Vem står för resekostnaderna vid umgänge med barn?

2021-10-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej,vems skyldighet är de att ta resorna då min dotter bor hos mig på heltid men jag och hennes pappa har gemensam vårdnad. Kan han kräva att jag ska skjutsa henne halva eller hela vägen eller är de hans skyldighet?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att ni ska dela på resekostnaderna för att din son ska kunna umgås med sin pappa, så att även du som boendeförälder behöver bidra . Detta är dock utgångspunkten, vad som sedan blir lämpligt i just er situation avgörs när man ser bådas ekonomiska situation. Det är alltså en skälighetsbedömning, tjänar en av er mycket mer får den föräldern sannolikt ta större del av kostnaden, med är alltid en bedömning i den enskilda situationen. Vart ni ska mötas för att dottern ska träffa pappan är det tänkt att ni själva får bestämma, kan ni inte komma överens kan man vända sig till någon som medlar via socialen t.ex. Men för att göra en jämförelse med kostnadsuppdelningen så förväntas även du behöva bidra till resekostnaderna, och därav beroende på avstånd kanske behöva skjutsa din dotter halvvägs. Lagen som regleras detta är föräldrabalken, och resekostnaderna regleras specifikt i 6:15b FB. Hoppas detta var svar på din fråga!

Om sambo ej flyttar ut enligt överenskommelse?

2021-07-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |HEJ jag och min sambo har bestemt att separera hon har fått flytta in i en av mina lägenhteter då i samma hussom jag bor i .hon smsar till mig att hon flyttar slutet av agusti?? hon betalar ingen månadshyra vad skall jag göra om hon inte flyttar????
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag hade gett dig rådet att prata med henne för att se om ni är oense om saken, om hon tänkt lämna i augusti och det är okej för dig så finns det ingen konflikt. Oavsett om det visar sig att ni är överens eller inte hade jag gett dig rådet att du skriftligt skickar till henne på sms eller i pappersformat att ni kommit överens om hon ska ha flyttat ut till ett visst datum som du anger. Ni har ju inget hyresförhållande mellan er så det finns ingen uppsägningstid utan äger du lägenheten hon bor i och ingen lägenhet förvärvades för er gemensamma användning, så den utgör samboegendom, kan du be henne lämna lägenheten när du vill. Skulle hon inte flytta ut som överenskommet och ej gör det efter tillsägelse så får du i sista hand tillkalla polis för avlägsna henne från platsen men förhoppningsvis kommer ni inte dit. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Juridiska hinder mot att fortsätta bo tillsammans efter skilsmässa?

2020-04-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vid skilsmässa med gemensam vårdnad av 1 barn,kan jag som f.d fru bo kvar tillsammans med ex.man om det fungerar mellan oss ändå,ska jag ha en co adress isåfall,för jag vill betala hyra och ha ett hyreskontrakt som bevis att jag är endast inneboende.
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det fungerar mellan er så finns det inga formella hinder för det. Men jag skulle som du själv nämner se till att upprätta ett hyreskontrakt mellan er för att tydliggöra er relation och ha allt reglerat. Jag tolkar din fråga som att din exman äger bostaden, så jag skulle rekommendera att ni har gjort en bodelning för skilsmässan om det inte redan har gjorts, så att inga eventuella konflikter om egendomsförhållande senare uppstår. Det kan bli bevissvårigheter annars om en av er skulle påstå att ni varit sambos efter skilsmässan, dvs levt i ett parförhållande och har gemensamt hushåll förhållande (1 § Sambolagen) och den parten styrker detta påstående med att ni varit skrivna på samma adress, och då kräva en ny bodelning för att "samboförhållandet" avslutas.Med vänlig hälsning,

