Räcker det att skriva att pengarna på ett visst konto ska utgöra enskild egendom?

2020-11-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejJag och min man är gifta sedan länge, har inga barn tillsammans men han har ett barn från ett tidigare äktenskap. Vi har inte skrivit något äktenskapsförord innan vi gifte oss men nu vill vi göra det för att jag ska ha enskild egendom i form av ett eget sparkonto. Räcker det att skriva att "konto 12345 i banken xyz" är framöver kvinnans enskild egendom? Eller behöver vi specificera något mer ang. detta sparkonto (t.ex. hur mycket som är max belopp)?Tack för hjälpen!
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det räcker att skriva att pengarna på ett visst konto, med angivelse av kontonummer och bank, ska vara hennes enskilda egendom. Ni behöver inte ange något maxbelopp men vill ni ha ett tak för den summa pengarna som ska utgöra enskild egendom så behöver ni precisera detta. Det viktiga är att äktenskapsförordet är utformat så pass tydligt att det inte kan missförstås i framtiden. Formkraven för äktenskapsförord är att det ska upprättas skriftligen, undertecknas av er båda och registreras hos Skatteverket för att vara gällande (7 kap. 3 § andra och tredje stycket äktenskapsbalken). Ni kan enkelt och till ett fast pris upprätta ett äktenskapsförord via vår avtalstjänst på https://new.lawline.se/products/1 Hoppas att svaret har varit till din hjälp!Med vänlig hälsning,

Äger makar allt tillsammans?

2020-11-20 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej om jag och min fru separerar och jag äger ett hus och jag och min fru äger ett hus tillsammans. Hur blir det då?Har för mig att man delar på allt oavsett vad man äger. Kan jag ge bort mitt ena hus till barnen som gåva?
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Äger du och din fru allt tillsammans?Det stämmer att som huvudregel är din och din frus tillgångar gemensamma. Detta kallas för ert giftorättsgods. Lagen säger också att allt som du och din fru äger gemensamt är giftorättsgods, såvida det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Detta kan beskrivas som ett undantag till att alla era ägodelar är gemensamma. Du skriver att du har ett hus som du äger själv; detta skulle därför kunna vara enskild egendom. För att något ska vara enskild egendom krävs det att man förbehållit att det ska vara enskild egendom. Enskild egendom är enligt 7 kap. 2 § äktenskapsbalken: 1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.Om någon av de ovanstående punkterna är uppfyllda innebär detta att ditt hus är din enskilda egendom och ägs därför inte av din fru. Det vanligaste är att makarna har skrivit ett äktenskapsförord eller att man fått ett hus i arv. Dock måste det vara tydligt skrivet att huset är din enskilda egendom, för att uppfylla kraven. Utan mer detaljer kring ditt hus kan jag tyvärr inte göra en egen bedömning, men jag råder dig att gå igenom punkterna för att se hur det ligger till i ditt fall. Hur går bodelningen till om det finns enskild egendom?Förutsatt att huset inte är enskild egendom innebär detta att huset kommer ingå i en bodelning mellan dig och din fru vid en eventuell skilsmässa. Om den däremot är enskild egendom kommer den inte ingå i en bodelning och din fru är inte berättigad hälften av värdet på huset (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Kan du ge bort ditt ena hus till barnen som gåva?Det finns möjlighet för dig att ge bort huset till barnen som gåva. Viss krav måste dock vara uppfyllda för att du ska få ge bort huset. Du måste upprätta ett skriftligt gåvobrev som förtydligar att det är ditt hus som du ger bort. Gåvobrevet kräver även signatur av dig, som är gåvogivare och signaturer av de barn som mottar gåvan (4 kap. 1 § jordabalken och 4 kap. 29 § jordabalken). Var uppmärksam på att om ditt hus inte är enskild egendom innebär detta att din fru också är delägare av huset; hennes signatur krävs därför också för att gåvobrevet ska vara giltigt (7 kap. 5 § äktenskapsbalken). För att dina barn ska få lagfart krävs det också att gåvobrevet bevittnas av två personer (20 kap. 7 § jordabalken). Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Vad kan man göra om man vill behålla sin egna egendom vid en eventuell skilsmässa?

2020-11-17 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Min vuxna son ska gifta sig och min fråga är hur han ska gå tillväga för att skydda sina pengar så att de förblir hans även som gift? Han har mycket pengar placerade i aktier, fonder och en del insatta på banken. Han fick ett gåvobrev skrivet av en jurist för att dessa pengar ska vara hans enskilda egendom, men skyddar det även hans pengar så att han får behålla dem till fullo vid exempelvis en skilsmässa? Mycket tacksam för svar!
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB).När man gifter sig blir all ens egendom som inte är enskild egendom giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom blir enskild egendom bland annat genom att den ena maken har fått en gåva med villkoret att det ska vara mottagarens enskilda egendom (7 kap. 2 § första stycket andra punkten ÄktB). Detta gåvobrev gäller även om det skrevs innan mottagaren var gift. Alltså kommer egendomen som angivits i gåvobrevet fortsätta vara din sons enskilda egendom även efter att han har gift sig.Egendom kan även bli en makes enskilda egendom genom äktenskapsförord (7 kap. 2 § första stycket första punkten ÄktB). Om din son har egendom som han vill ska vara hans enskilda egendom och som inte står med i gåvobrevet, kan han och hans partner upprätta ett äktenskapsförord som anger vilken egendom som ska vara enskild egendom. Detta kan göras både innan de gifter sig och under tiden de är gifta (7 kap. 3 § första stycket ÄktB).Något som är viktigt att tänka på är att avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Det innebär att den avkastning som din son får från sina aktier och fonder blir giftorättsgods även om aktierna och fonderna är enskild egendom. I gåvobrevet och i ett eventuellt äktenskapsförord bör det alltså stå att även avkastningen ska utgöra enskild egendom.Vid en skilsmässa ska en bodelning göras där makarnas egendom fördelas mellan dem och det är då deras giftorättsgods som ska ingå i bodelningen (9 kap. 1 § första stycket och 10 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att om din son och hans partner skulle skilja sig, kommer egendom som är skriven som din sons enskilda egendom inte ingå i bodelningen och han får då behålla det själv.Om det blir aktuellt att upprätta ett äktenskapsförord kan ni ta hjälp av Lawlines avtalstjänst.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad innebär enskild egendom?

2020-11-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej skulle bara höra vilka mina rättigheter vid skilsmässa vid enskild egendo
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!7 kapitlet i äktenskapsbalken berörs makars egendom och där kan du även förhoppningsvis få svar på ytterligare frågor som rör egendomsförhållanden mellan två makar. Olika sorters egendom mellan makarMellan makar figurerar två olika sorters egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Dessa får stor betydelse vid bodelning vid skilsmässor. Huvudregeln i svensk rätt är att all egendom som inte är enskild är giftorättsgods. Men vad är då enskild egendom?Enskild egendomI 7 kap. 2 § ÄktB fastslås vad som utgör enskild egendom. Bland annat kan egendom bli enskild genom: Föreskrift i äktenskapsord som makarna upprättat vara egendom som till följd av ett äktenskapsförord är enskild, Villkor av en gåvogivare som inte är den andre makenVillkor för försäkringsersättning enligt ett förmånstagarförordnande av någon annan än den andre maken.I en bodelning ingår endast giftorättsgods, vilket innebär att den andra maken inte har giftorätt i den enskilda egendomen. Skulle det vara så att all egendom som makarna har är enskild behöver en alltså inte göra någon bodelning vid äktenskapsskillnad. Du har alltså rätt att behålla allt som är din enskilda egendom vid en skilsmässa. Jag rekommenderar att du läser 7 kap - 10 kap i äktenskapsbalken för ytterligare klarhet. Skulle du ha fler frågor eller behöva förtydligande så är du mer än välkommen tillbaka till oss!Allt gott,

Bodelning sju år efter skilsmässa och ersättningsskyldighet för makes avbetalade skulder

