Avtal och begreppet rimlig tid

2019-03-31 i Avtal
FRÅGA |Vad innebär rimlig tid i ett affärsavtal
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om avtalsrätt.Vad gäller begreppet rimlig vid, beror det på vilken typ av avtal det gäller samt vilken typ av karaktär den har, gäller det till exempel leverans av varor beställda av en konsument gäller § 5 konsumentköplagen där rimlig tid är som huvudregeln för tidpunkten när varan ska avlämnas är inom rimlig tid från köpet. Varans art och beskaffenhet får ge ledning till vad som kan ses som rimlig tid. Vidare om det gäller Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen) vid distansköp av varor eller tjänster eller Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område ( Avtalslagen , AvtL) kan rimlig tid variera beroende på vilken del av avtalet det gäller eller vilken tjänst avtalet handlar om. För att kunna svara mer utförligt på din fråga behövs mer information om avtalets karaktär.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Vad händer med ett avtal med en juridisk person om denna upplöses?

2019-03-31 i Avtal
FRÅGA |Har ett avtal med ett företag A HB om att hyra en frisörsstol. Nu har företaget A HB upphört och ägaren har bildat ett nytt bolag med nytt organisationsnummer. Min fråga gäller om mitt avtal med A HB gäller för det nya bolaget. Jag har inte skrivit något nytt avtal med det nya företagetMed vänlig hälsningMatilde Mazzoni
Michaela Iosifidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att A HB är ett handelsbolag.Ett handelsbolag är en juridisk person (1 kap 1 § lag om handelsbolag och enkla bolag). En juridisk person är ett rättssubjekt och kan därigenom ingå rättsligt bindande avtal.När ett handelsbolag upphör finns inte längre den juridiska personen och därmed inte heller ett rättssubjekt som kan vara part i ett avtal. Detta innebär i ditt fall att handelsbolagets upphörande även innebär att du saknar en avtalspart.För att besvara din fråga kan du eventuellt finna ledning i ditt avtal med A HB. Avtalet kan innehålla bestämmelser om vad som ska ske med avtalet vid handelsbolagets upphörande. I sådant fall är det dessa bestämmelser som gäller.Om avtalet saknar information om vad som sker vid handelsbolagets upphörande, tror jag inte avtalet med A HB gäller mot det nya bolaget. Jag skulle rekommendera dig att prata med ägaren om avtalssituationen och eventuellt ingå ett nytt avtal om hyra av frisörstolen med det nya företaget.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Verkan av att inte följa indexklausul?

2019-03-31 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag har ett avtal med en leverantör om en tjänst, avtalet ska höjas med index varje år men leverantören har sedan starten valt att inte höja priset för tjänsten ngn gång men vill nu höja priset och beräkna det nya priset retroaktivt från avtalets start.
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns två olika möjliga juridiska synsätt på denna fråga. 1. Leverantören har de senaste åren valt att ge dig ett bättre pris än vad som framgår av avtalet, men nu valt att sätta priset i enlighet med indexklausulen. Att leverantören har valt att ge dig ett lägre pris de senaste åren påverkar inte leverantörens rätt enligt avtalet att kräva betalt enligt indexklausulen. 2. Ni har genom konkludent handlande ingått ett nytt avtal. Med konkludent handlande menas att ett nytt avtal har ingåtts underförstått, vilket parternas handlande ger uttryck för. Detta nya handlande har ersatt det gamla avtalet. I din situation är det svårt att avgöra vilket juridisk mening som ska gälla. Jag måste tyvärr ge dig det tråkiga ''det beror på - svaret''. Om leverantören inte har följt indexen endast ett år, är det mycket som talar för att årets prissättning var ett undantag från avtalet och att den indexklausulen fortfarande gäller. Om samma pris har tillämpats i tio år blir frågan emellertid annorlunda, eftersom det nu finns ett starkt mönster gällande prissättningen. Lösningen hittas dock ofta genom att titta på syftet med indexklausulen och avgöra vad som är rimligt med tanke på er ursprungliga överenskommelse. Hoppas att du fick vägledning med din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor.

Hur påverkas en framtidsfullmaktshavares rättigheter av att det saknas notering om gåva i fullmakten?

2019-03-30 i Avtal
FRÅGA |Om framtidsfullmakt saknar notering om gåva hur påverkar det fullmaktshavarens rättigheter?
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Rätten att lämna gåvor ska i första hand framgå av framtidsfullmaktenNär det kommer till framtidsfullmakter så ska fullmaktens omfattning och eventuella villkor framgå av fullmakten (5 §). Med andra ord ska fullmaktshavarens rätt att lämna gåvor i första hand framgå av fullmakten eftersom fullmaktsgivaren då kan bestämma om, till vem och i vilken utsträckning gåvor ska kunna lämnas i dennes namn.Vad gäller om inget särskilt framgår av fullmakten?Det kan i många fall vara så att det är fråga om ett ganska generellt förordnande som har gjorts i fullmakten så att inget specifikt framgår om rätten att ge gåvor, eller det åtminstone inte framgår i vilken omfattning. I sådana fall får fullmaktshavaren lämna gåvor i form av "personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till fullmaktsgivarens ekonomiska villkor" (18 §). Med det avses i princip presenter till vänner och släktingar i samband med födelsedagar, bröllop, student m.m. De personliga presenternas värde måste också ställas i relation till fullmaktsgivarens disponibla medel och ekonomiska förutsättningar. Rör det sig däremot om någon annan form av gåvor än sådana personliga presenter krävs uttryckligt stöd i fullmakten. Detsamma gäller för gåvor till fullmaktshavaren själv, som alltså inte är tillåtna utan uttryckligt stöd i fullmakten (jfr 17 §).Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Ta också gärna kontakt med oss här om du skulle behöva ytterligare hjälp med tolkning eller upprättande av en framtidsfullmakt. Med vänlig hälsning,

