att bodelningen därför ska göras i enlighet med reglerna i äktenskapsbalken (här). Jag har också utgått ifrån att ni varit gifta i över 5 års tid.Vid en bodelning delar makarna lika på giftorättsgodsetNär ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom delas lika mellan dem genom en bodelning, se 9 kap 1 § ÄktB (här). Den egendom som ska ingå mellan makarna är makarnas giftorättsgods, se 10 kap 1 § ÄktB (här). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. Vad som räknas till enskild egendom framgår av 7 kap 2 § ÄktB (här). Detta betyder alltså att alla pengar och övriga tillgångar som din man har på sitt konto eller i sitt namn, ingår vid en bodelning så länge det inte är fråga om enskild egendom.Vad händer med skulderna?När man ska göra bodelningen får vardera make avräkna sina skulder från sitt giftorättsgods, se 11 kap 2 § ÄktB (här). Det finns nämligen en huvudregel som innebär att vardera make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, se 11 kap 3 § ÄktB (här). Det eventuella överskottet som blir kvar efter att makens skulder har avräknats mot giftorättsgodset läggs sedan samman med den andra makens giftorättsgods efter avräkning. Makarna delar sedan lika på resultatet, se 11 kap 3 ÄktB (här).Detta betyder alltså att man svarar för sina skulder på så vis att man räknar av sina skulder från sina egna tillgångar som utgör giftorättsgods, men att man sedan delar på det totala överskottet. Oavsett på vilken sida överskottet hamnar. Det innebär ju såklart att man ändå påverkas av den andra makens skulder. Det spelar ingen roll när den andra maken skuldsatte sig, dvs. om det var innan äktenskapet eller under äktenskapet, utan det är egendomsförhållandena på brytdagen som läggs till grund för bodelningen. Brytdagen är den dag man lämnar in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten.SammanfattningUtgångspunkten är alltså att all egendom räknas som giftorättsgods och därför ska delas lika mellan er, men att man själv ansvarar för sina skulder. Om det skulle bli aktuellt att ta hjälp av en jurist som kan företräda dina intressen vid en eventuell bodelning, är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänligen,

Måste man vara folkbokförda på samma adress för att räknas som sambos?

2020-09-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Om en person har levt med en annan person som sambos (varit folkbokförda på samma adress i flera år och haft gemensamt hushåll) men sedan folkbokför sig den ena personen på annan adress och sedan avlider. Räknas dessa två som sambos vid dödsfallet?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är nödvändigt att två personer är folkbokförda på samma adress för att räknas som sambor. Jag förstår det nämligen som att personerna fortsatt bo tillsammans och att den ena sambon folkbokfört sig på en annan adress utan att flytta och sedan avlidit.I mitt svar kommer jag gå igenom vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att två personer ska räknas som sambor. Reglerna om detta finns i sambolagen (här).Vilka räknas som sambor?Enligt 1 § sambolagen (här) är sambor två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.Lagen säger alltså ingenting om att samborna ska vara folkbokförda på samma adress för att räknas som sambor. Det finns en presumtionsregel som säger att man ska utgå från att två personer är sambor om de är folkbokförda på samma adress och har varit det under längre tid.SammanfattningSå länge personerna uppfyllde kraven i 1 § sambolagen när den ena personen avled räknas de som sambor vid dödsfallet. Det faktum att en sambo folkbokför sig på en annan adress innebär inte att samboförhållandet upphör. Det kan däremot vara svårare att bevisa att två personer var sambor vid ett specifikt tillfälle om de inte var folkbokförda på samma adress vid denna tidpunkt.Vänligen,

Vad gäller för egna skulder vid skilsmässa?

2020-08-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Jag har tagit lån i mitt namn när jag och min man var gifta. Vi har byggt ett hus tillsammans och investerat 700 000 kr. Jag har nu en resterande skuld på 300 000. Om huset skulle värderas till 1 milj kr, hur mycket får jag i giftosrättsgods? Tack på förhand!
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur giftorättsgodset påverkas av att du tagit ett eget lån under äktenskapet. I och med att giftorättsgodset är allt som ni har som inte är enskild egendom (se nedan) kan jag tyvärr inte svara på hur mycket giftorättsgods du har rätt till, däremot kommer jag gå igenom hur den ena makens skulder påverkas giftorättsgodset.Makarna delar lika på giftorättsgodsetNär det ska göras en bodelning mellan makar på grund av äktenskapsskillnad är det reglerna i äktenskapsbalken, ÄktB, (här) som är tillämpliga. Det framgår inte av frågan om ni har skrivit något äktenskapsförord. När jag svarar på frågan kommer jag därför utgå från att det inte finns något äktenskapsförord men annars gäller äktenskapsförordet såklart.När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom delas lika mellan dem genom en bodelning, se 9 kap 1 § ÄktB (här). Den egendom som ska ingå mellan makarna är makarnas giftorättsgods, se 10 kap 1 § ÄktB (här). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. Vad som räknas till enskild egendom framgår av 7 kap 2 § ÄktB (här) men det är bl.a. vara sådant man fått i gåva/arv med villkor att det ska vara enskild egendom.Huvudregeln är att makarna ansvarar för sina egna skulderNär man ska göra bodelningen får vardera make avräkna sina skulder från sitt giftorättsgods, se 11 kap 2 § ÄktB (här). Det finns nämligen en huvudregel som innebär att vardera make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, se 11 kap 3 § ÄktB (här). Det eventuella överskottet som blir kvar efter att makens skulder har avräknats mot giftorättsgodset läggs sedan samman med den andra makens giftorättsgods efter avräkning. Makarna delar sedan lika på resultatet.Även om man ansvarar för sina egna skulder påverkas man av den andres skulderDetta betyder alltså att man svarar för sina skulder på så vis att man räknar av sina skulder från sina egna tillgångar som utgör giftorättsgods, men att man sedan delar på det totala överskottet. Oavsett på vilken sida överskottet hamnar. Det innebär ju såklart att man ändå påverkas av den andra makens skulder. Det spelar ingen roll när den andra maken skuldsatte sig, dvs. om det var innan äktenskapet eller under äktenskapet, utan det är det man hade på brytdagen som läggs till grund för bodelningen. Brytdagen är den dag ni lämnade in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Min rekommendation är att du tar hjälp av en jurist som kan företräda dina intressen vid bodelningen. Juristerna på Lawlines juristbyrå hjälper dig gärna och du kan boka tid med en av dem på den här länken.Vänligen,

Hur blir man god man till en anhörig?

2020-06-30 i God man & förvaltare
FRÅGA |Kan jag som enda son och arvinge bli god man åt min mor som har fått stroke och bor på äldreboende.Jag har redan fullmakt att sköta hennes bankärenden och räkningar.Tacksam för svar
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kan bli god man åt din mor som har fått en stroke och bor på äldreboende. Om det skulle vara möjligt, vill du gärna veta hur du i så fall ska gå tillväga. Reglerna om god man och förvaltare finns i 11 kap föräldrabalken, FB, (här). I mitt svar har jag utgått från att det inte är aktuellt för din mor att ha en förvaltare.Vem kan få en god man och hur ansöker man om god man?Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att exempelvis förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få en god man, se 11 kap 4 § FB (här). Ansöka om en god man gör man hos tingsrätten.Huvudregeln är att din mor måste lämna sitt samtycke till att få en god man, se 11 kap 4 § FB (här). Om din mor inte samtycker till att få en god man förordnad, är det tingsrätten som inhämtar läkarutlåtanden eller liknande för att kunna avgöra din mors hälsotillstånd, se 11 kap 17 § FB (här).Kan du bli god man åt din mor?Din mor kan själv göra en ansökan om att få en god man förordnad av tingsrätten. Hon kan i sin ansökan också ange att hon önskar dig som god man och tingsrätten är så skyldiga att respektera henens vilja. Tingsrätten kan endast neka till god manskapet om de anser att du är olämplig, se 11 kap 12 § FB (här). Generellt kan sägas att om du och din mor har en god och nära relation, samt om du inte finns med i varken belastningsregistret eller i Kronofogdemyndighetens register, har du goda chanser att bli god man till din mor. Det bör också tilläggas att man som god man står under överförmyndarens tillsyn.SammanfattningDet finns alltså inga formella hinder för dig att bli god man åt din mor. Hon kan därför själv göra en ansökan om detta, eller så kan du göra det i hennes ställe. Det finns ofta ansökningsblanketter på din kommuns hemsida som ni kan använda er utav. Ett annat tips är också att ange din mors postnummer på Domstolsverkets hemsida så får du adressen till den tingsrätt som ska handlägga ansökan.Vänligen,

Ingår en makes pensionssparande vid skilsmässa?

2020-04-30 i Bodelning
FRÅGA |Kan jag har rätt till del av makes pension vid bodelning?Gifta sedan 20 år, 2 barn. Han har jobbat med hög lön hela tiden, jag har varit hemma med barn sedan 2000 och därefter haft sjukersättning sedan 2015. Inget sparat till mig. Hus ägs hälften var. Kan jag ha rätt till del av hans pension vid bodelning?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan ha rätt till en del av din mans pensionsförsäkringar vid en bodelning. Reglerna om bodelning på grund av skilsmässa finns i äktenskapsbaken (här). I mitt svar har jag utgått från att det inte finns något äktenskapsförord.Ska pensionsförsäkringar ingå i en bodelning?Oöverlåtbara eller personliga rättigheter ska inte ingå i bodelningen, om det strider mot vad som gäller för rättigheten, se 10 kap 3 § första stycket (här). Huvudregeln är att varken tjänstepension eller allmän pension tas med i bodelningen eftersom dessa inte är överlåtbara. Enligt praxis från Högsta domstolen kan dock rätten till tjänstepension ändå ingå i bodelningen om rättighetsinnehavaren kan förfoga över rättigheten, även om den har ett överlåtelseförbud.När man avgör om en pensionsförsäkring ska ingå bodelningen, tittar man på hur försäkringsavtalet är utformat. När det gäller privat pensionsförsäkring ska denna ingå i bodelningen och delas då lika mellan makarna, se 7 kap 1 § (här). Om din man har tjänstepension som han äger, och arbetsgivaren endast betalar för premierna, bör denna tjänstepension likställas med privat pensionsförsäkring och på så vis ingå i bodelningen.SammanfattningAvgörande för om din mans pensionsförsäkringar ska ingå i bodelningen, är hur pensionsförsäkringsavtalen är utformade. Utgångspunkten är dock att tjänstepension inte ingår i en bodelning. Jag rekommenderar att du rådgör med en jurist som kan företräda dina intressen i den kommande bodelningen Du är varmt välkommen att vända dig till Lawlines juristbyrå och du kan boka tid med oss här.Vänligen,