Vad kan jag göra för att förvaltningsrätten ska avgöra mitt mål snabbt?

2019-11-17 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Har väntat på dom i Förvaltningsrätten i över 18 månader. Först sa de att väntetiden var 10-12 månader. Sen 12-16 månader. Är det verkligen rimligt och finns det något man kan göra för att få Förvaltningsrätten att avgöra målet snarast?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad kan jag göra för att förvaltningsrätten ska avgöra mitt mål snabbt?Du har möjlighet att ansöka om så kallad förtursförklaring hos förvaltningsrätten. Om förvaltningsrätten beviljar din ansökan om förtursförklaring kommer ditt mål att handläggas med förtur. Regler om detta finns i lagen om förtursförklaring i domstol. För att förtur ska beviljas krävs det att handläggningen av ditt mål har oskäligt fördröjts (1 § lagen om förtursförklaring i domstol). Det går tyvärr inte att exakt säga vad "oskäligt fördröjts" innebär, men det finns ett antal kriterier som man tittar på. Det har bland annat betydelse hur komplicerat målet är. Desto mer komplicerat målet är, desto längre handläggningstid kan accepteras. Hur du som part har agerat under handläggningen har också betydelse för bedömningen. Om parten till exempel har dröjt länge med att lämna in handlingar kan en längre handläggningstid accepteras. Hur förvaltningsrätten har handlagt ditt mål har också betydelse. Målets betydelse för dig som part ska särskilt beaktas i bedömningen.Det framgår inte av din fråga vad ditt mål gäller, hur du har agerat under handläggningen och hur förvaltningsrätten har agerat under handläggningen. Det är därför svårt att säga om 18 månaders handläggningstid innebär att ditt mål har "oskäligt fördröjts". Det måste göras en helhetsbedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Så här ansöker du om att få förtur: Du ansöker om förtursförklaring hos den förvaltningsrätt som handlägger ditt mål. Ansökan måste vara skriftlig. Försök att motivera din ansökan så väl du kan, utifrån de kriterier jag har beskrivit ovan. Skriv vilket mål din ansökan gäller och hur länge du har väntat på att förvaltningsrätten ska avgöra målet. Förvaltningsrätten kommer utifrån de kriterier jag har berättat om ovan bestämma om du ska få förtur eller inte. Förvaltningsrätten måste handlägga din begäran om förtur skyndsamt. Du har alltså rätt att få ett snabbt besked. Om förvaltningsrätten beslutar att du inte har rätt till förtur, kan du inte överklaga det beslutet (2 § lagen om förtursförklaring i domstol).Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Vad är skillnaden mellan processrätt och materiell rätt?

2019-11-10 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Fråga : Vad är skillnaden ? vad berörs inom de processrättsliga och de materiella , exempel
Sabrina Curan |Hej! Stort tack dör att du vänder dig till Lawline med din fråga.Processrätt Processrätt är det rättsområde som reglerar förfarandet vid domstolar och skiljedomsförfaranden. Det är följaktligen bestämmelser som reglerar rättegångar och andra processformer. Processrätten kan i sin tur delas in i straffprocess, civilprocess och förvaltningsprocess. Se till exempel Rättegångsbalken (RB), förvaltningsprocesslagen (FPL) samt lagen om skiljeförfaranden (LSF). Materiell rätt Med materiell rätt avses de regler som har en handlingsdirigerande funktion och reglerar ett specifikt rättsförhållande. Exempel på sådana lagar är köplagen (KöpL), skadeståndslagen (SkL) och upphovsrättslagen (URL). Hoppas att du har fått svar på dig fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Beslag utan vetskap

