FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt03/03/2022

Är tingsrättens dom preliminär innan hovrätten har prövat saken?

Hej! En bekant har fått en villkorlig dom i Tingsrätten för misshandel i hemmet vid två tillfällen. Han fick samhällstjänst ett antal timmar och ska betala skadestånd till målsäganden. Han har överklagat domen till Hovrätten. Han påstår att domen är "preliminär" eftersom inte domstolen tagit ställning till hans överklagan. Min fråga är: Kan man hävda att en dom från Tingsrätten bara är preliminär?

Tacksam för att få svar på detta.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga behöver vi kika i Rättegångsbalken (RB).

Domens laga kraft

Det krävs att en dom har vunnit laga kraft för att den ska kunna verkställas, dvs. att rättsföljderna av domen ska aktualiseras. I det här fallet handlar det om att domen ska ha vunnit laga kraft för att din bekant ska påbörja sin samhällstjänst och betala skadeståndet till målsäganden. När en dom vinner laga kraft går den inte heller längre att överklaga.

Din bekant har meddelats en dom från tingsrätten, en sådan dom kan som huvudregel överklagas och det ska göras inom tre veckor från att domen har meddelats (50 kap. 1 §). Om man väljer att inte överklaga inom treveckorsfristen vinner domen laga kraft efter denna tid har löpt ut.

Överklagan till hovrätten

Eftersom din bekant har valt att överklaga tingsrättens dom har domen ännu inte vunnit laga kraft. Jag utgår här ifrån att din bekant har överklagat inom treveckorsfristen. I vissa fall krävs att hovrätten lämnar ett prövningstillstånd och prövar om de ska ta upp målet eller inte, i så fall framgår detta av tingsrättsdomens bilaga (49 kap. 15 §) Om hovrätten väljer att lämna prövningstillstånd kan ta ett par veckor, upp till ett par månader innan de prövar målet. Om hovrätten inte lämnar prövningstillstånd gäller tingsrättens dom som därmed också vinner laga kraft (49 kap. 14a §). I de fall prövningstillstånd inte behövs kommer hovrätten att ta upp målet till prövning och även då kan det dröja upp till ett par månader innan rättegången i hovrätten hålls.

Betyder detta att tingsrättens dom är preliminär?

Sammantaget skulle man kunna säga att tingsrättens dom är preliminär fram tills den vinner laga kraft, även om ordet "preliminär" inte är något som används av t.ex. domstolarna eller i själva domen. Man är fortfarande dömd även om domen inte vunnit laga kraft, men domen kan inte verkställas ännu eftersom det inte är säkert att domen kommer att stå fast. Det finns ju en sannolikhet att om målet tas upp i hovrätten kommer de att ändra tingsrättens domslut. Anledningen till att det är så här är för att det ska vara rättssäkert och man ska kunna få sin sak prövad i två instanser (i de flesta fall). När en dom väl vinner laga kraft är det mycket svårt att få till stånd en ändring av den.

Med detta, hoppas jag att jag har kunnat besvara din fråga. Om du har fler funderingar, är du alltid välkommen att återkomma med dessa till oss här på Lawline!


Med vänliga hälsningar,

Evelina OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo