Juridisk rådgivning hos Lawlines jurister

2020-06-17 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Vi hade haft nyligen en ärende i socialtjänsten hur kan vi få jurist hjälp och hur mycket kan vara gällande kostnader?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline för juridisk rådgivning!Vi debiterar 2 000 kr ink. moms. per timme (2019). För vissa typer av uppdrag, till exempel upprättande av avtal eller kravbrev, kan vi ofta erbjuda fast pris. Fråga gärna om fast pris vid din första kontakt så får du mer information. För att komma i kontakt med oss klickar du här. Där ska du kortfattat ange vad du behöver hjälp med samt ange dina kontaktuppgifter. Sedan kommer en av juristerna återkomma till dig. Huvudkontoret ligger i Stockholm, men det finns en möjlighet att hålla möten per telefon eller på Skype också. Vänligen,

Har bank rätt att neka kund mobilt BankID om denne har en förvaltare?

2020-06-13 i EKONOMI
FRÅGA |Har Swedbank rätt att neka en huvudman att få tillbaks sitt mobila Bank-ID, efter hen själv spärrat pga stulen mobil?Anledningen sägs vara pga att hen har förvaltare.Vh
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst bör det poängteras att en bank inte har någon juridisk skyldighet att ge samtliga av sina kunder förmånen att ha BankID. Detta eftersom att BankID inte omfattas av EU-direktivet 2014/92/EU om tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, som säkerställer vardera EU-medborgares rätt till ett bankkonto med därtill grundläggande funktioner. Om personen därutöver även är satt under förvaltarskap har denne inte den rättshandlingsförmågan som krävs för att ingå avtal om BankID (se 11 kap. Föräldrarbalken), varför denne inte kan teckna nytt avtal för mobilt BankID. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Kan bank neka transaktion trots att kund har bevis för att pengarna inte härrör från brottslig verksamhet?

2020-06-13 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, om jag har ett arv som är en lägenhet som har sålts (i Afrika) och pengarna satts in i ett bankkonto (I Afrika) men banken/landet (i Afrika) kräver att man omvandlar den valutan till dollar (USD eller Euro) för att man ska få/kunna skicka pengarna till bankkontot i Sverige - kan jag skicka pengarna i omgångar till bankkontot i Sverige utan att banken i Sverige lagstadgat kan hindra mottagningen ifall man har samtliga underlag på försäljningen? Dvs. kan man skicka motsvarande 300,000 SEK tre gånger istället 1,000,000 SEK en gång (med underlag som visar att lägenheten sålts för motsvarande 1,000,000 SEK) pga det inte finns tillräckligt mycket dollar (USD) i landet (i Afrika) för att omvandla hela beloppet på en gång?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågan är om din bank kan neka dig insättning från utlandet, trots att du har underlag som bevisar pengarnas härkomst. Detta är en fråga som regleras främst av Penningtvättslagen.Vad innebär penningtvättslagen?Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).Varför vill banken inhämta information om denna transaktion?Bankerna har idag enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas om och av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Det innebär att banken inte har någon juridisk skyldighet att möjliggöra för dig att motta eller skicka pengar från och till utlandet. Det är också viktigt att notera att banken inte är skyldig att släppa fram utlandsbetalningen, även om du kan bevisa att pengarna inte härrör från brott eller kommer att användas till brott.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Hur gör vi när vi betalt en faktura från fel företag?

2020-06-01 i EKONOMI
FRÅGA |Jag och en kollega äger ett AB och ett KB, där AB driver verksamhet och KB äger fastigheten där verksamheten bedrivs, vi har betalat en faktura för KB som var ställd på vårt AB som rörde kostnader för fastigheten . Kan man begära pengar åter till AB och be om ny faktura till "rätt bolag" ? Detta hände under 2019 .
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI mitt svar till dig kommer att fokuseras på den juridiska aspekten av ditt problem och vilken ev. lösning som finns. Det kan dock vara så att det rent ekonomiskt kan finnas andra lösningar, vilket jag tar upp i slutet av svaret. Som jag förstår det utifrån din fråga äger du och din kollega dels ett AB, dels ett KB. Kommanditbolaget äger fastigheten som aktiebolaget bedriver verksamhet i. Ni har betalat en faktura för kommanditbolaget som var ställd på aktiebolaget som rörde kostnader för fastigheten. Du undrar om man kan begära pengar åter till aktiebolaget och be om ny faktura till rätt bolag.Jag förstår inte helt utifrån hur frågan är skriven om fakturan varit ställd till ert KB och att ni av misstag betalt den från ert AB. Om så är fallet kan man å ena sidan argumentera för att det rör sig av en misstagsbetalning, för vilket utgångspunkten är att mottagaren ska betala tillbaka det felaktigt mottagna. Å andra sidan skulle det resonemanget samtidigt innebära att kommanditbolaget faktiskt inte betalt fakturan och är kraftigt försenade med inbetalningen.Om fakturan var ställd till aktiebolaget och aktiebolaget har betalt den finns det inte så mycket som kan krävas av den som ställde ut fakturan. Ni kan givetvis höra med företaget om det är möjligt att makulera fakturan, få återbetalt beloppet och en ny faktura utställd på ert andra företag. Någon skyldighet att gå med på det finns däremot inte.Avslutningsvis kan jag rekommendera att ni även kontrollerar med er revisor, redovisningsbyrå eller liknande om ni kan sköta det internt. Eventuellt kan det vara möjligt att ert AB fakturerar ert KB för fakturan så torde utgifterna flyttas till rätt företag (genom att aktiebolaget får in den posten via fakturan kommanditbolaget betalar). Det är som sagt mer av en ekonomisk än juridisk fråga och min rekommendation är att du/ni kontaktar någon som kan det ekonomiska. Om ni behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vem kan få bostadstillägg?

