Condictio indebiti-för mycket utbetald lön

2007-01-14 i Övrigt
FRÅGA
Jag jobbar i ett callcenter med ett bonussystem som utbetalas var tredje månad. På oktober månads lön 2006 betalades bonus ut. Denna lön var enligt mina snabba överslag ungefär i den storlek den skulle vara, tom något mindre än vad jag räknat ut. Nu idag, 20070109 fick jag ett mail av min chef att dom i oktober betalade för mycket till mig och att det skall dras från min januarilön. Kan dom göra så? Summan det handlar om är 1700kr och lönen den månaden översteg 30 000.
SVAR
Hej!

Om någon av misstag betalar ut ett belopp till någon som inte skall ha betalning eller betalar till någon som skall ha betalning men erlägger ett för högt belopp aktualiseras det som inom juridiken kallas för condictio indebiti och betyder ungefär ”rätt att återfå en felaktig betalning”. Det är en allmän juridisk princip och finns inte reglerad i någon lag. Enligt denna princip är huvudregeln att en sådan utbetalning skall gå åter, d.v.s. betalas tillbaka. Från huvudregeln görs ibland undantag särskilt när det gäller löneutbetalningar. Har den som tagit emot en betalning varit i god tro, d.v.s. inte märkt eller haft anledning att misstänka att det skulle vara en felaktig utbetalning och sedan inrättat sig efter betalningen, helt enkelt konsumerat pengarna, är det inte säkert att man behöver betala tillbaka beloppet. Detta innebär dock inte att om man har fått för mycket lön hastigt kan göra av med pengarna för att sedan slippa betala tillbaka dem, eftersom man då inte har varit i god tro. Bedömningen om någon skall anses ha varit i god tro avgörs på objektiva grunder. Här påverkar förstås det felaktigt utbetalde beloppets storlek i förhållande till den totala löneutbetalningen och om man har en fast månadslön eller om lönen varierar från gång till annan. Har man en fast månadslön är det förstås lätt att se att beloppet är för högt, har man däremot en lön som varierar kan det däremot vara svårare att upptäcka att man har fått ett för högt belopp.

En annan viktig faktor är även hur lång tid det tar innan den som gjorde utbetalningen upptäcker misstaget. Om detta sker relativt snart talar det för att pengarna skall betalas tillbaka, upptäcks misstaget först långt senare talar det för det motsatta.

I ditt fall är det inte säkert att du skall behöva betala tillbaka det felaktigt utbetalda beloppet. Vad som talar i den riktningen är dels att det dröjt så pass länge (oktober-januari) innan man från arbetsgivaren upptäckte misstaget, dels att beloppet i fråga är relativt litet i förhållande till den totala löneutbetalningen.

Med vänliga hälsningar,

Ludvig Lagerkranz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1994)
2022-01-26 Var hittar man gällande lagar?
2022-01-26 Misstagsbetalning (condictio indebiti)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?

Alla besvarade frågor (98708)