Om sambo ej vill lämna fastigheten

2021-08-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min sambo sedan 25 år och jag ska bli SärbosHan ska flytta till annan ort till sin dotters husDetta fick jag veta av honom i juniDet är ok eftersom vår relation är förbiJag äger huset vi har inga gemensamma barnMen nu är problemet att han inte flyttarVad gör jag för att bli av med honom ????????Han är lätt dement och svår att prata medSonja
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag hade gett dig rådet att försöka få kontakt med hans dotter om du inte redan har det för att göra det så smärtfritt som möjligt för alla parter. Alternativt om du har möjlighet att köra/resa med honom till den andra orten. Om du eller hon inte vill gå tillväga på det sättet blir det ju i sista hand att tillkalla polis för att avlägsna honom från fastigheten, men eftersom ni fortfarande vill ha en relation så hade gett dig rådet att vända dig till hans dotter och att dottern och din sambo får hitta en gemensam lösning på hur han ska flytta dit. Hoppas detta var svar på din fråga!

Kan tvångsvård beslutas om en person uttalat vilja ta självmord genom äta sig till döds?

2020-07-12 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag undrar om man får tvångsvårda en överviktig vuxen person, som har uttalat sig om att vilja begå självmord genom att äta själv till döds under lång tid.
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns tre olika tvångsvårdslagar i Sverige, LVU, LVM och LPT. För att tvångsvård ska bli aktuellt krävs det att personen som är aktuell för vården först blivit erbjuden frivillig vårdform/vårdplan och att vårdbehovet anses överväga den enskildes egen vilja.Eftersom att du skriver att det gäller en vuxen person förutsätter jag att personen är över 18 år, LVU står för lagen om vård av unga. Detta finns två olika sätt att bli omhändertagen genom denna lag, ett av dem är genom att personen utsätter sig själv för skadligt beteende (3 § LVU). Denna vård kan inte vara längre än till att personen fyllt 21 (21 § 3 st), så det beror på hur gammal personen är. Det är främst socialnämnden som tar initiativ till denna vård, så det är isåfall att göra en orosanmälan om personen till dem.Är personen över 21 år, är LVM vård av missbrukare i vissa fall, en aktuell lag. För tvångsvård med stöd i denna lag krävs det att en person är i behov av vård pga fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel. Dessutom krävs det också att personen till följd av missbruket 1. antingen utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper uppenbar risk att förstöra sitt liv eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv (4 § LVM). Jag har svårt att tänka mig att mat skulle kunna falla under "flyktiga lösningsmedel" och att personen du pratar om på grund av detta inte kvalificeras sig för tvångsvård p.g.a. missbruk. Även om följderna kan bli desamma, inom ett längre tidsspann, genom äta i den mängden att det skulle leda till personens död. Den sista tvångsvårdslagen är LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård. För att beredas vård enligt denna lagen krävs det att personen lider av en allvarlig psykisk störning, alltså ingen störning av övergående, tillfällig karaktär. Krävs också att störningen leder till att personen har ett oundvikligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt, eller behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (3 § LPT).Därav skulle jag jag inte säga att det finns någon lag som stödjer tvångsvård av någon som är överviktig och uttalat sig om att ta självmord genom att äta sig till döds, tyvärr. Det föreligger en liknande problematik kring anorexia där sjukdomen anses "falla mellan stolarna" inom tvångsvården fast svält kan leda till döden och de som lider av sjukdomen inte ofta är villiga att självmant få vård och hjälp med sin sjukdom.Det finns dock andra tillvägagångsätt för att personen i fråga skulle kunna få hjälp, t.ex. om du skulle kunna få personen till, eller på något sätt kontakta, en psykiatrisk akutmottagning så kanske de personerna som besitter mer erfarenhet och utbildning kan få personen att faktiskt vilja söka hjälp. I många fall hör självmordstankar ihop med depression eller psykisk ohälsa, så om du kunde få personen att gå till en psykolog, kontakta socialen, kanske bara börja chatta men någon som är utbildad inom självmordstankar och psykisk ohälsa, vilket flera sidor gratis erbjuder. https://www.1177.se/liv--halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/rad-och-stod-pa-chatt-och-telefon/Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,