2020-11-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, mina föräldrar skilde sig för 7 år sedan. Han hade svikit familjen ganska rejält och ingen bodelning gjordes i samband med detta. Han lämnade utan bråk och tog enligt honom på sig gemensamma lån. Även en andelsstuga i fjällen köptes under deras tid tillsammans. Vad kan ha kräva av min mor vid en eventuell bodelning efter 7 år? Kan hon bli skyldig att ersätta honom för lån han har betalat av?
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det undrar du över hur lång tid efter skilsmässa som man kan kräva bodelning samt om man vid en bodelning blir skyldig att betala för lån som redan avbetalats av den andra maken.BodelningRegler kring äktenskapsskillnad hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap upphör genom skilsmässa bör bodelning ske enligt 9 kap 1 § ÄktB. Genom bodelning delas giftorättsgods upp mellan makarna (10 kap 1 § ÄktB). Till giftorättsgods hör allt som makarna äger, tillsammans eller var för sig, som inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Enskild egendom är sådant som enligt testamente, äktenskapsförord eller gåvobrev gjorts till just enskild egendom (7 kap 2 § ÄktB). I ditt fall förstår jag det som att det inte fanns något äktenskapsförord eller dylikt och att all egendom var giftorättsgods. Hur lång tid efter skilsmässa kan man kräva bodelning?Det finns ingen tidsgräns i lagen för hur långt efter en skilsmässa bodelning ska ske. Bodelningen ska däremot göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena vid tiden för skilsmässan. I dina föräldrars fall ska bodelningen alltså baseras på giftorättsgodset och skulderna för sju år sedan (9 kap. 2 § ÄktB)Trots att det inte finns någon tidsgräns i lagen har Högsta domstolen i vissa fall ansett att man inte kan låta bli att begära bodelning under hur lång tid som helst. För att kunna vänta länge med bodelning ska man kunna presentera en rimlig förklaring till varför man har väntat så länge. Högsta domstolen har dock inte slagit fast någon exakt tidsgräns för hur länge man kan vänta innan rätten att begära bodelning går förlorad.I ett fall från Högsta domstolen (NJA 1993 s. 570) hade ena maken väntat tjugofyra år med att begära bodelning och då ansågs det vara för lång tid. I ett annat fall (NJA 2009 s. 437) hade en make väntat i tio år, men eftersom personen hade en rimlig förklaring till att det hade dröjt så lång tid så fick personen fortfarande kräva bodelning.Kommer din mamma bli tvungen att ersätta redan avbetalade lån?Som jag förstår din fråga så har din pappa tagit över lånen och betalat av dessa efter skilsmässan. Som nämnt ovan ska bodelningen ta sin utgångspunkt i egendomsförhållandena för sju år sedan. I en bodelning säger man att man delar upp makarnas egendom på andelar (11 kap 1 § ÄktB). Från sin andel får sedan vardera maken dra av sina skulder, som huvudregel med undantag från skulder som är relaterade till enskild egendom, enligt 11 kap 2 § ÄktB. Det kvarvarande delas sedan lika mellan makarna (11 kap 3 § ÄktB). Detta säger följande i ditt fall: bodelningen ska baseras på dina föräldrars giftorättsgods vid äktenskapsskillnaden och hur deras skuldförhållanden såg ut då, det spelar med andra ord ingen roll att förändringar skett sedan dess. Däremot, om dina föräldrar hade lånen gemensamt vid äktenskapsskillnaden, så kan detta innebära att även din mamma får göra avdrag för hälften av dessa vid bodelningen. Även din mamma får alltså göra avdrag för de skulder hon eventuellt hade för sju år sedan. Vad gäller i ditt fall? Om din pappa fortfarande har rätt att kräva bodelning efter sju år beror alltså lite på vilken ursäkt han har för att ha väntat så länge. Det är möjligt att begära bodelning sju år efter en skilsmässa men då ska man kunna presentera en rimlig förklaring till varför han inte har begärt bodelning tidigare. Om din pappa inte har något bra skäl till att han väntat så långe med bodelningen är min bedömning att det kan bli svårt för honom att få till en bodelning överhuvudtaget. Jag kan inte med säkerhet svara på om din mamma kommer bli tvungen att betala något på lånen nu sju år senare. För att kunna ta ställning till detta behövs information om hur skulderna såg ut vid äktenskapsskillnaden, vem stod på skulderna då? En bra huvudregel att ta med sig är dock att utgångspunkten för bodelningen alltid är egendomsförhållandena vid skilsmässan. Att detta har förändrats senare genom att vissa lån nu är avbetalade, vissa nya lån kanske har tillkommit eller att någon av makarna har ökat/minskat sina tillgångar spelar alltså normalt sett ingen roll. Jag hoppas att du är nöjd med svaret. Om du har fler frågor eller önskar specificera din frågeställning är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen! Att göra en bodelning långt efter skilsmässa kan vara svårt just eftersom man behöver kartlägga hur egendomsförhållandena såg ut vid tidpunkten för skilsmässan. Du eller din mamma har möjlighet att boka tid med någon av våra jurister här om ni behöver ytterligare hjälp med detta. Med Vänliga Hälsningar

Vem får bostaden vid en skilsmässa?