Utebliven del av slutlön

2019-03-31 i Avtal
FRÅGA |Hej, har blivit uppsagt pga arbetsbrist och i överenskommelsen med Unionen och min arbetsgivare som jag och arbetsgivaren skrivit under så står det att jag ska få en viss slutlön. Men jag har fått mindre än hälften, än det som vi skrivit avtal på. Har jag rätt att stämma min arbetsgivare!?
Jennifer Jalaho |Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Uppenbarligen så har din arbetstagare, inte fullgjort sin avtalsförpliktelse. I en sådan situation så kan man söka om ett betalningsföreläggande hos Kronfogdemyndigheten (KFM). Detta regleras i lagen om betalningsförläggande och handräckning (LBH), jag hade vänt mig till KFM i ditt fall. Enligt 2 § denna lag så får man ansöka om betalningsföreläggande om förlikning är tillåten i saken, alltså om det är fråga om ett dispositivt tvistemål, som det är fråga om i detta fall. Med vänlig hälsning,

Frågan om bundenhet vid köpeavtal

2019-03-31 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag vann i går en auktion på Tradera som visades i "mina köp" i någon sekund och sedan försvann.när jag kontaktade säljaren så var han lika snopen som jag då denna auktion nu flyttats fram ett dygn, av anledningen att Tradera hade driftsstörningar. hur som helst så kontaktade jag Tradera med detta och dom hävdar att dom har rätt att göra detta, till trots att jag bevisligen redan vunnit auktionen.Vad finns det för regelverk för detta?Jag har spart undan den chattkonversation jag haft med både säljaren och Traderas kundtjänst.vänliga hälsningar
Filip Braun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Huvudregeln är att bundenhet uppkommer när du vinner auktionen, dvs du har då rätt att få varan. Dock måste man ta i beaktning att eftersom att du köpte varan hos en näringsidkare så är det deras regler som gäller. De har således rätt att skjuta upp auktionen. Vad som dock krävs, är att det ska stå i deras allmänna villkor eller liknande för att de ska ha stöd att göra det. Hoppas du känner dig nöjd med svaret!Med vänlig hälsning

Står avsändaren för risken om ett meddelande inte kommer fram alls?

2019-03-31 i Avtal
FRÅGA |Avtalsrätten ?Den generella utgångspunkten inom avtalsrätten är att avsändaren står för risken för att hanns meddelande inte kommer fram i rätt tid eller på rätt sätt.Jag utgår ifrån att det är sant.Min fråga är: gäller det även alternativ: meddelande inte kommer fram alls ?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt i att utgångspunkten är att avsändaren står för risken för att meddelandet inte kommer fram i rätt tid eller på rätt sätt. Detta innebär att avsändaren bär risken för att meddelandet kommer fram för sent eller försvinner exempelvis i posen. Svaret på din fråga är följaktligen att avsändaren bär risken även när ett meddelande inte kommer fram alls.Tveka inte att höra av dig till oss vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Samboavtal

2019-03-28 i Avtal
FRÅGA |Daniel och Angelica är ett par. De bor tillsammans i en bostadsrätt i centrala Göteborg. Lägenheten köpte Angelica för pengar hon sparat ihop genom arbete för att hon och Daniel skulle ha en gemensam bostad. Angelica har till stor del inrett lägenheten, hon har köpt bord, stolar, tv-bänk och soffa. Därutöver har hon köpt mycket utrustning till köket, bland annat en mycket exklusiv kaffemaskin. Daniel har inte bidragit till lägenheten i lika stor utsträckning men han har köpt en mycket stor tv och ett exklusivt tv-spel. Det är Angelica som tjänar mest pengar av dem två. Hon lever ett sparsamt liv och har sparat ihop en stor buffertför oförutsedda händelser. Det är även hon som betalar det mesta av parets löpande kostnader för mat. Daniel däremot, som inte tjänar så mycket pengar, lever lyxliv. Daniel går gärna och klipper sig en gång per månad på den mest exklusiva frisörsalongen i hela Göteborg och spenderar gärna helgerna på olika pubar där det konsumeras rikliga mängder öl. Tillsammans har paret tre utställningskatter som är värda dyra pengar. De äger dessutom en bil tillsammans. Angelica nämner också att hon ärvt några värdefulla smycken från sin farmor.Jag undrar om ni kan utforma ett samboavtal så som det kan se ut om Daniel motsätter sig att helt gå med på att upprätta ett avtal. Hur skulle en möjlig kompromiss kunna utformas och vad är troligt att Angelica skulle kunna övertyga Daniel om att skriva in i avtalet?
Filip Braun |Hej och välkommen till Lawline!Din fråga har karaktär av skoluppgift och Lawline har som policy att inte besvara skolfrågor. Återkom gärna om det förhåller sig på annat sätt.Med vänlig hälsning,