Öppna bankkonto i Sverige

2021-09-27 i EKONOMI
FRÅGA
HejHar en person med arbets och uppehållstillstånd rätt att öppna ett bankkonto i Sverige, trots att personen kommer från ett land utanför EU?Personen i fråga kan legitimera sig via pass, har ett uppenbart syfte med sitt bankkonto (lön) och är inte en person i politiskt utsatt ställning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Öppna bankkonto i Sverige

Europeiska banker har stränga krav på sig för att identifiera olika former av penningtvätt och mutor, och ställer därför många gånger ganska närgångna frågor till en utländsk person som önskar öppna ett bankkonto i Sverige. Frågorna kan handla om vilka transaktioner som kommer göras från kontot, vart pengarna kommer från, uppgifter om huvudsaklig inkomstkälla med mera. Banken kan neka någon att öppna ett konto om banken inte kan identifiera personen tillräckligt säkert (jfr 3 kap. 7 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism), om banken bedömer att informationen som lämnats angående syftet med kontot inte är tillräcklig (jfr 3 kap. 16 § lagen om åtgärder mot penningtvätt eller finansiering av terrorism), eller om banken genom att öppna ett konto bryter mot någon annan lag eller föreskrift. Har man på något annat sätt tidigare agerat ohederligt mot banken i fråga har den också rätt att neka en kund att öppna konto.

Sammanfattning

I det fall som du beskriver ovan tycks samtliga villkor uppfyllas för att personen i fråga ska ha rätt att öppna ett bankkonto i Sverige. Skulle personen ändå nekas ska banken i fråga ge information om hur denne kan gå vidare och få saken rättsligt prövad.

Om du behöver mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller har några frågor om mitt svar får du mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (458)
2021-10-03 Är det rimligt att inte få förlängd boendehjälp av försäkringsbolaget?
2021-09-30 Internetbedrägeri
2021-09-30 PayPal-bedrägeri
2021-09-29 Kan företag i den privata sektorn kräva e-faktura?

Alla besvarade frågor (96471)