2019-10-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej har blivit ertappad med 5st hyrelsparkcyklar blev inte tagen på bar gärning men sakerna beslagtogs utan min vetskap..Har inte fått något meddelande eller någon kallelse än 2 veckor sedan.Hur bedöms detta och vilka påföljder kan jag vänta mig. Kommer spaekcyklsrna bedömas som ett full pris värde i butik eller hur skicket var.. Tack är inte straffas sen innan
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat handlar din fråga handlar den om beslag av föremål.Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.För den som har blivit drabbad av beslaget kan denne begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget av medlen. Om åklagaren inte väckts åtal mot den misstänkte skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall den misstänkte bli delgiven plats och tid för upphämtning av dennes föremål, RB 27:8 a.Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB.Vid missnöje kan den som föremålet blivit beslagtaget av överklaga tingsrätten dom till Hovrätten, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.Enligt ovan har du enligt RB 27:8 a rätt att bli delgiven plats och tid för att hämta upp föremål som har blivit taget i beslag om dessa inte längre är föremål för utredning. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Beslag skjutvapen

2019-10-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |I samband med att jag begått ett våldsbrott med skjutvapen gjorde polisen husrannsakan hos mig, maj 2018. De beslagtog mina jaktvapen för vilka jag hade licens, helt ok. De beslagtog även knivar och icke licenspliktiga luftvapen. Dessa noterades dock inte i något beslagsprotokoll. Vid kontakt med polisen fick jag till svar "det är sånt som kan åka med av bara farten". Vad säger lagen om detta?
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat handlar din fråga handlar den om beslag av föremål.Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.För den som har blivit drabbad av beslaget kan denne begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget av medlen. Om åklagaren inte väckts åtal mot den misstänkte skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall den misstänkte bli delgiven plats och tid för upphämtning av dennes föremål, RB 27:8 a.Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB.Vid missnöje kan den som föremålet blivit beslagtaget av överklaga tingsrätten dom till Hovrätten, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.Enligt ovan har du enligt RB 27:8 a rätt att bli delgiven plats och tid för att hämta upp föremål som har blivit taget i beslag om dessa inte längre är föremål för utredning. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Stämma en person på ytterligare skadestånd

2019-11-11 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag undrar om man kan stämma någon som man vunnit mot I en rättegång där den andra parten fick ett fängelsestraff och skadestånd som följd. Kan man då alltså ändp stämma personen på ytterligare skadestånd när den har kommit ut från fängelset?
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Nej, vanligtvis går det inte att ta upp ett mål till domstol som redan avgjorts och fått rättskraft (slutligen avgjorts) i domstol på nytt. Detta kallas res judicata och framgår i 17 kap 11 § 1 st Rättegångsbalken för tvistemål samt 30 kap 9 § Rättegångsbalken för brottmål som säger att en så kan inte samma brottsgärning testas i domstol igen.Hoppas du fått svar på din fråga!MVH

Beslag motorcykel

2019-10-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Min motorcykel blev stulen och polisen har hittat den enligt uppgifter från polisen och stöldanmälan jag har från polisen, men nu kan dom inte hitta den i sin hittegodsavdelning eller hos deras avdelning för beslagtaget gods. Jag har ringt och blivit kopplad runt till så många olika personer och avdelningar inom polisen under lång tid men ingen kan svara på var min motorcykel finns.Min fråga är vad kan jag göra, kan jag stämma polisen för att få ersättning?Transportstyrelsen tar fortfarande ut en avgift av mig efter som den fortfarande är registrerad på mig.Med vänlig hälsning
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat handlar din fråga handlar den om beslag av föremål.Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.För den som har blivit drabbad av beslaget kan denne begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget av medlen. Om åklagaren inte väckts åtal mot den misstänkte skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall den misstänkte bli delgiven plats och tid för upphämtning av dennes föremål, RB 27:8 a.Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB.Vid missnöje kan den som föremålet blivit beslagtaget av överklaga tingsrätten dom till Hovrätten, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.Enligt ovan har du enligt RB 27:8 a rätt att bli delgiven plats och tid för att hämta upp föremål som har blivit taget i beslag om dessa inte längre är föremål för utredning. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Beslag moped

2019-10-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, min moped var beslagtagen för cirka 4 månader sen av polisen för den var trimmad. Det enda vi fick veta va att dom skulle beslagta den men vi har inte fått någon information alls. Finns den nånting man kan göra för att få tillbaka den. Det känns som att polisen gjort fel eftersom det enda dem gjorde va att ringa och säga att mopeden är beslagtagen, och vi har inte hört någonting alls, Det var min kompis som körde mopeden och mina föräldrar visste inte att han körde mopeden ( min pappa är ägare på den) Det jag undrar då är att om polisen har rätt att ta min pappas moped när han inte visste om att den kördes. Min kompis har förhör snart, kan det påverka om dem lämnar tillbaka min moppe eller inte? Vill verkligen få tillbaka den så fort som möjligt!
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om beslag av föremål.Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.För den som har blivit drabbad av beslaget kan denne begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget av medlen. Om åklagaren inte väckts åtal mot den misstänkte skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall den misstänkte bli delgiven plats och tid för upphämtning av dennes föremål, RB 27:8 a.Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB.Vid missnöje kan den som föremålet blivit beslagtaget av överklaga tingsrätten dom till Hovrätten, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.Enligt ovan har du enligt RB 27:8 a rätt att bli delgiven plats och tid för att hämta upp föremål som har blivit taget i beslag om dessa inte längre är föremål för utredning. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Ersättning för våldtäktsförsök?

2019-10-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hejsan! Var utsatt för ett våldtäktsförsök för en tid sedan, dessvärre har ärendet nu blivit nedlagt.. Undrar dock vad och hur mycket man kan utgå ifrån i ersättning?Mitt försäkringsbolag betalade ut 1300 kr och det känns inte riktigt rimlig...Blev nedslagen, blåmärken lite överallt plus ansikte och personen i fråga försökte slita av mina kläder...
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag vill först och främst säga att jag förstår att din situation kan vara extremt jobbig och att det kan kännas frustrerande att få ett nedläggningsbeslut. Att en åklagare väljer att lägga ner en förundersökning innebär dock inte att hon eller han inte tror på dig och din historia om vad som har hänt, utan det handlar i allra flesta fall om att det är väldigt svår att bevisa att ett våldtäktsförsök har skett i juridisk mening. Om en åklagare inte anser att bevisen räcker för en fällande dom i tingsrätten, ska åklagaren inte väcka åtal – alltså istället välja att lägga ner förundersökningen. Det är viktigt att komma ihåg att en nedlagd förundersökning alltid kan komma att tas upp igen, om det skulle dyka upp nya bevis eller andra omständigheter.Ersättning från försäkringsbolagJag skulle rekommendera dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att se vad din försäkring täcker och vad det är du har fått ersättning för. Jag förstår att det kan kännas märkligt att få 1300 kr för det du var med om, men försäkringsvillkoren kan variera mellan olika försäkringsbolag och försäkringsbolaget gör en egen bedömning i frågan. Kolla upp vad som gäller just för din försäkring! Om du har flera försäkringsbolag, kolla även upp vad som gäller för de eventuella andra. BrottskadeersättningUpp till två år efter brottet eller det att polisutredningen lagts ner eller dom fallit, kan målsägande ansöka om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Man kan söka för både personskada, ekonomisk förlust och kränkningsersättning. I vissa fall kan man söka även om åtalet lags ner eller gärningsmannen friats. Brottsoffermyndigheten gör en egen bedömning. Ansökan kan du göra på brottsoffermyndighetens hemsida, som du hittar här. Slutligen vill jag upplysa dig om att det finns stöd och hjälp att få när man varit utsatt för en för ett brott. Brottsofferjouren ger stöd till alla brottsutsatta, helt kostnadsfritt. Exempelvis kan du få råd, vägledning och information. Du kan även få hjälp med att söka ersättning. Du kan läsa mer på deras hemsida som du hittar här. Lycka till och hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,