Kan man minska en skuld genom att betala i god tid?

2005-11-29 i EKONOMI
FRÅGA |Vid alltför sen betalning efter förfallodatum utgår i regel dröjsmålsränta. Ponera nu att betalning sker i god tid före förfallodagen. Kan man då utan formellt medgivande från betalningsmottagaren göra avdrag på fakturabeloppet med samma räntesats som tillämpas för dröjsmålsräntan? Betalningsmottagaren bör ju rimligen kunna dra räntemässig fördel av den tidigarelagda betalningen.
Sara Edström |Om ett visst förfallodatum är överenskommet för betalning av en skuld är det som utgångspunkt på detta datum som betalning skall ske. Om betalning sker för sent har mottagaren rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen. Av detta följer ingen omvänd rätt för gäldenären (den som är skyldig att betala) att utge ett mindre belopp bara för att betalning sker innan förfallodatumet. Avtalat datum och belopp gäller. Man kan ju alltid välja att betala "för tidigt" men det medför ingen speciell fördel för gäldenären. I sådana fall skulle ju alla kunna minska sina räkningar varje månad genom att betala dem innan utsatt förfallodatum.

Ansökan om skuldsanering - ett preskriptionsavbrott?

2005-12-02 i EKONOMI
FRÅGA |är ansökan om skuldsanering ett preskriptionsavbrott? Tacksam för svar
Sandra Bolle |Hej. I 5§ preskriptionslagen ges en uttömmande lista hur preskritption kan brytas. Se http://lagen.nu/1981:130. Enligt 5§ 1p. så avbryts prekription bland annat genom att gäldenären (den betalningsskyldige) erkänner fordringen gentemot borgenären. Ansökan om skuldsanering torde vara ett sådant erkänande, dock bör tilläggas att fordran/fordringarna ändå ändras om skuldsanering beviljas så då spelar preskriptionstiden eg. ingen roll. Med vänlig hälsning

Ändras preskriptionstiden vid överlåtelse av skuldebrev

2005-11-22 i EKONOMI
FRÅGA |Vid försäljning/överlåtelse av löpande skuldebrev, får då den nya borgenären tillräkna sig 10-årig preskriptionstid, eller gäller då sedvanlig 3-årig preskriptionstid för konsumentkredit?
Fredrik Jorstadius |Hej! Preskriptionstiden ändras inte i och med att en överlåtelse sker. I det här fallet rör det sig om om ett löpande skuldebrev varför preskriptionstiden, oavsett om det rör som ett konsumentförhållande eller inte, alltid är tio år (2 § 2st Preskriptionslagen). (Preskriptionstiden avbryts inte heller genom att skuldebrevet överlåts - detta sker bara då någon av de tre punkterna i 5 § Preskriptionslagen är uppfyllda.) Mvh

Låna pengar utan fast anställning?

2005-11-02 i EKONOMI
FRÅGA |Är det omöjligt att få låna pengar från en bank om man inte är fast anställd?
Andreas Törnblad |Nej, det är inte omöjligt att låna pengar från en bank om du inte är fast anställd. Du får dock nöja dig med lite oförmånligare lån, ofta de som inte kräver säkerhet. I gengäld får du betala en högre räntesats.

Löpande skuldebrevs preskriptionstid

2005-12-02 i EKONOMI
FRÅGA |Har löpande skuldebrev alltid 10-årig preskriptionstid? Vad är Borgenärsintyg och hur används detta? Tack på förhand "Vetgirig"
Sandra Bolle |Hej! Enligt 2§ Preskriptionslagen har löpande skuldebrev alltid tioårig preskriptionstid om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Med "avbryts" menas preskriptionsavbrott och vilka dessa är klargörs i 5§ preskriptionslagen som du hittar http://lagen.nu/1981:130 Angående borgenärsintyg så innebär det ett intyg som klargör vem som är borgenär och som används i de fall när man behöver klargöra att borgenär finns och vem denne är. Med vänlig hälsning

Kan ett skuldebrev ges bort som gåva?