2020-11-19 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man och jag ska skiljas. Vi har en villa tillsammans och två barn på 18 och 20 år. Barnen studerar fortfarande. De vill bo kvar i huset till studier är klara vilket sker tidigast om 2,5 år för 20-åring Jag jobbar nära där jag bor och kan cykla till jobbet. Därför sparar jag pengar på att inte köpa SL biljett. Min man åker komunalt till jobbet 3,5 mil bort. Kan jag och barnen få bo kvar i huset och sälja om några år och då ge pengar för försäljningen till min man? Vi har stora lån och inte råd att köpa flera lägenheter även om vi säljer huset nu. Vill betala av mer på lånen innan huset säljs
Marija Stevanovic |Hej!Jag tolkar det som att ni vid ingående av äktenskapet inte har upprättat ett äktenskapsförord. Det vill säga att ni inte kommit överens om egendomen tillhör er enskilt eller om det är eran gemensamma egendom. I och med att ni inte avtalat om vem som vid en eventuell skilsmässa ska få bostaden så kommer jag att utgå från det lagen säger. Hur fördelas egendomen vid en skilsmässa?Vid en skilsmässa sker en bodelning, genom vilken den gemensamma egendomen fördelas mellan dig och din ex-make (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken).Vem får bostaden vid en skilsmässa?Vad gäller bostaden finns det en bestämmelse enligt vilken den make som bäst behöver den gemensamma bostaden har rätt att få denna avräknad från sin lott (11 kap. 8 § Äktenskapsbalken). Vid bedömningen av vem av makarna som bäst behöver bostaden tar man ofta hänsyn till om det finns barn och vem som har vårdnaden över barnen, makarnas ekonomiska förutsättningar att hitta en ny bostad m.m. Förhållandet i din situationI ditt fall är barnen myndiga, således är det inte säkert att deras behov och vilja av att bo kvar i bostaden innan studierna avslutas kommer att tillmätas stor vikt. Däremot framgår det att bostaden i nuläget fortfarande är belånad och att det finns svårigheter med att skaffa en ny bostad, vilket eventuellt skulle kunna vara en anledning som talar för att du är i behov av bostaden, men hänsyn kommer också att tas till din ex-makes möjligheter att hitta en ny permanent bostad. Omständigheten att du har det nära till jobbet är dock till fördel för dig.I det fall att du skulle anses ha bättre rätt till bostaden kommer denna att avräknas från din lott. Det vill säga att du behöver lösa ut din make från bostaden genom att avstå från viss egendom i bodelningen eller annars genom pengar. Du kan alltså inte skjuta upp att lösa ut din ex- make ekonomiskt, men ni kan eventuellt komma överens om hur eller när den ekonomiska ersättningen ska betalas genom ett bodelningsavtal.Ett annat alternativ är givetvis att sälja den gemensamma bostaden och införskaffa två separata, eller annars att din ex- make löser ut dig och att du använder egendomen för att skaffa en ny bostad, så som jag förstått det är detta dock ett ekonomiskt betungande alternativ i dagsläget. Hur du kan gå tillvägaDetta är i grund och botten en bedömningsfråga från fall till fall, med denna anledning kan jag inte med säkerhet svara på frågan om ditt fall är sådant att du kommer ha rätt till bostaden, men det finns alltså en möjlighet till detta. Ett tips skulle vara att ta kontakt med en familjerättsjurist. Detta kan du göra på Lawline Juristbyrå genom att boka en tid via länken (https://lawline.se/boka). Juristen kan hjälpa dig/er med att reda ut olika eventuella möjligheter till att få bostaden, med att genomföra bodelningen eller genom att upprätta ett bodelningsavtal. Stort lycka till!

Upprättande av äktenskapsförord under äktenskapet

2020-11-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar är gamla och har bett mig om hjälp utifrån deras situation.Pappa är mycket sjuk och har avancerad vård i hemmet. Mamma,som hjälper pappa, är inte heller helt frisk.Pappa har ett eget konto i en bank dit hans pension går. Mammas pension går till ett, för dem, gemensamt konto i annan bank.De är gifta sedan ca 55 år. De äger inte sin bostad utan bor sedan ett par år i hyreslägenhet.De sålde för ca två år sedan sitt hus, som de ägde tillsammans.De har skrivit ett testamente men har inget äktenskapsförord.Pappa har ett barn sedan tidigare dvs särkullbarn.Mamma vill nu, om pappa dör, undvika att det barnet ärver henne, vilket väl blir fallet om de endast har gemensamma konton?Mamma önskar nu att öppna eget konto och föra över sina pengar från deras gemensamma konto samt skriva ett äktenskapsförord för att säkerställa att särkullarnet inte ärver hennes del.Jag talade med Länsförsäkringar (där de har sina gemensamma konton) om detta, de sa att det inte var några problem för henne att öppna ett nytt eget konto och överföra sina pengar till det. Att hon kan göra det via internetbanken. Frågan är om det är så enkelt, måste inte pappa skriva under det?Den andra frågan är om det är möjligt för er att hjälpa till med att skriva ett äktenskapsförord?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Ett äktenskapsförord kan skrivas både före och under äktenskapet Ett äktenskapsförord kan ingås både innan ett äktenskap och under ett äktenskap, vilket framgår av 7 kap. 3 § första stycket äktenskapsbalken. Det är dock viktigt att vara medveten om att äktenskapsförordet inte får strida mot testamentet som dina föräldrar har skrivit, enligt 10 kap. 5 § ärvdabalken. Genom att skriva ett äktenskapsförord där dina föräldrar uttrycker att viss egendom, exempelvis ett visst konto eller en viss summa pengar ska bli enskild egendom kommer inte din pappas särkullbarn att ärva din mammas pengar, då enskild egendom inte ingår i en bodelning, enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. Din pappa måste samtycka till att pengarna blir din mammas enskilda egendom Din mamma har rätt att öppna ett nytt konto hos deras gemensamma bank. Däremot behöver hon din pappas samtycke för att pengarna ska kunna bli enskild egendom. Äktenskapsförordet ska nämligen signeras av båda makarna, vilket framgår av 7 kap. 3 § andra stycket äktenskapsbalken. Om din pappa skulle vara så pass sjuk att han inte är kapabel att förstå vad han skriver under och står under antingen förmyndarskap eller förvaltarskap, så ska förmyndaren eller förvaltaren lämna sitt skriftliga medgivande. När äktenskapsförordet är påskrivet ska det skickas in till Skatteverket. Lawline hjälper dig och dina föräldrar mer än gärna med att upprätta ett äktenskapsförord. Vi rekommenderar att du fyller i dina kontaktuppgifter på vår hemsida, så tar någon av våra jurister kontakt med dig inom kort. Vänliga hälsningar,

