Vad gör jag om fullmäktigen inte vill återställa fullmakten?

2021-09-21 i Avtal
FRÅGA
Hej, vad kan jag göra om den som fått framtidsfullmakt av mig vägrar återlämna den efter skriftlig anmodan och meddelande om att den samma ska upphöra med omedelbar verkan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Av omständigheterna ovan, förstår jag att du som privatperson gett en framtidsfullmakt till någon för att företräda dig. Du vill nu återkalla fullmakten men fullmäktigen (d.v.s. den som har fullmakten) vägra återlämna den trots skriftlig anmodan att göra detta. Du undra nu hur du kan ta dig vidare.

Reglering
Framtidsfullmakt regleras i lag (2017:310) om framtidsfullmakt. I lagens 8 § anges att för återkallelse av framtidsfullmakter tillämpas lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, också benämnd avtalslagen. Fullmakter behandlas i 2 kap.

Återkallelse av fullmakt
I 16 § avtalslagen anges att sådan fullmakt som det är fråga om återkallas genom att fullmaktsgivaren återta eller låter förstöra handlingen. Vidare anges i andra stycket av samma lagtext att fullmäktige (d.v.s. den som har fullmakten) är pliktig att återställa fullmakten när fullmaktsgivare begär detta.

Tredjeman alternativet
Huvudregeln när det kommer till återkallelse av fullmakt är att, detta är giltig så snart fullmäktigen har fått ett meddelande om att fullmakten inte längre gäller. Vet eller borde tredjeman vetat att fullmakten har återkallats får denne inte åberopa fullmakten – denne är annars i "ond tro" enligt 10 § avtalslagen. I 20 § avtalslagen anges även att fullmaktsgivaren inte blir bunden av rättshandlingar som fullmäktigen och tredjeman ingått om den senare känner till eller bort känna till att fullmakten inte längre ska gälla. Det innebär således att fullmaktsgivaren kan även vända sig till tredjeman för att ogiltiggöra fullmakten.

Vända sig till Tingsrätten
Det finns, i 17 § avtalslagen, en möjlighet för fullmaktsgivaren att vända sig till tingsrätten och ansöka om att fullmaktshandlingen ska förklaras kraftlös, d.v.s. icke gällande. För att ansökan ska bifallas, krävs nämligen att fullmaktsgivaren gör det sannolikt att denne inte kan få fullmakten tillbaka. Lyckas denne göra detta, görs kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar att fullmaktshandlingen efter fjorton dagar inte längre gäller.

Sammanfattning
Av ovannämnd lagstiftning framgår att fullmäktige är pliktig att återställa fullmakten när fullmaktsgivaren begär detta. Gör denne inte det finns det en möjlighet för dig att, antingen vända dig till tredjeman och låta denne veta att fullmakten är ogiltig, eller vända dig till tingsrätten för att göra fullmakten kraftlös.

Att vända sig till tredjeman gäller dock för fullmakter som är för specifika rättshandlingar. Har du bestämd vad fullmakten ska omfatta kan du vända dig till tredjeman och berätta att den inte längre gäller. Det kan vara komplicerad om det finns många tredjemän. Det andra alternativet, d.v.s. den som inkluderar tingsrätten, är väldigt effektiv men tar lite längre tid att träda i kraft. Dessutom behöver fullmaktsgivaren göra sannolikt att denne inte kan få fullmakten tillbaka, vilket i ditt fall är att fullmäktigen vägra återställa den.

Jag hoppas att detta var hjälpsamt och du är välkommen med fler frågor.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1542)
2021-10-12 Vem står för fraktkostnaden
2021-10-11 Förklaringsmisstag - Vad gäller?
2021-09-30 Har beställt men inte skrivit under ett leasingavtal, är jag ändå bunden eller kan detta sägas upp utan att jag behöver betala något?
2021-09-26 Får mitt gym höja priset i efterhand?

Alla besvarade frågor (96397)