2005-11-22 i EKONOMI
FRÅGA |Kan ett skuldebrev ges bort som gåva?
Fredrik Jorstadius |Ett skuldebrev kan ges bort som gåva enligt 3 § GåvoL. Det bör dock observeras att för att överlåtelsen skall anses fullbordad skiljer sig förfarandet vid enkla skuldebrev och vid löpande skuldebrev. Vid löpande skuldebrev stadgas det i 3 § 1st GåvoL att gåvan är fullbordad då gåvotagaren fått skuldebrevet i sin besittning. Vid enkla skuldebrev är förfarandet dock annorlunda. I 3 § 3 st GåvoL måste du som givare underrätta gäldenären om att den du skall ge bort skuldebrevet till är den nya borgenären. Mvh

Condictio indebiti (felaktig utbetalning)

2006-01-24 i EKONOMI
FRÅGA |Hej. Sitter just nu i en för mig stor knipa. I brevet jag har i handen kan jag läsa följande: "Om kassan rättar sitt beslut innebär det också att du felaktigt fått ersättning med 48.0 dagar, totalt 30128kr brutto. Detta handlar alltså om att jag erhållit 48dagars a-kassa år 2004. Jag hade/har också en enskild firma som jag bedriver. Tack vare detta vill de nu återkalla 30.128kr från mig. Pengar som jag en gång fått rätt till, men som nu skall betalas tillbaka. De skriver själva så här, jag citerar: Kassan har den 8 november 2004 beslutat att du är berättigad till ersättning från och med den 16augusti. Kassan har nu funnit att beslutet blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning. Jag har aldrig tjänat några pengar på företaget. Jag har också under den tiden jag varit arbetslös varit 100% tillgänglig på arbetsmarknaden. År 2004 gick företaget 4883kr back. Nu till frågan, har de rätt att göra så här? Vad kan jag som vanlig medborgare göra för att detta inte skall gå igenom? Jag skall naturligtvis bestrida detta, men jag tror mig veta att de inte ger upp i första taget. Vad bör jag göra efter jag bestridit detta beslut? Mvh D.V
Fredrik Jorstadius |Hej I detta fall rör det sig troligen om "condictio indebiti" dvs felaktig utbetalning. Om utbetalningen grundat sig på uppgifter som varit riktiga och som beror på ett misstag från A -kassan så är du troligtvis i god tro. Huvudregeln vid condictio indebiti är dock att betalningen skall gå åter. Det finns dock undantag från detta. För att du skall ha rätt till att behålla pengarna skall du vara i god tro vid mottagandet och ha inrättat dig i god tro. För att inrätta sig i god tro skall man tex ha flyttat över pengarna till ett sparkonto eller ha använt pengarna på annat sätt. Man tar här även hänsyn till partsförhållandet och tidsapekten vilket torde tala till din fördel. (se NJA 2001 s 353) Om A-kassan hävdar att du varit i ond tro, alltså vetat om att utbetalningen skett felaktigt, måste de bevisa detta. Jag råder dig att kontakta en advokat för närmare information om hur du skall gå tillväga. Om du har lust kan du dock försöka ringa till A-kassan och åberopa ovanstående och se vad de säger. Lycka till! Mvh

Bostadslån trots betalningsanmärkningar?

2005-10-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag är medlem i en nybildad Bostadsrättsförening och fått erbjudande om att köpa bostaden. Nu har jag ett antal betalningsanmärkningar, men hört av juridiskt kunnig att det finns finansbolag som lånar ut till bostadsrätt med just denna som enda säkerhet. Kan ni tipsa mig om dessa och hur jag kontaktar dem ?Tack på förhand Mikael
Andreas Törnblad |Ja, det stämmer att det finns flera finansbolag som lånar ut till bostadsrätt och utan säkerhet dessutom - t ex Ikanobanken. Det finns även de som kräver bostadsrätten i säkerhet. Dessvärre gör samtliga seriösa lånegivare en kreditupplysning på dig och där framgår dina betalningsanmärkningar. Med andra ord spelar det inte så stor roll om du nyttjar bostadsrätten som säkerhet eller ej. Det som sätter käppar i hjulet är dina betalningsanmärkningar. Det jag rekommenderar dig att göra är att gå in med bostadsrätten som säkerhet, berätta för lånegivaren om din fasta anställning som jag förutsätter att du har samt att övertyga din lånegivare om att du har god betalningsmoral, att du kanske bara missat en eller två betalningar på grund av ren glömska eller familjeförhållanden. Det är här en fördel att du har en bra bankkontakt sen en tid tillbaka eller att du blir helkund hos någon bank och på så vis kan övertyga dem om din ljusare framtid - utan betalningsanmärkningar.