Positive law

2008-11-29 i ARKIV
FRÅGA |Hej, jag sitter i Italien och översätter en text, men har inte tillgång till (svenska) uppslagsverk här. Jag undrar hur man översätter det engelska begreppet "positive law" till svenska? Tack på förhand!
Gabriel Westin |En exakt översättning av det engelska begreppet positive law är inte helt lätt att göra. Det ord som ligger närmast till hands är nog rättspositivism, eller lag som är skapad av människan, som är att skilja från naturrätten. Inom rättspositivismen definieras gällande rätt som den skrivna och oskrivna lagen.

Uppskattning

2008-12-27 i ARKIV
FRÅGA |Någon fråga har jag ej, vill bara uttrycka uppskattning för att denna tjänst - som jag upptäckte av en ren slump idag (081127).
Ola Davidsson |Hej, Tack för din visade uppskattning. Du är välkommen att vända dig till Lawline igen vid eventuella framtida juridiska spörsmål. Mvh

Hjälp av Lawline med uppprättande av kontrakt?

2008-09-16 i ARKIV
FRÅGA |skulle vilja ha hjälp med upprättande av kontrakt för delat ägande och boende i tvåfamiljshus! Tacksam för kostnadsfri hjälp med detta!
Daniel Prawitz |Hej! Vi på Lawline besvarar juridiska frågor men erbjuder ingen praktisk hjälp med exempelvis upprättande av kontrakt och liknande. Om du vill vara säker på att det upprättas ett korrekt kontrakt angående ert samägande bör du vända dig till en yrkesverksam jurist. För hjälp med den här typen av kontrakt bör du kunna vända dig till exempelvis familjens jurist, www.familjensjurist.se. Med vänlig hälsning,

Vad menas med engelskans "tort"?

2008-09-09 i ARKIV
FRÅGA |Hej, Jag sitter med en text som nämner ordet "tort" vid upprepade tillfällen, vilket jag inte får rätsida på vad gäller den svenska översättningen. Betyder det "kräkning" eller det mer allmänt hållna "åtalbar handling". Båda verkar fungera mer eller mindre bra. Texten säger att gör sig skyldig till "tort" om man exempelvis förskingrar eller begår bedrägeri?
John Engholm |"Tort" kan man säga är en civilrättslig förseelse. Det är alltså inte straffrättsligt sanktionerat men kan ändå ligga till grund för stämning och t.ex. skadestånd. I amerikansk rätt används trafikförseelser ofta som ett exempel. Hoppas det var till någon hjälp Med vänlig hälsning,

Lawline.SE

2009-02-02 i ARKIV
FRÅGA |Hej, jag skrev en fråga, och skickade ej iväg denna utan började läsa svar på de senaste besvarade frågorna. När jag "gick" tillbaka till frågeformuläret var allt borta! Har frågan skickats automatiskt eller måste jag skriva igen?
Amanda Wassén |Hej, Du får nog skicka frågan igen! Hälsningar

Vad är en "legal line"?

2008-09-30 i ARKIV
FRÅGA |Hej, jag undrar vad för beståndsdelar som bör finnas med när man formulerar en "legal line". Tusen tack,
John Engholm |Jag är inte tidigare bekant med begreppet "legal line" och tycks heller inte kunna finna någon entydig definition som kan passa. För att kunna ge dig ett svar på din fråga skulle den behöva preciseras. Du kanske kan förklara lite mer vad du menar med "legal line" och vad du vill ha hjälp med. Mvh

Otillbörlig hjälp med skoluppgift

2008-10-16 i ARKIV
FRÅGA |jag vill veta två semidispositiva lagrum som endast kan förhandlas på central nivå?
Carl Johan Fahlander |Hej, Bra fråga, men misstänkt lik en uppgift avsedd för undervisning. Lawline har en policy att inte besvara sådana uppgifter. Vänligen,

Hur hittar man en lag i originalversionen?

2008-08-07 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur man kan få tag på en lag i sitt originalskick, alltså innan omtryck osv. Det gäller socialtjänstlag 1980:620, men jag vill ha originalversionen och inte de omtryckta versionerna.
Jonas Öjelid |Hej, ett tips är gå till ett bibliotek som har tillgång till Svensk författningssamling (SFS) i tryckt form. Genom att använda SFS-numret för den gamla socialtjänstlagen (som numera är upphävd och ersatt av en ny socialtjänstlag) kan Du hitta lagen i dess originalskick. 1980 är året då författningen publicerades, och 620 är ordningstalet för författningen det aktuella året. Vänliga hälsningar