2020-06-14 i EKONOMI
FRÅGA |Jag bo hos min son i hans hus, jag bor på övervåningen, och vi har kommit överens om en hyra på 5000 kr.Kan jag då få bostadstillägg?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!För att få ansöka om bostadstillägg krävs att du bor i Sverige och är över 65 år. Du måste ta ut hela din allmänna pension inklusive premiepension, eller motsvarande utländsk pension. Det spelar ingen roll om du hyr eller äger din bostad, och du kan även ha en del sparade pengar.Hur mycket du får i tillägg beror på din inkomst, storleken på boendet och eventuella tillgångar. Du kan läsa mer om bostadstillägg på https://www.pensionsmyndigheten.se/bostadstillagg. Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.Önskar dig en trevlig helg!Med vänlig hälsning,

Vad kan jag göra om bank inte vill låna ut till följd av befintligt lån?

2020-06-13 i EKONOMI
FRÅGA |Hej.Jag har varit på banken för att få ett lånelöfte för att köpa en bostadsrätt. Banken sa först att jag fick lånelöfte på 1,8 miljoner. Sedan såg de att jag jag ägde en annan bostadsrätt tillsammans med min pappa, 50% jag och 50% han. Lånet på den bostadsrätten var på 200 000kr och bostadsrätten är värd ca 1,3 miljoner. Trots att han själv betalar av lånet på 200 000kr och själv bor i lägenheten fick jag inte lånelöftet eftersom jag står på lånet för den.Vad tycker ni man kan göra i detta fall för att kunna få lånelöfte? Med vänlig hälsning,
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Dessvärre finns det inte så många alternativ utifrån ett juridiskt perspektiv. Ett alternativ är att din pappa tar över hela lånet så du kan ta det nya lånet. I det fall behöver inte heller någon överlåtelse av bostadsrätten ske. Om detta inte är möjligt är min rekommendation att du vänder dig till andra banker. Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Skickas som bifogad fil

2020-06-10 i EKONOMI
FRÅGA |Skickas som bifogad fil till info@lawline.se
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att försöka gå igenom din fråga, samt ge råd om vad du kan göra nu. Din fråga Du skriver i frågan "Skickas som bifogad fil till info@lawline.se", men ingen övrig information framgår av din fråga. Har du varit i kontakt med Lawline tidigare? Skickar du in komplettering till en tidigare ställd fråga? Jag har inte tillgång till mailadressen info@lawline.se, så kan tyvärr inte se vad du har skickat till den mailadressen. Vad du kan göra nu Om du vill boka tid med en av Lawlines jurister kan du maila mig på jenny.hedin@lawline.se, så kan jag hjälpa dig att boka tid med en jurist. Du kan även maila mig om du har någon uppföljande information rörande din fråga. Har du fler frågor kan du även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Utmätning utomlands (Thailand)

2020-05-31 i EKONOMI
FRÅGA |Kan kronofogden frysa samt utmäta pengar på thailändsk bank? Har skatte samt skadestånds utmätning i Sverige men bor halvårsvis i Thailand
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Utgångspunkten är att Kronofogdemyndighetens behörighet är begränsad till Sverige och att de därför inte kan vidta några åtgärder utomlands. Det finns undantag från detta där det största är att EU har ett gemensamt system för betalningsförelägganden men det bli inte relevant i ditt fall. För länder utanför EU regleras frågan från fall till fall genom avtal mellan staterna alternativt genom s.k. folkrätt (dvs oreglerade internationella lagar). Sverige har inget avtal med Thailand och inte heller folkrätten blir aktuell i detta fall. Anledningen till att folkrätten inte blir aktuell är att den bygger på en reciprocitet-princip vilket innebär att båda länder måste erkänna varandras exekutionstitlar (det rättsliga dokument som gör kronofogden behörig att utmäta). Sverige godkänner generellt sett inte andra länder exekutionstitlar vilket alltså innebär att andra generellt sett inte godkänner Sveriges. Du kan läsa om detaljerna kring detta i kronofogdens egna handbok som länkas nedan. För att göra ett långt svar kort: Nej kronofogden kan inte frysa eller utmäta pengarna du har på en Thailändsk bank. Tack igen för att du vände dig till Lawline, du är självklart välkommen att ställa ytterligare frågor. Länk till handboken: https://www.kronofogden.se/download/18.4e9b8f561559c4313de910/1467641253478/handbok_internationell_verkstallighet.pdf