FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt20/03/2022

När börjar ett näringsförbud att gälla?

Om en person meddelas näringsförbud, kan denne ändå arbeta med sin verksamhet (dvs arbeta i sin enskilda firma) tills näringsförbudet vunnit laga kraft? Eller är det så att näringsförbudet gäller direkt från att domen meddelats även om den ännu inte vunnit laga kraft exempelvis pga överklagan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du redan verkar ha koll på är huvudregeln att domar kan verkställas först efter det att domen vunnit laga kraft.

Det finns dock undantag från denna huvudregel eftersom domstolar bland annat kan ta så kallade interimistiska beslut. Det är ett beslut som domstolen kan ta under rättegången och innebär att beslutet gäller direkt utan hinder av att domstolen ännu inte meddelat dom i målet eller att domen vunnit laga kraft.

I förhållande till näringsförbud så kan domstolen ta beslut om så kallade tillfälliga näringsförbud, vilket kan liknas vid ett beslut som gäller interimistiskt respektive ett förordnande om att ett beslut i en dom gäller utan hinder av att domen inte har fått laga kraft (Lag om näringsförbud 21 § och prop. 1985/86:126 s. 170). Alltså innebär ett tillfälligt näringsförbud att näringsförbudet gäller direkt trots att ingen dom vunnit laga kraft.

Svaret på din fråga blir därför att man måste kolla i varje enskilt mål om domstolen har beslutat om ett så kallat tillfälligt näringsförbud eller inte. Om den har det så gäller näringsförbudet direkt trots att ingen dom har meddelats eller vunnit laga kraft och om den inte har gjort det så gäller näringsförbudet först efter att domen vunnit laga kraft.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,Isaac JurisRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo