FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt25/03/2022

Hindrar rättskraften av en ordningsbot att en varning åläggs av transportstyrelsen?

Hej!

Jag gjorde mig skyldig till fortkörning i November då jag körde 47 km/h på en 30 km/h väg, alltså (17) km/h för fort och då fick jag betala böter, samtidigt förklarade Polisen att om jag hade kört 3km/h fortare så hade dom dragit in mitt körkort.

Nu har jag fått brev från Transportstyrelsen, preliminär beslut om varning om att jag ska godkänna eller inte godkänna deras beslut om varning.

Kan man få varning trotts att körkortet inte blev indraget av Polisen?

Vad händer om jag inte godkänner, kan mitt körkort återkallas?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar om du kan få en varning utan att ditt körkort dras in och om ditt körkort kan dras in om du inte godkänner en varning från transportstyrelsen.

Jag tolkar det som att du accepterar en ordningsbot varpå du erlades betala en böter.

Varför ett körkortsingripande i efterhand accepteras av rättsordningen
I körkortslagens femte kapitel hittar vi bestämmelser för körkortsingripanden. Ett körkortsingripande kan antingen vara ett återkallande av körkort eller en varning (alkolås är även ett körkortsingripande men det är inte aktuellt här). I 5:3 körkortslagen finns grunder för återkallande av körkort, varav fortkörning som inte är ringa är en grund enligt den fjärde punkten. Enligt 5:9 körkortslagen kan dock en varning ges istället för ett återkallande av körkort vid fortkörning om det finns särskilda skäl att en varning är en tillräcklig åtgärd. Att polismannen i ditt fall gjorde bedömningen att en varning inte behövde utgå innebär inte i sig att transportstyrelsen inte kan göra den bedömningen. Det finns en regel i rättegångsbalken som förbjuder dubbel prövning av skuldfrågan. När en ordningsbot accepteras får den samma verkan som en lagakraftvunnen dom enligt 48:3 Rättegångsbalken. Skuldfrågan är alltså redan avgjord. Transportstyrelsen gör enligt 5:1 2 st körkortslagen ingen bedömning huruvida du har gjort dig skyldig till fortkörning utan grundar istället sitt beslut om varning på den ordningsboten som du accepterat. Vidare anses körkortsingripanden vara administrativa åtgärder snarare än straff. Ett körkortsingripande i efterhand anses alltså inte vara en dubbel bestraffning i förhållande till den böter du erlagts.

Ditt körkort kan inte återkallas för att du bestrider beslutet att ge dig en varning
Om du överklagar beslutet om att erlägga dig en varning kan inte det innebära att det inte längre finns särskilda skäl som innebär att en varning kan anses en tillräcklig åtgärd. Vidare finns det hinder i rättegångsbalken för domstol att döma till nackdel för den som överklagar ett beslut eller en dom. Detta kallas reformatio in pejus.

Sammanfattningsvis är det inte några konstigheter att transportstyrelsen ålägger dig med en varning även om polisen inte gjorde det på plats. Om du anser att du inte ska ha en varning så kommer inte ett bestridande från din sida kunna motivera ett återkallande av körkortet.

Lycka till med ditt ärende!

Mvh,

Egil SellgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo