Ok med företag vid sidan av anställningen?

2005-10-11 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Vad gäller egentligen för företagande vid sidan av en anställning? Har jag rätt att bedriva egen verksamhet vid sidan av en deltidsanställning om den inte är konkurrerande, eller är det min arbetsgivare som bestämmer?
Andreas Törnblad |Vad gäller ditt företagande vid sidan av en anställning över huvud taget så har du i princip rätt att även bedriva konkurrerande verksamhet så länge du inte är illojal mot din arbetsgivare samt röjer några företagshemligheter eller drar nytta av dessa. Med andra ord så är det rent praktiskt sett svårt att bedriva någon konkurrerande verksamhet då det ofta enligt praxis klassas som illojalitet och därmed inte är förenligt med svensk lag. Dessutom innehåller många anställningsavtal, i synnerhet i mindre företag eller i kunskapsföretag, klausuler som reglerar just detta. Att bedriva verksamhet sidan av anställningen (deltid eller heltid) som inte är konkurrerande är alltså helt i linje med lagen.

Jag råkade förstöra saker på arbetstid - vem ska betala?

2005-10-23 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag har råkat i konflikt med min arbetsgivare efter att på arbetstid ha tappat lånad kamerautrustning i golvet så att den gick sönder. Jag har hört att arbetsgivaren alltid är ansvarig för vad de anställda gör på arbetstid, men min chef vägrar betala. Har han eller jag rätt?
Oscar Björkman |Du har rätt i det här fallet. Din arbetsgivare ska ersätta kamerautrustningen som du tappade i golvet. Arbetsgivare har ett omfattande ansvar för det som de anställda gör i tjänsten. Detta ansvar kallas för principalansvar. Om en anställd skadar en person eller sak, som i det här fallet, ska arbetsgivaren betala för skadan om den anställda orsakat den genom fel eller slarv. För att arbetsgivaren ska bli ansvarig måste den anställda vara i tjänst.

Byta från heltid till deltid

2005-10-07 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Har jag rätt att välja att gå ner till deltid, eller kan min arbetsgivare vägra mig det?
David Andersson |Din arbetsgivare har dessvärre inga skyldigheter att tillmötesgå ditt önskemål om en deltidstjänst så länge det inte finns ett anställnings- eller kollektivavtal som ger dig den rätten. Med anledning av hur samhället har sett ut de senaste årtiondena har lagstiftaren i hög grad fokuserat på att ge folk chansen att öka sin arbetstid, därför finns det regler i LAS som ger deltidsanställda företräde till lediga heltidstjänster inom det företaget där de är yrkesverksamma. Idag är situationen en annan och folks högsta önskan är inte alltid att få en heltidstjänst. Med anledning av detta pågår det just nu utredningar om en eventuell lagstadgad rätt till deltidstjänst.