Vad händer med gemensamma bolån vid dödsfall?

2020-11-10 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, Min pappa gick bort hastigt för ett tag sedan och lämnade kvar min mamma med skulder. Skulder i form av använda krediter på diverse kreditkort. Jag har läst att skulder inte ärvs utan det är dödsboet som skall stå för dessa. Min fråga är, huset som de bodde/bor i räknas detta som en tillgång som kan användas för att lösa krediterna (värdet av huset överstiger skulderna) ? Vad händer då med att 'sitta i orubbat bo' då min mamma önskar att bo kvar? Kan bolagen kräva att huset skall säljas för att de skall få in sina pengar?
Maryam Naqqar |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Makar svarar för sina skulder: Huvudregeln är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap 3 § äktenskapsbalken). Det innebär att du inte kan bli ansvarig eller betalningsskyldig för din makes lån och krediter. I första hand ska din makes skulder betalas med de tillgångar som finns i dödsboet efter honom.Bodelning om den avlidnes tillgångar inte täcker dennes skulder: Däremot kan det vara så att din makes enskilda egendom inte täcker hans skulder. I sådana fall ska en bodelning ske för att beräkna vad som kan användas för att betala av din makes skulder, (9 kap 1 § äktenskapsbalken). Som efterlevande make kan du vid en bodelning välja likadelning eller att var och en som sin andel behåller sitt giftorättsgods. (12 kap 2 § äktenskapsbalken).Pensionsrättigheter är undantagna bodelning och ska inte räknas med, (10 kap 3 § äktenskapsbalken). Om privat och tjänsteförsäkringarna enligt testamentet ska vara din enskilda egendom är de också undantagna från bodelning, (7 kap 2 § punkten 4 äktenskapsbalken). Är privat och tjänsteförsäkringarna inte testamenterade som din enskilda egendom kan delar av det komma att användas till att betala av din makes skulder.Gemensamt bostadslån: Om lägenheten till följd av äktenskapsförord är enskild egendom är den undantagen bodelning, (7 kap 2 § punkten 1 äktenskapsbalken). Däremot står ni båda på bostadslånet vilket innebär att ni svarar solidariskt gentemot banken. Det innebär att banken har regressrätt och kan vända sig till dig för betalning av din makes andel om han avlider. När den ena maken dör bildas ett dödsbo som består av tillgångar och skulder som tillhörde den avlidne. I första hand kan banken kräva dödsboet på betalning men det är vanligt att efterlevande make tar över makarnas gemensamma lån efter ett dödsfall, vilket kräver långivarens godkännande.Sammanfattningsvis: Enligt huvudregeln svarar du inte för din makes skulder men om hans tillgångar inte täcker hans skulder ska en bodelning göras. Vid bodelning kan välja att egendom likadelas eller att var och en behåller sin andel som sitt giftorättsgods, väljer du likadelning kan utfallet indirekt bli att du delvis betalar för din makes skulder om du har mer tillgångar än honom.Eftersom ni båda står på bostadslånet svarar ni solidariskt för lånet vilket innebär att banken kan kräva dig på din makes andel om han avlider.Med vänlig hälsning,